Хэвлэх DOC Татаж авах

 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны

өдрийн А/519 дугаар тушаалын

2 дугаар хавсралт

 2020 ОНД ИМПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ,

ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

    Нийт тоо,хэмжээ

1

Үхрийн мах

Үхрийн гулууз болон өрөөл шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.10.00

500 тн (таван зуу)

2

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.20.10

3

Үхрийн ясгүй хэсэглэсэн, шинэ эсхүл хөргөсөн мах

0201.30.10

4

Үхрийн гулууз болон өрөөл, хөлдүү мах

0202.10.00

5

Үхрийн ястай нь хэсэглэсэн, хөлдүү мах

0202.20.10

6

Үхрийн ясгүй хөлдүү мах

0202.30.10

7

Хуурай сүү

Хуурай сүү

0402.21.10

4000 тн (дөрвөн мянга)

8

Улаанбуудай

Үрийн хатуу улаанбуудай

1001.11.00

15000 тн

(арван таван мянга)

9

Үрийн зөөлөн улаанбуудай

1001.91.10

10

Улаанбуудай, хүнсний

1001.19.00

 60000 тн

(жаран мянга)