Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн

590 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМЫН ГАШУУН СУХАЙТ ХИЛИЙН

БООМТ БОЛОН ХАЙРХАН БАГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

1.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, Үүнд,

Нүүрс олборлолт, боловсруулалт

Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт

Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт

Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

Төг/кВт.ц

330.54

2

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

Төг/кВт.ц

330.54

3

Айл өрх

Төг/кВт.ц

154.08