Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны А/15 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

Газрын суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээ

 

Газар эзэмших, ашиглах, зориулалт

1 га газрын суурь үнэлгээ /сая.төг/


Итгэлцүүр/%/

1м2 газрын

Төлбөр

/төгрөг/

1

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

20.0

1

20

2

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ

14.0

1

14

3

ХАА-н үйлдвэрлэл

12.0

1

6

4

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

16.0

0.5

8

 

 

Газрын үнэлгээний бүс харгалзахгүйгээр газар эзэмших, ашиглах зориулалтаар нь газрын төлбөр ногдуулна.

     

Тайлбар:                             

“Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний” гэдэгт Газрын тухай хуулийн 29.1, 29.2-т заасан газар

“Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ” гэдэгт бүх шатны сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага, номын сан, биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн байгууллага, тэдгээрийн барилга байгууламж, оффис,нийтийн орон сууцны барилга, үйлдвэрлэл-үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар, худалдааны төв, дэлгүүр, зочид буудал, амралт-зугаалга, биеийн тамир, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалттай газар, амралт сувиллын газар, шатахуун түгээх станц, нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, авто гараж, нисэх буудал, авто зогсоол, нийтийн тээвэр, агуулах, зоорь, аялал, жуулчлалын үйлчилгээний зориулалттай газар, нам, төрийн бус байгууллага, шашин, сүм хийдийн зориулалттай газар, дулаан, холбоо, эрчим хүчний өртөө, антенны доорх газар, оршуулгын газар болон бусад;

“ХАА-н үйлдвэрлэл” гэдэгт эрчимжсэн мал аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн зориулалттай барилга байгууламж, хүлэмжийн аж ахуй, Газрын тухай хуулийн 29.2, 29.3-т заасан хэмжээнээс илүү талбайд тариалж буй төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, таримал ургамал тариалахад зориулсан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар

Хөдөө аж ахуйн барилга байгууламж гэдэгт: Өвөлжөө, хаваржааны саравч, хашаа, хороо, мал эмнэлэгийн үйлчилгээний талбай, мал угаалга, ариутгалын талбай, үтрэм, тэжээлийн бааз, үр тарианы агуулах, хөдөө аж ахуйн машин, агрегатын хашаа, хүлэмж, зоорь, бүх төрлийн ферм, зөгий үржүүлгийн газар гэх мэт объектуудыг ойлгоно.

“ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл” гэдэгт хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэл, уул уурхай явуулахад зориулсан газар хамаарна