Хэвлэх DOC Татаж авах

  Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

 Хурлын 2019 оны 77 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ

ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

 

  1. Нэн ховор ургамал

Байгалийн ургамлын нэр

Хэмжих нэгж

Экологи эдийн засгийн үнэлгээ

Тогтоох үнэлгээ

25%

Монгол

Латин

1

Ягаан мүгэз

Rhodiolarosea. L

     Кг

80000

20000

2

Хонин арц

Juniperussabina. L

     Кг

50000

12500

3

Нөмрөгт банздоо

Saussurea involucrate

     Кг

79000

19750

4

Далиу сонгино

Allium oblinquum L.

     Кг

21000

5250

5

Баруун хуурайн чихэр өвс

Glycyrrhiza squamulosa Franch

     Кг

20000

5000

2.Судалгаа шинжилгээ болон эмийн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх ховор ургамал

Байгалийн ургамлын нэр

Хэмжих нэгж

Экологи эдийн засгийн үнэлгээ

Тогтоох үнэлгээ

15%

Монгол

Латин

1

Алтайн сонгино

Allium altaicum  Pall

Кг

50000

7500

2

Хуурамч хонин арц

Juniperus preudosadina Fish.et Mey

Кг

45000

6750

3

Урал чихэр өвс /зэрлэг/

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

Кг

96000

14400

4

Монгол тарваган шийр

Thermopsis mongolica Czefr

Кг

18000

2700

5

Ягаан цээнэ

Paeonia anomala L.

Кг

75000

11250

6

Эмийн бамбай

Valeriana officinalis Fl.Mong.

Кг

61000

9150

7

Зүүн гарын гоёо

Cynomorium soongaricum Rupr.

Кг

23000

3450

8

Өргөст тошлой

Grossulariaacicularis /Smith Spach/

Кг

14000

2100

3.Эм, хүнсний үйлдвэрлэл, ахуйн зориулалтаар түүж бэлтгэх элбэг ургамал

Байгалийн ургамлын нэр

Хэмжих нэгж

Экологи эдийн засгийн үнэлгээ

Тогтоох үнэлгээ

5%

Монгол

Латин

1

Өгрөст нохойн хошуу

Rosa acicularis

Кг

5000

250

2

Чацаргана /зэрлэг/

Hippophaerhamnoldes

Кг

8000

400

3

Үхрийн нүд

Androsaseincana

Кг

6000

300

4

Улаалзгана

Ribesrubrum

Кг

6000

300

5

Хад

Ibesaltisimum

Кг

12000

600

6

Цөс өвс

Thalictrumpetaioideum

Кг

4000

200

7

Тэхийн шээг

Rebesdiacantia

Кг

5000

250

8

Хусны шүүс

Fornesfomentarius

л

10000

500

9

Монгол багваахай

tarahacummongolia

Кг

8000

400

10

Царван шарилж

Artemisia macrocephalaJacguem

Кг

6000

300

11

Таана

Allium polyrrhizum Turcz.ex Rgl

Кг

13000

650

12

Хээрийн цагаан мөөг

tricholomamongolicum

Кг

70000

350