Хэвлэх DOC Татаж авах

Хүнс, хөдөө аж ахуй

Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны

өдрийн А/519 дугаар тушаалын

1 дүгээр хавсралт

 

2020 ОНД ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ,

ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

Нийт тоо, хэмжээ

1

 

Үхрийн мах

Үхрийн гулууз болон өрөөл шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.10.00

8300 тн

(найман мянга гурван зуу)

2

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.20.10

3

Үхрийн ясгүй хэсэглэсэн, шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.30.10

4

Үхрийн гулууз болон өрөөл, хөлдүү мах

0202.10.00

5

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн, хөлдүү мах

0202.20.10

6

Үхрийн ясгүй хөлдүү мах

0202.30.10

7

Сарлагийн ястай нь хэсэглэсэн шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.20.20

8

Сарлагийн ясгүй шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.30.20

9

Сарлагийн ястай хөлдүү мах

0202.20.20

10

Сарлагийн ясгүй хөлдүү мах

0202.30.20

11

Адууны мах

Адууны ястай шинэ, хөргөсөн, хөлдүү мах

0205.00.11

27900 тн

(хорин долоон мянга есөн зуу)

12

Адууны ясгүй (шулсан) шинэ, хөргөсөн, хөлдүү мах

0205.00.12

13

Дулааны аргаар боловсруулсан мах

Үхрийн мах

1602.50.00

8000 тн

(найман мянга)

Хонины мах

1602.90.00

6600 тн

(зургаан мянга зургаан зуу)

Ямааны мах

1602.90.00

12000 тн

(арван хоёр мянга)