Хэвлэх DOC Татаж авах

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, САНХҮҮЖИЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
2005 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтын тухай хуулийн 16.2.3-ын "Ерөнхий сайдын" гэснийг "Ерөнхий сайд, Шадар сайдын" гэж өөрчилсүгэй


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН