Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны А/15 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт