Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 337 дугаар

тогтоолын хавсралт

 

 

 

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ, ЛАГ БОЛОВСРУУЛАХ, БУЛШЛАХ, УСТГАХ БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ЗОРИУЛАЛТААР

УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХИЛИЙН ЗААГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГИЙН СОЛБИЦОЛ,

 ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ

 

Байршил

Солбицол

Талбайн хэмжээ (га)

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

Градус

Минут

Секунд

Градус

Минут

Секунд

1.

 

Нийслэлийн  Багануур дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 10 га газар

(Засгийн газрын 2020 оны 134 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

1

108

20

35.76

47

41

26.18

10

2

108

20

30.24

47

41

20.16

3

108

20

54.65

47

41

18.41

4

108

20

49.18

47

41

12.35

2.

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Төв цэвэрлэх байгууламж”-ийн дэргэдэх 22 га газар

1

106

44

22.463

47

53

45.35

22

2

106

44

35.364

47

53

45.46

3

106

44

36.05

47

53

16.67

4

106

44

21.744

47

53

16.82

5

106

44

21.99

47

53

16.82

6

106

44

25.49

47

53

26.48

7

106

44

25.94

47

53

39.59

8

106

44

22.31

47

53

39.65

Нийт талбайн хэмжээ

32