Хэвлэх DOC Татаж авах

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн Наймдугаар бүлгийн дугаарыг "Долдугаар" гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн Долдугаар бүлгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ

Хэвлэх