МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд дор дурдсан агуулгатай  47.4-47.8 дахь хэсэг нэмсүгэй:

“47.4.Тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарч энэ хуулийн 47.3.2-т заасан хувь дээр мөн хуулийн 47.5-д заасан хувийг нэмсэн дүнгээр тооцож ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг ногдуулна.

47.5.Энэ хуулийн 47.4-т заасан нэмэлт төлбөрийн хувийг дараахь байдлаар тодорхойлно:

 

Бүтээгдэхүүний

нэр төрөл

Хэмжих нэгж

Жишиж үнэлэх

бүтээгдэхүүн

Зах зээлийн үнийн түвшин

/ам.доллараар/

Бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч үндсэн хувь дээр нэмж ногдуулах хувь

Хүдэр

Баяжмал

Бүтээгдэхүүн

1

Зэс

тн

Зэс /цэвэр металлаар/

      0-5000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

5000-6000 хүртэл

22.0

11.0

1.00

6000-7000 хүртэл

24.0

12.0

2.00

7000-8000 хүртэл

26.0

13.0

3.00

8000-9000 хүртэл

28.0

14.0

4.00

9000 ба түүнээс дээш

30.0

15.0

5.00

2

Алт

унци

Алт /химийн цэврээр/

      0-900 хүртэл

 

 

0.00

  900-1000 хүртэл

 

 

1.00

1000-1100 хүртэл

-

-

2.00

1100-1200 хүртэл

 

 

3.00

1200-1300 хүртэл

 

 

4.00

1300 ба түүнээс дээш

 

 

5.00

3

Цайр

тн

Цайр /цэвэр металлаар/

      0-1500 хүртэл

0.00

0.00

0.00

1500-2000 хүртэл

1.00

0.80

0.40

2000-2500 хүртэл

2.00

1.60

0.80

2500-3000 хүртэл

3.00

2.40

1.20

3000-3500 хүртэл

4.00

3.20

1.60

3500 ба түүнээс дээш

5.00

4.00

2.00

4

Молибдени

тн

Молибдени

        0-35000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

35000-40000 хүртэл

1.00

0.80

0.50

40000-45000 хүртэл

2.00

1.60

1.00

45000-50000 хүртэл

3.00

2.40

1.50

50000-55000 хүртэл

4.00

3.20

2.00

55000 ба түүнээс дээш

5.00

4.00

2.50

5

Төмөр

тн

Төмрийн хүдэр

  0-60 хүртэл

0.00

0.00

0.00

60-70 хүртэл

1.00

0.70

0.40

70-80 хүртэл

2.00

1.40

0.80

80-90 хүртэл

3.00

2.10

1.20

90-100 хүртэл

4.00

2.80

1.60

100 ба түүнээс дээш

5.00

3.50

2.00

6

Гянтболд

тн

Гянтболдын баяжмал

        0-25000 хүртэл

0.00

0.00

 

25000-30000 хүртэл

1.00

0.80

 

30000-35000 хүртэл

2.00

1.60

-

35000-40000 хүртэл

3.00

2.40

 

40000-45000 хүртэл

4.00

3.20

 

45000 ба түүнээс дээш

5.00

4.00

 

7

Хайлуур жонш

тн

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал

    0-80 хүртэл

0.00

0.00

 

  80-90 хүртэл

1.00

0.90

 

  90-100 хүртэл

2.00

1.80

-

100-110 хүртэл

3.00

2.70

 

110-120 хүртэл

4.00

3.60

 

120 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

8

Жоншны баяжмал (флотацийн баяжмал )

тн

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/

    0-200 хүртэл

 

0.00

 

200-230 хүртэл

 

0.70

 

230-260 хүртэл

-

1.40

-

260-290 хүртэл

 

2.10

 

290-320 хүртэл

 

2.80

 

320 ба түүнээс дээш

 

3.50

 

9

Цагаан тугалга

тн

Цагаан тугалга /цэвэр металлаар/

        0-17000 хүртэл

0.00

0.00

0.00

17000-18000 хүртэл

1.00

0.80

0.50

18000-19000 хүртэл

2.00

1.60

1.00

19000-20000 хүртэл

3.00

2.40

1.50

20000-21000 хүртэл

4.00

3.20

2.00

21000 ба түүнээс дээш

5.00

4.00

2.50

10

Хар тугалга

тн

Хар тугалга /цэвэр металлаар/

      0-1500 хүртэл

0.00

0.00

0.00

1500-1800 хүртэл

1.00

0.80

0.40

1800-2100 хүртэл

2.00

1.60

0.80

2100-2400 хүртэл

3.00

2.40

1.20

2400-2700 хүртэл

4.00

3.20

1.60

2700 ба түүнээс дээш

5.00

4.00

2.00

11

Боловсруу-лаагүй нүүрс

тн

Нүүрс

    0-25 хүртэл

0.00

-

 

  25-50 хүртэл

1.00

 

  50-75 хүртэл

2.00

-

  75-100 хүртэл

3.00

 

100-125 хүртэл

4.00

 

125 ба түүнээс дээш

5.00

 

12

Баяжуулсан нүүрс

(хуурай болон нойтон аргаар технологийн боловсруулалт хийсэн)

тн

Нүүрс

    0-100 хүртэл

-

0.00

-

100-130 хүртэл

-

1.00

-

130-160 хүртэл

-

1.50

-

160-190 хүртэл

-

2.00

-

190-210 хүртэл

-

2.50

-

210 ба түүнээс дээш

-

3.00

-

13

Эцсийн бүтээгдэхүүн (хагас кокс, кокс, хий, шингэн түлш, нүүрс-химийн бүтээгдэхүүн)

тн

Кокс

    0-160 хүртэл

-

 

 

 

-

0.00

160-190 хүртэл

0.50

190-210 хүртэл

1.00

210-240 хүртэл

1.50

240-270 хүртэл

2.00

270 ба түүнээс дээш

2.50

14

Мөнгө

унци

Мөнгө /химийн цэврээр/

  0-25 хүртэл

 

 

0.00

25-30 хүртэл

 

 

1.00

30-35 хүртэл

 

-

2.00

35-40 хүртэл

 

 

3.00

40-45 хүртэл

 

 

4.00

45 ба түүнээс дээш

 

 

5.00

15

Магнезит

тн

Магнезитийн баяжмал

    0- 100 хүртэл

0.00

0.00

 

100-120 хүртэл

1.00

0.90

 

120-140 хүртэл

2.00

1.80

-

140-160 хүртэл

3.00

2.70

 

160-180 хүртэл

4.00

3.60

 

180 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

16

Хөнгөн цагаан

тн

Хөнгөн цагаан /цэвэр металлаар/

      0-2300 хүртэл

0.00

0.00

0.00

2300-2600 хүртэл

1.00

0.90

0.50

2600-2900 хүртэл

2.00

1.80

1.00

2900-3200 хүртэл

3.00

2.70

1.50

3200-3500 хүртэл

4.00

3.60

2.00

3500 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

2.50

17

Газрын ховор элемент

кг

Газрын ховор элементийн ислийн баяжмал

  0-10 хүртэл

0.00

0.00

 

10-20 хүртэл

1.00

0.90

 

20-30 хүртэл

2.00

1.80

-

30-40 хүртэл

3.00

2.70

 

40-50 хүртэл

4.00

3.60

 

50 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

18

Фосфорит

тн

баяжмал

    0-  70 хүртэл

0.00

0.00

0.00

  70-  90 хүртэл

1.00

0.90

0.50

  90-110 хүртэл

2.00

1.80

1.00

110-130 хүртэл

3.00

2.70

1.50

130-150 хүртэл

4.00

3.60

2.00

150 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

2.50

19

Цеолит

тн

Цеолит

    0-200 хүртэл

0.00

0.00

 

200-250 хүртэл

1.00

0.90

 

250-300 хүртэл

2.00

1.80

-

300-350 хүртэл

3.00

2.70

 

350-400 хүртэл

4.00

3.60

 

400 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

20

Судлын кварц

тн

Кварц

  0-30 хүртэл

0.00

0.00

 

30-40 хүртэл

1.00

0.90

 

40-50 хүртэл

2.00

1.80

-

50-60 хүртэл

3.00

2.70

 

60-70 хүртэл

4.00

3.60

 

70 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

21

Чулуун давс

кг

Давс

  0-40 хүртэл

0.00

0.00

 

40-50 хүртэл

1.00

0.90

 

50-60 хүртэл

2.00

1.80

-

60-70 хүртэл

3.00

2.70

 

70-80 хүртэл

4.00

3.60

 

80 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

22

Мөсөн шүү

тн

Мөсөн шүү

    0-140 хүртэл

0.00

0.00

 

140-150 хүртэл

1.00

0.90

 

150-160 хүртэл

2.00

1.80

-

160-170 хүртэл

3.00

2.70

 

170-180 хүртэл

4.00

3.60

 

180 ба түүнээс дээш

5.00

4.50

 

23

Гөлтгөнө

тн

Гөлтгөнө

   0-9 хүртэл

0.00

 

 

  9-11 хүртэл

1.00

 

 

11-13 хүртэл

2.00

-

-

13-15 хүртэл

3.00

 

 

15-17 хүртэл

4.00

 

 

17 ба түүнээс дээш

5.00

 

 

47.6.Энэ хуулийн 47.3.1, 47.3.2, 47.4, 47.5-д заасны дагуу ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хувийг тооцох, төлбөр ногдуулах аргачлалыг Засгийн газар батална.

47.7.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшингээс хамаарч хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний аль нэгд нь давхардуулахгүйгээр ногдуулна.

47.8.Энэ хуулийн 47.5-д заасан хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинд тавигдах шаардлага, ангилал, тооцох үндсэн зарчим, аргачлалыг геологи, уул уурхайн болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.”.

2 дугаар зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.3.2 дахь заалтын “төлбөр” гэснийг “төлбөрийн доод хэмжээ нь” гэж, мөн зүйлийн 47.4-47.7 дахь хэсгийн дугаарыг “47.9-47.12” болгон тус тус өөрчилсүгэй.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.            

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ