Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 448 дугаар

  тогтоолын хавсралт

 

 

ИННОВАЦИЙН ТӨСЛӨӨР ДОТООД, ГАДААДЫН ЗАХ ЗЭЭЛД

ШИНЭ БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЯВУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ

ДОТООДОД ҮЙЛДВЭРЛЭДЭГГҮЙ ТҮҮХИЙ ЭД, УРВАЛЖ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ

 

 

БТКУС-ийн код

Олон улсын бүртгэлийн дугаар         (CAS дугаар)

Химийн томъёо

Олон улсын нэршил

Монгол нэршил

1. Гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

1.

2920.90.00

2235-54-3

C12H29NO4S

Ammonium lauryl sulfate

Аммонийн лаурил сульфат

2.

2923.90.00

17301-53-0

C25H54ClN

Methyltrioctyl ammonium chloride

Метилтриоцил аммонийн хлорид

3.

2905.17.00

36653-82-4

C16H34O

Hexadecanol-1-ol

Гексадекан-1-ол (Цетилийн спирт)

4.

2918.14.00

77-92-9

C6H8O7N2O8

Citric acid

Нимбэгний хүчил

5.

3402.19.00

68140-00-1

C14H29NO2

Coconut oil monoethanolamide

Наргил модны тосны моноэтаноламид

6.

3402.19.00

61789-40-0

C19H38N2O3

Cocamidopropyl betaine

Кокамидопропил бетаин

7.

3910.00.00

63148-62-9

(C2H6OSi)n

Silicone oil; Polydimethylsiloxane

Силикон тос;                                   Полидиметилсилоксан

8.

3402.19.00

68650-39-5             

C16H31NO

Disodium cocoamphodiacetate

Кокоамфодиацетат натри

9.

2905.45.00

56-81-5

C3H8O3

Glycerol

Глицерин

10.

2915.70.00

31566-31-1

C21H42O4

Glycerol monostearate

Глицеролын моностереат

11.

2915.70.00

627-83-8

C38H74O4

Ethylene glycol distearate

Этилен гликолын дистереат

12.

2905.39.00

6920-22-5

C6H14O2

DL-Hexane-1,2-diol

Гександиол

13.

2905.12.00

67-63-0

C3H8O

Propan-2-ol

Пропан-2-ол (изопропилийн спирт)

14.

2915.90.00

110-27-0

C17H34O2

Isopropyl myristate

Изопропил миристат

15.

2906.11.00

89-78-1

C10H20O

Menthol

Ментол

16.

2918.29.00

99-76-3

C8H8O3

Methyl Paraben

Метил парабен

17.

2909.49.00

122-99-6

C8H10O2

2-Phenoxyethanol

2-Феноксиэтанол

18.

3912.39.00

68610-92-4

C25H50ClNO16

Polyquaternium-10

Поликутерин 10

19.

2918.29.00

94-13-3

C10H12O3

Propyl Paraben (PP)

Пропилпарабен

20.

2905.32.00

57-55-6

C3H8O2

Propane-1,2-diol

Пропане-1,2-диол

21.

2916.31.00

532-32-1

C6H5COONa

Sodium benzoаte

Натрийн бензоат

22.

2501.00.20

7647-14-5

NaCl

Sodium chloride

Натрийн хлорид

23.

3402.19.00

9004-82-4        

CH3(CH2)11                  (OCH2CH2)nO           SO3Na

Sodium laureth sulfate

Натрийн лаурит сульфат

24.

2905.44.00

50-70-4

C6H14O6

D-Glucitol; sorbitol

D-глюцитол; сорбитол

25.

2915.70.00

57-11-4

C18H36O2

Stearic acid

Стеарины хүчил

26.

2905.17.00

112-92-5

C18H38O

Stearyl alcohol                          1-Octadecanol

Стеарилийн спирт

27.

2922.49.00

60-00-4

C10H16N2O8           

Ethylenediaminetetra acetic acid

Этилендиаминтетра цууны хүчил

28.

2922.15.00

102-71-6

C6H15NO3

Triethanolamine

Триэтаноламин

29.

2207.20.10

64-17-5

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний зориулалттай этилийн спирт (этанол)

30.

3906.90.00

9003-01-04

 (C3H4O2)n

Polyacrylic acid; Carbomer

Полиакрилийн хүчил;
Карбомер

31.

2905.32.00

57-55-6

C3H8O2

Propane-1,2-diol

Пропане-1,2-диол

32.

2905.45.00

56-81-5

C3H8O3

Glycerol

Глицерин

33.

2922.15.00

102-71-6

C6H15NO3

Triethanolamine

Триэтаноламин

2. Лабораторийн оношлуур үйлдвэрлэл

1.

2907.11.00

108-95-2

C6H5OH

Phenol

Фенол

2.

3204.13.00

632-99-5

C20H20ClN3

Fuchsin

Фуксин

3.

3204.13.00

61-73-4

C16H18N3SCl *3H2O

Methylene blue

Метилин хөх

4.

2921.59.00

 92-87-5

C12H12N2

Benzidine

Бензидин

5.

2917.11.00

144-62-7

Н2С2О4

Oxalic acid

Хурган чихний хүчил

6.

2833.25.00

7758-98-7

CuSО4

Copper(II) sulfate

Зэсийн сульфат

7.

2932.20.00

77-09-8

C20H14O4

Phenolphthalein

Фенолфталейн

8.

2912.11.00


50-00-0

HCHO

Formaldehyde

Формальдегид

9.

3204.13.00

553-24-2

C15H17N4*Cl

Neutral red

Саармаг улаан                     

10.

2815.11.00
2815.12.00

1310-73-2

NaOH

Sodium hydroxide

Натрийн гидроксид

11.

2905.45.00

56-81-5

C3H8O3

Glycerol

Глицерин

12.

2934.99.00

550-82-3

C12H7NO4

Resazurin

Резазурин

13.

2807.00.00

7664-93-9

H2SO4

Sulfuric acid

Хүхрийн хүчил

14.

2808.00.00

7697-37-2

HNO3

Nitric acid

Азотын хүчил

15.

2814.20.00

7664-41-7

NH3

Ammonia

Аммиакийн усан уусмал

16.

2810.00.00

10043-35-3

H3BO3

Boric acid

Борийн хүчил

17.

2934.99.00

115-39-9

C19H10Br4O5S

Bromophenol blue

Бромфенол хөх

18.

1702.30.00

50-99-7

C6H12O6

D(+)-Glucose;  glucose

Д-Глюкоз; глюкоз

19.

2801.20.00

7553-56-2

I2

Iodine

Иод

20.

2827.60.00

7681-11-0

KI

Potassium iodide

Калийн иодид

21.

2927.00.00

845-10-3

C15H15N3O2

Methyl red

Метилийн улаан

22.

2915.29.00

127-09-3

C2H3NaO2

Sodium acetate

Ацетат натри

23.

2843.21.00

7761-88-8

AgNO3

Silver nitrate

Мөнгөний нитрат

24.

2847.00.00

7722-84-1

H2O2

Hydrogen peroxide solution

Устөрөгчийн хэт исэл

25.

2903.13.00

67-66-3

CHCl3

Chloroform

Хлороформ

26.

2827.31.00

7791-18-6

MgCl2*6H2O

  Magnesium chloride hexahydrate

Магнийн хлорид                    гексагидрат

27.

2501.00.20

7647-14-5

NaCl

Sodium chloride

Натрийн хлорид

28.

2207.20.10

64-17-5

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний   зориулалттай этилийн спирт (этанол)

29.

2914.39.00

485-47-2

C9H4O3

Ninhydrin

Нингидрин

30.

2922.49.00

60-00-4

C10H16N2O8

Ethylenediaminetetraacetic acid

Этилендиаминтетра           цууны хүчил

31.

2933.99.00

73-22-3

C11H12N2O2

Tryptophan

Триптофан

32.

2806.10.00

7647-01-0

HCl

Hydrochloric acid

Давсны хүчил

33.

2915.21.00

64-19-7

C2H4O2

Acetic acid

Цууны хүчил

34.

2852.10.00

7783-33-7

HgI4K2

Nessler’s reagent

Несслерийн урвалж

35.

2933.99.00

298-96-4

C19H15ClN4

Triphenyltetrazolium chloride

Трифенилтетразол                хлорид

36.

2835.24.00

7778-77-0

  KH2PO4

Potassium dihydrogen phosphate

Kалийн дигидрофосфат

37.

3504.00.00

91079-83-3

 

Peptone

Пептон

38.

2841.50.00

7778-50-9

K2Cr2O7

Potassium bichromate

kали бихромат

39.

1302.31.00

9002-18-0

C14H24O9

Agar

Агар

40.

3821.00.00

105463

 

Plate count  agar

Бактери тоолох агар

41.

2922.19.90

77-86-1

H2NC(CH2OH)3

Tris(hydroxymethyl) aminomethane

Трис (гидроксилметил)              аминометан

42.

2920.90.00

151-21-3

CH3(CH2)11OSO3Na

Sodium dodecyl sulfate

Натрийн додецилсульфат

43.

3507.90.00

39450-01-6

C29H27N2O12P

Proteinase K

Протейназа К

44.

2922.19.90

102-71-6

C6H15NO5

Tris acetate salt

Трис ацетатын давс

45.

2905.12.00

67-63-0

C3H8O

Propan-2-ol

Пропан-2-ол                           (изопропилийн спирт)

46.

2937.50.00

24769-56-0

C16H24O7

Tetranor-Prostaglandin E metabolite

Тетранор-простагландин      Е-метаболит

47.

3507.90.00

9015-85-4

 -

T4 DNA ligase enzyme

Т4 ДНХ лигазын фермент

48.

3822.00.00

 -

 -

DH5α competent cell     

DH5α компетент эс

49.

3822.00.00

 -

>10(8)cfu/ug, 1ml, Promega

JM109 competent cell  

JM109 компетент эс

50.

2932.99.00

367-93-1

C9H18O5S

Isopropyl β-D-1-thiogalactopyra-noside (IPTG)

Изопропил β-D-1-тиогалактопиранозид (IPTG)

51.

2934.99.00

7240-90-6

C14H15BrClNO6

X-gal

Х-гал

52.

3821.00.00

 -

 -

LB medium (powder)

LB нунтаг

53.

3821.00.00

 -

 -

LB agar

LB агар

54.

3913.90.00

9012-36-6

C10H15N3O3

Agarose

Агароз

55.

3507.90.00

9012-90-2

 -

Taq (Thermus aquaticus) DNA polymerase

“Thermus aquaticus”         ДНХ полимераза

56.

2934.99.00

1927-31-7

C10H13N5O12P3

2’-Deoxyadenosine 5’-triphosphate

2’-Деоксиаденозин 5’-трифосфат

57.

2835.39.00

 -

 -

Deoxynucleotide triphosphates (dNTP mix)

Дезоксинуклеотид трифосфатын холимог уусмал

58.

2934.99.00

 -

 -

Plasmid vector

Плазмидын вектор

59.

3507.90.00

9001-99-4

 -

Ribonuclease A               (RNase A)

Рибонуклеаз А

60.

2922.19.90

610769-35-2

C14H30BN3O14

Tris borate EDTA

Трис борат этилендиаминтетра цууны хүчлийн буфер уусмал

3. Биотехнологи, микробиологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

1.

1703.10.00
1703.90.00

68476-78-8

 -

Molasses

Бурам

2.

2207.20.10

 64-17-5                            

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний   зориулалттай этилийн спирт (этанол)

3.

2915.21.00

64-19-7

C2H4O2

Acetic acid

Цууны хүчил

4.

2806.10.00

7647-01-0

HCl

Hydrochloric acid

Давсны хүчил

5.

2815.11.00
2815.12.00

1310-73-2

NaOH

Sodium hydroxide

Натрийн гидроксид

6.

2827.20.00

10043-52-4

CaCl2

Calcium chloride

Кальцийн хлорид

7.

3507.90.00

9001-75-6

 -

Pepsin

Пепсин

8.

3507.90.00

8049-47-6

 -

Pancreatin

Панкреатин

9.

2833.25.00

7758-99-8

CuSO4 · 5H2O

Copper sulfate pentahydrate

Зэсийн байван 

10.

2807.00.00

7664-93-9

H2SO4

Sulfuric acid

Хүхрийн хүчил

11.

2847.00.00

7722-84-1

H2O2

Hydrogen peroxide solution

Устөрөгчийн хэт исэл

12.

2207.20.10

64-17-5

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний зориулалттай этилийн спирт (этанол)

13.

2927.00.00

845-10-3

C15H15O2N3

Methyl red

Метилийн улаан

14.

3204.13.00

61-73-4

C16H18ClN3S · xH2O

Methylene blue

метилен хөх

15.

2836.20.00

497-19-8

Na2CO3

Disodium carbonate

Хос натрийн карбонат

16.

2932.20.00

77-09-8

C20H14O4

Phenolphthalein indicator

фенолфталейн

17.

2912.11.00

50-00-0

HCHO

Formaldehyde

формальдегид

18.

2835.22.00

7558-79-4

Na2HPO4*2H2O

Disodium phosphate dodecahydrate

Динатрийн фосфатын додекагидрат

19.

2901.10.00

110-54-3

C6H14

Hexane

Гексан

20.

2904.99.00

2508-19-2

C6H3N3O9S

2,4,6-Trinitrobenzene-sulfonic acid (TNBS)

2,4,6-тринитробензол
сульфоны хүчил

21.

2501.00.20

7647-14-5

NaCl

Sodium сhloride

Натрийн хлорид

22.

2934.20.00

30931-67-0

C18H24N6O6S4

2,2 Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline 6-sulfonic acid)

2,2 азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоны хүчил

23.

2833.40.00

7727-21-1

K2S2O8

Potassium peroxodisulfate

Калийн пероксидисульфат

24.

2932.99.00

53188-07-1

C14H18O4

Trolox (water-soluble derivative of vitamin E)

Тролокс (усанд уусдаг витамин Е)

25.

2930.90.99

70-18-8

C20H32N6O12S2

L-Glutathione reduced

Глутатион

26.

3502.90.00

9048-46-8

 

Bovine serum albumin

Үхрийн ийлдэсний альбумин

27.

3822.00.00

 -

 -

Folin-Ciocalteu reagent

Фолин-Чиокальтогийн               урвалж

28.

2918.13.00

868-18-8

C4H4Na2O6

Sodium tartrate

Натрийн тартрат

29.

2827.39.00

7758-94-3

FeCl2

Ferrous chloride II

Төмрийн хлорид II

30.

2842.90.00

1762-95-4

CH4N2S

Ammonium thiocyanate

Аммоний тиоцианат

31.

2916.15.00

60-33-3

C18H32O2

Linoleic acid

Линолейн хүчил

32.

2835.22.00

13472-35-0

NaH2PO4∙2H2O

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Натрийн дигидрофосфат дигидрат

33.

 2907.19.00

 128-37-0

 C15H24O

 Butylated hydroxytoluene

 Бутилжуулсан гидрокситолуол

34.

2840.11.00

1330-43-4

 Na2B4O7

Sodium tetraborate

Натрийн тетраборат

35.

2922.49.00

56-40-6

C2H5NO2

Glycine

Глицин

36.

2918.13.00

6381-59-5

KNaC4H4O6∙4H2O

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

Кали натрийн тартрат               тетрагидрат

37.

2827.60.00

7681-11-0

KI

Potassium iodide

Калийн иодид

38.

2928.00.00

1898-66-4

C18H12N5O6

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

2,2-дифенил-1-пикрилгидрозил

39.

3507.90.00

9015-82-1

C2H5NO

EC 3.4.15.1
(Angiotensin, converting enzyme from rabbit lung)

EC 3.4.15.1
(Ангиотензин, хувиргагч фермент)

40.

2933.79.00

35115-60-7

C53H76N14O12

BPP 9A
(Angiotensin, enzyme inhibitors)

BPP 9A
(Ангиотензин, энзим              дарангуйлагч/

41.

2933.29.00

207386-83-2

C21H31N5O5

N-Benzoyl-Gly-His-  Leu hydrate(Hippuryl-his-leu free base)

Н-Бензол-Гли-Гис-Лейцин     гидрат

42.

2810.00.00

10043-35-3

H3BO3

Boric acid

Борийн хүчил

43.

2915.31.00

141-78-6

CH3
COOCH2CH3

Ethyl acetate

Этил ацетат

44.

2922.19.90

77-86-1

NH2C(CH2OH)3

Tris(hydroxymethyl) aminomethane

Трис (гидроксиметил)            аминометан

45.

2920.90.00

151-21-3

CH3(CH2)11OSO3Na

sodium dodecyl sulfate (SDS)

Натрийн додецилсульфат

46.

2922.19.90

1185-53-1

NH2C(CH2OH)3 · HCl

Tris amino methane

Трис аминометан

47.

3906.90.00

9003-05-8

(CH2CHCONH2)n

Polyacrylamide

Полиакриламид

48.

2921.29.00

110-18-9

C6H16N2

N,N,N’N’ -Tetramethylethylene-diamine

Тетраметилэтилендиамин

49.

2930.90.99

60-24-2

HSCH2CH2OH

2-mercaptoethanol

Меркаптоэтанол

50.

2934.99.00

115-39-9

C19H10Br4O5S

Bromophenol Blue

Бромфенолын хөх

51.

2833.40.00

7727-54-0

(NH4)2S2O8

Ammonium persulfate

Аммоний персульфат

52.

2905.45.00

56-81-5

C3H8O3

Glycerol

Глицерол

53.

2915.21.00

64-19-7

CH3COOH

Acetic acid

Цууны хүчил

54.

2905.11.00

67-56-1

CH3OH

Methanol (methyl alcohol)

Метанол  (метилийн спирт)

55.

2833.29.00

7733-02-0

ZnSO4∙7H2O

Zinc sulfate

Цайрын сульфат

56.

2832.10.00

7757-83-7

Na2SO3

Sodium sulfite

Натрийн сульфит

57.

2907.11.00

108-95-2

C6H5OH

Phenol

фенол

58.

2809.20.00

7664-38-2

H3PO4

Phosphoric acid

Фосфорын хүчил

59.

2930.20.00

20624-25-3

C5H10NNaS2 *3H2O

Sodium diethyldithio-carbamate trihydrate

Диэтилдитиокарбамат тригидрат натри

60.

2922.49.00

60-00-4

C10H16N2O8

Ethylenediamine-tetraacetic acid

Этилендиаминтетра-цууны хүчил

61.

2808.00.00

7697-37-2

HNO3

Nitric acid

Азотын хүчил

62.

2903.13.00

67-66-3        

CHCl3

Chloroform

Хлороформ

63.

2918.14.00

77-92-9

C6H8O7N2O8

Citric acid                   

Нимбэгний хүчил

64.

2915.29.00

127-09-3

CH3COONa

Sodium acetate

Ацетат натри

65.

2935.90.00

7080-50-4

C7H7ClNO2S Na*3H2O

Chloramine T trihydrate

Хлорамин-Т

66.

2922.39.00

100-10-7

 C9H11NO

4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution

Парадиметиламинобензальдегид

67.

2811.19.00

7601-90-3

HClO4

Perchloric acid

Перхлорын хүчил

68.

2905.12.00

67-63-0

 (CH3)2CHOH

Propan-2-ol

Пропан-2-ол (изопропилийн спирт)

69.

2933.99.00

51-35-4

C5H9NO3                     

L-Hydroxyproline

Гидроксипролин

70.

3502.11.00

138831-86-4

 

Оvalbumin (257-264) chicken

Өндөгний овальбумин

71.

2933.99.00

73-22-3

C11H12N2O2

Tryptophan

Триптофан

72.

2915.40.00

9/3/1976

C2HCl3O2

Trichloroacetic acid

3-хлорт цууны хүчил

73.

2917.11.00

6009-70-7

C2H8N2O4

Ammonium oxalate

Аммоний оксалат

74.

2841.61.00

7722-64-7

KMnO4

Potassium permanganate

Калийн перманганат

75.

2814.20.00

7664-41-7

NH3

Ammonia

Аммиакийн усан уусмал

76.

2841.70.00

7631-95-0

Na2MoO4

Sodium molybdate

Натрийн молибдат

77.

2936.27.00

50-81-7

C6H8O6

Vitamin C

Аскорбины хүчил

78.

2835.24.00

7778-77-0

KH2PO4

Potassium dihydrogen phosphate

Kалийн дигидрофосфат

79.

3821.00.00

 -

-

Rogosa agar

Рогозын агар

80.

3821.00.00

 -

 -

Rogosa Broth

Рогозын шөл

81.

3504.00.00

 -

91079-46-8

Bacteriological peptone

Бактериологийн пептон

82.

3821.00.00

 -

 -

Tryptose agar (Oxoid L21)

Триптозын агар

83.

2811.19.00

7601-90-3       

НClO4

Perchloric acid

Перхлорын  хүчил

84.

2918.11.00

867-55-0

C3H6LiO3

Lithium lactat

Лактат лити

85.

2846.10.00

10378-47-9

(NH4)4Ce ( SO4)4* 2H2O

Ammonium cerium sulfate

 Аммонийн цери сульфат

86.

2850.00.00

26628-22-8

NaN3

Sodium azide

Натрийн азид

87.

2918.15.00

3/4/6132

C6H9Na3O9

Trisodium citrate dihydrate

 Тринатри  цитратгидрат    

88.

2833.25.00

7758-99-8

 CuSO4*5Н2О

Copper sulfate pentahydrate

Зэсийн байван

89.

2922.15.00

102-71-6

C6H15NO3

Trietanolamine

Триэтаноламин

90.

2907.11.00

108-95-2

C6H5OH                  

Phenol

Фенол

4. Байгалийн эрдэст бэлдмэлийн үйлдвэрлэл

1.

2207.20.10

64-17-5

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний  зориулалттай этилийн спирт (этанол)

2.

2712.10.00

8009-03-08

CnH2n+2

Petrolatum (Vaseline)

Вазелин

3.

1521.10.00

8015-86-9

C26-C30

Carnauba wax

Карнауба вакс

4.

2810.00.00

10043-35-3

H3BO3

Boric acid

Борийн хүчил

5.

1108.11.00

9005-25-8

(C6H10O5)n

Starch soluble

Цардуул

6.

2815.11.00
2815.12.00

1310-73-2

NaOH

Sodium hydroxide

Натрийн гидроксид

7.

2915.70.00

557-04-0

Mg(C17 H35COO)2

Magnesium stearate

Магнийн стеарат

8.

3912.90.00

9004-34-6

(C6H10O5)n

microcrystalline cellulose

Микрокристаллин целлюлоз

9.

2811.22.00

7631-86-9

SiO2

Silicon dioxide

Цахиурын давхар исэл

10.

2804.90.00

7782-49-2

Se

selenium

Селен

11.

2801.20.00

7553-56-2

I2

Iodine

Иод

12.

8105.20.00

7440-48-4

Co

Cobalt

Кобальтын нунтаг

13.

7903.90.00

7440-66-6

Zn

Zinc

Цайрын нунтаг

14.

2805.12.00

7440-70-2

Ca

Calcium

Кальци

15.

7406.10.00
7406.20.00

7440-50-8

Cu

Copper

Зэсийн нунтаг

16.

8111.00.00

7439-96-5

Mn

Manganese

Манган

17.

2936.21.00

68-26-8

C20H30O

vitamin A

Витамин А

18.

2936.29.00

67-97-0

C27H44O

Vitamin D3

Витамин Д3

19.

2936.28.00

2074-53-5

C29H50O2

Vitamin E

Витамин Е

20.

2941.10.00

61-72-3

C19H18CIN3O5S

Cloxacillin

Клоксациллин

21.

2841.61.00

7722-64-7

KMnO4

Potassium permanganate

Калийн перманганат

22.

2817.00.00

1314-13-2

ZnO

Zinc oxide

Цайрын оксид

23.

2833.25.00

7758-99-8

CuSO4*5Н2O

Copper sulfate pentahydrate

Зэсийн байван

24.

2827.39.00

7791-13-1

CoCl2*6H2O

 Cobalt chloride hexahydrate

Кобальт хлорид гексагидрат

25.

2827.39.00

7646-79-9

CoCl2

Cobalt dichloride

Кобальтын дихлорид

26.

2827.60.00

7681-11-0

KI

Potassium iodide

Калийн иодид

27.

2930.40.00

63-68-3

C5H11NO2S

L-Methionine

Метионин

28.

2930.90.99

56-89-3

C6H12N2O4S2

L-Cystine

Л-Цистин

29.

3802.10.00

7440-44-0

С

Activated carbon

Идэвхжүүлсэн нүүрс

30.

3914.00.00

68441-33-8

 

Duolite С-26 (ion exchange resin)

Дуолит С-26 (ион солилцогч резин)

31.

2827.20.00

10043-52-4

CaCI2

Calcium chloride

Кальций хлорид

32.

2815.11.00
2815.12.00

1310-73-2

NaOH

Sodium hydroxide

Натрийн гидроксид

33.

2827.39.00

7705-08-0

FeCl3

Ferrous chloride III

Төмрийн хлорид III

5. Эм, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэл

1.

2905.44.00

50-70-4

C6H14O6

D-Glucitol; sorbitol

D-глюцитол; сорбитол

2.

2507.00.00

1332-58-7

Al2O3·2SiO2·2H2O

Caolin

Каолин

3.

2915.70.00

57-11-4

C18H36O2

Stearic acid

Стеарины хүчил

4.

3907.20.00

25322-68-3

C2nH4n+2On+1

Polyethylene glycol

Полиэтилен гликоль

5.

2918.14.00

77-92-9

C6H8O7N2O8

Citric acid

Нимбэгний хүчил

6.

2912.41.00

121-33-5

C8H8O3

Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenz-aldehyde)

Ваниллин

(4-гидрокси-3-метоксибенз-альдегид)

7.

2905.11.00

67-56-1

CH3OH

Methanol (methyl alcohol)

Метанол (метилийн спирт) 

8.

2905.11.00

67-56-1

CH3OH

Methanol (methyl alcohol)

Methanol (methyl alcohol)

9.

2207.20.10

64-17-5

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний зориулалттай этилийн спирт        (этанол)

10.

2207.20.10

64-17-5

C2H6O

Ethanol

Судалгаа шинжилгээний зориулалттай этилийн спирт (этанол)

11.

2907.11.00

108-95-2

C6H5OH

Phenol

Фенол

12.

2915.21.00

64-19-7

C2H4O2

Acetic acid

Цууны хүчил

13.

2915.70.00

57-11-4

C18H36O2

Stearic acid

Стерианы хүчил

14.

2934.20.00

30931-67-0

C18H24N6O6S4

2,2 Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline 6-sulfonic acid)

2,2 азино-бис-(3-этилбензoтиoзолин-6-сульфоны хүчил

15.

2922.15.00

102-71-6

C6H15NO3

Triethanolamine

Триэтаноламин

16.

2814.20.00

7664-41-7

NH3

Ammonia

Аммиакийн усан уусмал

17.

2835.22.00

7558-79-4

Na2HPO4*2H2O

Disodium phosphate dodecahydrate

Динатрийн фосфатын додекагидрат

18.

2835.22.00

13472-35-0

NaH2PO4*2H2O

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Натрийн дигидрофосфат дигидрат

19.

2827.60.00

7681-11-0

KI

Potassium iodate

Калийн иодид

20.

2901.10.00

96-14-0

C6H14

3-Methylpentane

3-Mетилпентан

21.

2902.20.00

71-43-2

C6H6

Benzene

Бензол

22.

2902.30.00

108-88-3

C7H8

Toluene

Толуол

23.

2710.12.90

64742-82-1

C6H14

Petroleum ether

Петролейний эфир

24.

2915.70.00

557-04-0

Mg(C17H35COO)2

Magnesium stearate

Магнийн стеарат

25.

1702.30.00

50-99-7

C6H12O6

D(+)-Glucose;  glucose

Д-Глюкоз; глюкоз

26.

1701.99.90

 57-50-1

C12H22O11

Sucrose

Сахарoз

27.

2918.29.00

94-13-3

C10H12O3

Propyl Paraben (PP)

Пропилпарабен

28.

2905.32.00

57-55-6                 

C3H8O2

Propane-1,2-diol

Пропане-1,2-диол

29.

3912.31.00

74811-65-7

C₈H₁₆O₈

Сarboxymethyl cellulose

Карбоксиметил целлюлоз

30.

2909.11.00

60-29-7

(C2H5)2O

Diethyl ether

Диэтилийн эфир

31.

2926.90.00

 75-05-8

C2H3N

Acetonitrile

Ацетонитрил

32.

3907.20.00

25322-68-3

C2nH4n+2On+1

Polyethylene glycol

Полиэтилен гликоль

33.

3912.39.00

9004-67-5

C6H7O2(OH)x-(OCH3)y

Methyl cellulose

Метил целлюлоз

6. Малын эм, эм бэлдмэл

1.

2925.29.00

33089-61-1

C19H23N3

Аmitraz

Амитраз

2.

2926.90.00

52918-63-5

C22H19Br2NO3

Deltamethrin

Делтаметрин

3.

2915.90.00

110-27-0

C17H34O2

Isopropyl myristate

Изопропил миристат

4.

3902.20.00

9003-29-6

 C8H16

Polybutenes (Indopol)

Полибутен (Индопол)

5.

2707.50.00

64742-95-6

 -

Aromatic-100

Ароматик-100 үнэрт уусгагч

6.

2925.29.00

2162-74-5

C25H34N2

Bis (2,6-diisopropyl-phenyl)carbodiimide (staboxol)

Бис (2,6-диизопропилфенил) карбодиимид

7.

2933.29.00

55750-06-6

 C25H32N6O5

Imidocarb dipropionate

Имидокарб дипропионат

7. Шимт тэжээл, туршилт үйлдвэрлэл

1.

2827.60.00

7681-11-0

KI

Potassium iodide 

Калийн иодид

2.

3906.90.00

     9003-05-8             

(C3H5NO)n

Polyacrylamide

Полиакриламид

3.

2815.11.00
2815.12.00

1310-73-2

NaOH

Sodium hydroxide

Натрийн гидроксид

4.

2815.20.00

1310-58-3

КОН

Potassium hydroxide

Калийн гидроксид

5.

2835.24.00

7778-77-0

KH2 PO4

Potassium dihydrogen phosphate

Kалийн дигидрофосфат

6.

3901.90.00

 68441-17-8

(-CH2CH2O-)n

Polyethylene, oxidized

Полиэтилен оксид

7.

2827.39.00

7646-79-9

CoCl2

Cobalt dichloride

Кобальтын дихлорид

8.

2833.25.00

7758-99-8

CuSO4*5Н2O

Copper sulfate pentahydrate

Зэсийн байван

9.

2833.29.00

7733-02-0

ZnSO4*7H2O

Zinc sulphate

Цайрын сульфат

10.

2833.21.00

10034-99-8

MgSO4*7H2O

 Magnesium sulphate

Магнийн сульфат

11.

2847.00.00

7722-84-1

H2O2

Hydrogen peroxide solution

Устөрөгчийн хэт исэл

12.

2833.29.00

7720-78-7

FeSO4;FeSO4*7H2O

Ferrous sulfate

Төмрийн сульфат