Хэвлэх DOC Татаж авах

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны

А/416 дугаар тушаалын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИАР БАЙГУУЛАГДСАН СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ДУГААР

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Бar, хорооны дугаар, нэр

1

1-1

1

Архангай

Эрдэнэбулган

1 дүгээр баг

2

1-2

 

 

 

1 дүгээр баг

3

1-3

 

 

 

2 дугаар баг

4

1-4

 

 

 

2 дугаар баг

5

1-5

 

 

 

3 дугаар баг

6

1-6

 

 

 

3 дугаар баг

7

1-7

 

 

 

4 дүгээр баг

8

1-8

 

 

 

4 дүгээр баг

9

1-9

 

 

 

5 дугаар баг

10

1-10

 

 

 

6 дугаар баг

11

1-11

 

 

 

7 дугаар баг

12

1-12

 

 

Батцэнгэл

1 дүгээр баг, Улаанчулуу

13

1-13

 

 

 

2 дугаар баг, Хөнөг

14

1-14

 

 

 

3 дугаар баг, Дэл

15

1-15

 

 

 

4 дүгээр баг, Баян- Уул

16

1-16

 

 

 

5 дугаар баг, Цац

17

1-17

 

 

 

6 дугаар баг, Дайрбор

18

1-18

 

 

 

1 дүгээр баг, Тусгалт

19

1-19

 

 

Булган

2 дугаар баг, Зуунмод

20

1-20

 

 

3 дугаар баг, Тамир

21

1-21

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянбулаг

22

1-22

 

 

 

1 дүгээр баг, Асайт

23

1-23

 

 

 

2 дугаар баг, Хоолт

24

1-24

 

 

Жаргалант

3 дугаар баг, Эрдэнэ- Уул

25

1-25

 

 

 

4 дүгээр баг, Зуслан

26

1-26

 

 

 

5 дугаар баг, Баянцагаан

27

1-27

 

 

Их Тамир

1 дүгээр баг, Хөхнуур

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

Дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны

дугаар, нэр

28

1-28

 

 

 

2 дугаар баг, Хан- Өндөр

29

1-29

 

 

 

3 дугаар баг, Борт

30

1-30

 

 

 

4 дүгээр баг, Бугат

31

1-31

 

 

 

6 дугаар баг, Эрдэнэтолгой

32

1-32

 

 

 

5 дугаар баг, Тайхар

33

1-33

 

 

Өгийнуур

2 дугаар баг, Дойт

34

1-34

 

 

 

1 дүгээр баг, Тоглох

35

1-35

 

 

 

3 дугаар баг, Өгий

36

1-36

 

 

 

5 дугаар баг, Зэгстэй

37

1-37

 

 

 

4 дүгэзр баг, Орхон

38

1-38

 

 

Өлзийт

1 дүгээр баг, Ямаат

39

1-39

 

 

 

2 дугаар баг, Бодонт

40

1-40

 

 

 

3 дугаар баг, Байшир

41

1-41

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөшөөт

42

1-42

 

 

Өндөр-Улаан

1 дүгээр баг, Азарга

43

1-43

 

 

 

2 дугаар баг, Хануй

44

1-44

 

 

 

3 дугаар баг, Донгой

45

1-45

 

 

 

4 дүгээр баг, Бэлхи

46

1-46

 

 

 

5 дугаар баг, Баянгол

47

1-47

 

 

Тариат

1 дүгээр баг, Тэрх

48

1-48

 

 

 

2 дугаар баг, Цагааннуур

49

1-49

 

 

 

3 дугаар баг, Хорго

50

1-50

 

 

 

4 дүгээр баг, Суман

51

1-51

 

 

 

5 дугаар баг, Бөөрөлжүүт

52

1-52

 

 

 

6 дугаар баг, Мөрөн

53

1-53

 

 

 

7 дугаар баг, Алтаад

54

1-54

 

 

Төвшрүүлэх

1 дүгээр баг, Хөх сүм

55

1-55

 

 

 

2 дугаар баг, Баян- Өндөр

56

1-56

 

 

 

3 дугаар баг, Урантолгой

57

1-57

 

 

 

4 дүгээр баг, Өртөнт

58

1-58

 

 

Хайрхан

1 дүгээр баг, Хайрхан

59

1-59

 

 

 

2 дугаар баг, Асгат

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн

нэр

Баг хорооны дугаар, нэр

60

1-60

 

 

 

3 дугаар баг, Жарантай

61

1-61

 

 

 

4 дүгээр баг, Могой

62

1-62

 

 

 

5 дугаар баг, Өгөөмөр

63

1-63

 

 

Хангай

1 дүгээр баг, Чандмань

64

1-64

 

 

 

2 дугаар баг, Гичгэнэ

65

1-65

 

 

 

3 дугаар баг, Арбаясгалан

66

1-66

 

 

 

4 дүгээр баг, Баян- Улаан

67

1-67

 

 

 

5 дугаар баг, Тэрх

68

1-68

 

 

 

6 дугаар баг, Ноён хангай

69

1-69

 

 

Хашаат

1 дүгээр баг, Жаргалант

70

1-70

 

 

 

2 дугаар баг, Номгон

71

1-71

 

 

 

3 дугаар баг, Цайдам

72

1-72

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан хад

73

1-73

 

 

 

5 дугаар баг, Баян

74

1-74

 

 

Хотонт

1 дүгээр баг, Хотонт

75

1-75

 

 

 

2 дугаар баг, Хөөвөр

76

1-76

 

 

 

3 дугаар баг, Бургалтай

77

1-77

 

 

 

4 дүгээр баг, Улаан чулуу

78

1-78

 

 

 

5 дугаар баг, Орхон

79

1-79

 

 

 

6 дугаар баг, Өндөр сант

80

1-80

 

 

Цахир

2 дугаар баг, Хан-уул

81

1-81

 

 

 

1 дүгээр баг, Баянгол

82

1-82

 

 

 

3 дугаар баг, Цахир

83

1-83

 

 

 

4 дүгээр баг, Жинст

84

1-84

 

 

Цэнхэр

1 дүгээр баг, Орхон

85

1-85

 

 

 

2 дугаар баг, Цэцэрлэг

86

1-86

 

 

 

3 дугаар баг, Цэнхэр

87

1-87

 

 

 

4 дүгээр баг, Алтан- Овоо

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны

дугаар нэр

88

1-88

 

 

 

5 дугаар баг, Буйлан

89

1-89

 

 

 

6 дугаар баг, Тамир

90

1-90

 

 

Цэцэрлэг

1 дүгээр баг, Чулуут

91

1-91

 

 

 

2 дугаар баг, Туулант

92

1-92

 

 

 

3 дугаар баг, Хужирт

93

1-93

 

 

 

4 дүгээр баг, Хонгорж

94

1-94

 

 

 

5 дугаар баг, Ихбулаг

95

1-95

 

 

Чулуут

1 дүгээр баг, Өлзийт гол

96

1-96

 

 

 

2 дугаар баг, Зуунмод

97

1-97

 

 

 

3 дугаар баг, Халуун- Ус

98

1-98

 

 

 

4 дүгээр баг, Хайрхан

99

1-99

 

 

 

5 дугаар баг, Хүрэм

100

1-100

 

 

Эрдэнэмандал

1 дүгээр баг, Алаг- Уул

101

1-101

 

 

 

2 дугаар баг, Идэр- Улаан

102

1-102

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэ- Уул

103

1-103

 

 

 

4 дүгээр баг, Хан- Өндөр

104

1-104

 

 

 

5 дугаар баг, Тээл

105

1-105

 

 

 

6 дугаар баг, Өлзийт

Архангай аймгийн хэсгийн тоо 105

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

106

2-1

2

Баян-Өлгий

Өлгий

1 дүгээр баг, Хуст арал

107

2-2

 

 

 

2 дугаар баг, Цагаан эрэг

108

2-3

 

 

 

3 дугаар баг, Бехөн- Уул

109

2-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Их булан

110

2-5

 

 

 

5 дугаар баг, Ховд гол

 

 

111

2-6

 

 

 

6 дугаар баг, Хөх толгой

112

2-7

 

 

 

7 дугаар баг, Хотгор

113

2-8

 

 

 

8 дугаар баг, Ах хус тау

114

2-9

 

 

 

9 дүгээр баг, Хөх хад

115

2-10

 

 

 

10 дугаар баг, Харасай

116

2-11

 

 

 

11 дүгээр баг, Бүркит

117

2-12

 

 

 

12 дугаар баг, Жасыл бах

118

2-13

 

 

 

13 дугаар баг, Жана ауыл

119

2-14

 

 

Алтай

1 дүгээр баг, Хар нуур

120

2-15

 

 

 

2 дугаар баг, Улаан хад

121

2-16

 

 

 

3 дугаар баг, Бардам

122

2-17

 

 

 

4 дүгээр баг, Чихэртэй

123

2-18

 

 

 

5 дугаар баг, Борбургас

124

2-19

 

 

Алтанцөгц

1 дүгээр баг, Хаш

125

2-20

 

 

 

2 дугаар баг, Баянбулаг

126

2-21

 

 

 

3 дугаар баг, Улаанхаргана

127

2-22

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан түнгэ

128

2-23

 

 

Баяннуур

1 дүгээр баг, Цэцэгт

129

2-24

 

 

 

2 дугаар баг, Баяннуур

130

2-25

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан арал

131

2-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Шар цэхээ

132

2-27

 

 

 

5 дугаар баг, Цул улаан

133

2-28

 

 

Бугат

1 дүгээр баг, Хатуу

134

2-29

 

 

 

2 дугаар баг, Улаан толгой

135

2-30

 

 

 

4 дүгээр баг, Бугын гол

136

2-31

 

 

 

3 дугаар баг, 5 дугаар баг, Ихбулан

 

 

137

2-32

 

 

Булган

1 дүгээр баг, Улаагчин

138

2-33

 

 

 

2 дугаар баг, Сайхан

139

2-34

 

 

 

3 дугаар баг, Булган

140

2-35

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

141

2-36

 

 

 

5 дугаар баг, Хужирт

142

2-37

 

 

 

6 дугаар баг, Сөнхөл

143

2-38

 

 

 

7 дугаар баг, Улаанхус

144

2-39

 

 

Буянт

1 дүгээр баг, Хех эрэг

145

2-40

 

 

 

2 дугаар баг, Хөлцөөт

146

2-41

 

 

 

3 дугаар баг, Өмнөгол

147

2-42

 

 

 

4 дүгээр баг, Шар тохойт

148

2-43

 

 

Дэлүүн

1 дүгээр баг, Далакөл

149

2-44

 

 

 

2 дугаар баг, Саралахаз

150

2-45

 

 

 

3 дугаар баг, Хар уул

151

2-46

 

 

 

4 дүгээр баг, Чихэртэй

152

2-47

 

 

 

5 дугаар баг, Рашаант

153

2-48

 

 

 

6 дугаар баг, Бугат

154

2-49

 

 

 

7 дугаар баг, Хөх сэрх

155

2-50

 

 

 

8 дугаар баг, Бүргэд

156

2-51

 

 

 

9 дүгээр баг, Хөх толгой

157

2-52

 

 

 

10 дугаар баг, Хүйтэн нуур

158

2-53

 

 

 

11 дүгээр баг, Хүйтэн буйр

159

2-54

 

 

 

12 дугаар баг, Жана ауыл

160

2-55

 

 

Ногооннуур

1 дүгээр баг, Бахлаг

161

2-56

 

 

 

2 дугаар баг, Чихтэй

162

2-57

 

 

 

3 дугаар баг, Ховд

163

2-58

 

 

 

4 дүгээр баг, Улаанчулуун

164

2-59

 

 

 

5 дугаар баг, Ямаат

 

 

165

2-60

 

 

 

6 дугаар баг, Хызылхайын

166

2-61

 

 

 

7 дугаар баг, Хосхарагай

167

2-62

 

 

 

8 дугаар баг, Асгат

168

2-63

 

 

 

9 дүгээр баг, Цагааннуур

169

2-64

 

 

Сагсай

1 дүгээр баг, Ямаат

170

2-65

 

 

 

2 дугаар баг, Хол агаш

171

2-66

 

 

 

3 дугаар баг, Ахкорим

172

2-67

 

 

 

4 дүгээр баг, Хаг

173

2-68

 

 

 

5 дугаар баг, Уужим

174

2-69

 

 

 

6 дугаар баг, Даян

175

2-70

 

 

 

7 дугаар баг, Өмнөгол

176

2-71

 

 

Толбо

1 дүгээр баг, Хош

177

2-72

 

 

 

2 дугаар баг, Толбо нуур

178

2-73

 

 

 

3 дугаар баг, Хонгор өлөн

179

2-74

 

 

 

4 дүгээр баг, Дөрөө нуур

180

2-75

 

 

 

5 дугаар баг, Хөх толгой

181

2-76

 

 

 

6 дугаар баг, Бураат

182

2-77

 

 

Улаанхус

1 дүгээр баг, Их ойгор

183

2-78

 

 

 

2 дугаар баг, Хөх хөтөл

184

2-79

 

 

 

3 дугаар баг, Хулжаа

185

2-80

 

 

 

4 дүгээр баг, Согоог

186

2-81

 

 

 

5 дугаар баг, Баян зүрх

187

2-82

 

 

 

6 дугаар баг, Даян

188

2-83

 

 

 

7 дугаар баг, Билүү

189

2-84

 

 

 

8 дугаар баг, Билүү 2

190

2-85

 

 

 

9-р баг, Улаан эрэг

191

2-86

 

 

 

10 дугаар баг, Хужирт

192

2-87

 

 

 

11 дүгээр баг, Монгол гол

 

 

193

2-88

 

 

Цэнгэл

1 дүгээр баг, Шарговь

194

2-89

 

 

 

2 дугаар баг, Загаст нуур

195

2-90

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан түнгэ

196

2-91

 

 

 

4 дүгээр баг, Хар уул

197

2-92

 

 

 

5 дугаар баг, Бор бургас

198

2-93

 

 

 

6 дугаар баг, Уст тохой

199

2-94

 

 

 

7 дугаар баг, Долоон гаталга

200

2-95

 

 

 

8 дугаар баг, Партизан

201

2-96

 

 

 

9 дүгээр баг, Хөшөөт

Баян-Өлгий аймгийн хэсгийн тоо 96

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг, нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

202

3-1

3

Баянхонгор

Баянхонгор

1 дүгээр баг, Номгон, 3 дугаар баг, Дуурсах, 5 дугаар баг, Цагаанчулуут, 6 дугаар баг, Гэгээн шавь, 7 дугаар баг, Цахир, 9 дүгээр баг, Есөнбулаг

203

3-2

 

 

 

2 дугаар баг, Эрдэнэмандал, 7 дугаар баг, Цахир

204

3-3

 

 

 

3 дугаар баг, Дуурсах

205

3-4

 

 

 

3 дугаар баг, Дуурсах

206

3-5

 

 

 

1 дүгээр баг, Номгон, 4 дүгээр баг, Угалз

207

3-6

 

 

 

5 дугаар баг, Цагаанчулуут, 6 дугаар баг, Гэгээн шавь

208

3-7

 

 

 

3 дугаар баг, Дуурсах, 5 дугаар баг, Цагаанчулуут, 6 дугаар баг, Гэгээн шавь

209

3-8

 

 

 

2 дугаар баг, Эрдэнэмандал, 3

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

Нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

 

 

 

 

 

дугаар баг, Дуурсах, 7 дугаар баг, Цахир

210

3-9

 

 

 

8 дугаар баг, Шаргалжуут

211

3-10

 

 

 

7 дугаар баг, Цахир, 9 дүгээр баг, Есөнбулаг

212

3-11

 

 

 

1 дүгээр баг, Номгон, 10 дугаар баг, Рашаант

213

3-12

 

 

Баацагаан

1 дүгээр баг, Баянбулаг

214

3-13

 

 

 

2 дугаар баг, Оройн бууц

215

3-14

 

 

 

3 дугаар баг, Буйлсан

216

3-15

 

 

 

4 дүгээр баг, Могой

217

3-16

 

 

 

5 дугаар баг, Товгор

218

3-17

 

 

 

6 дугаар баг, Зүүнхаяа

219

3-18

 

 

 

7 дугаар баг, Баянсайр

220

3-19

 

 

Баянбулаг

1 дүгээр баг, Сангийн далай

221

3-20

 

 

 

2 дугаар баг, Ар жаргалант

222

3-21

 

 

 

3 дугаар баг, Хангал

223

3-22

 

 

 

4 дүгээр баг, Бүрд

224

3-23

 

 

Баянговь

1 дүгээр баг, Хэлтгий булаг

225

3-24

 

 

 

2 дугаар баг, Өрхт

226

3-25

 

 

 

3 дугаар баг, Залаа

227

3-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Цоохор

228

3-27

 

 

 

5 дугаар баг, Өргөн

229

3-28

 

 

Баянлиг

1 дүгээр баг, Их халбагант

230

3-29

 

 

 

2 дугаар баг, Баян- Аараг

231

3-30

 

 

 

3 дугаар баг, Бага баян

232

3-31

 

 

 

4 дүгээр баг, Их баян

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

233

3-32

 

 

 

5 дугаар баг, Хатан суудал

234

3-33

 

 

Баян-Овоо

1 дүгээр баг, Мандалхайрхан

235

3-34

 

 

 

2 дугаар баг, Уранхайрхан

236

3-35

 

 

 

3 дугаар баг, Асгамба

237

3-36

 

 

 

4 дүгээр баг, Мэргэн

238

3-37

 

 

Баян-Өндөр

1 дүгээр баг, Улаан үзүүр

239

3-38

 

 

 

2 дугаар баг, Элгэн

240

3-39

 

 

 

3 дугаар баг, Булган

241

3-40

 

 

 

4 дүгээр баг, Идрэн

242

3-41

 

 

Баянцагаан

1 дүгэзр баг, Гичгэнэ

243

3-42

 

 

 

2 дугаар баг, Дэлгэрэх

244

3-43

 

 

 

3 дугаар баг, Цэцэн

245

3-44

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

246

3-45

 

 

 

5 дугаар баг, Баянбулаг

247

3-46

 

 

Богд

1 дүгээр баг, Луугар

248

3-47

 

 

 

2 дугаар баг, Гурван гол

249

3-48

 

 

 

3 дугаар баг, Алтай

250

3-49

 

 

 

4 дүгээр баг, Цэлгэр

251

3-50

 

 

 

5 дугаар баг, Буянт

252

3-51

 

 

 

6 дугаар баг, Хориулт

253

3-52

 

 

Бөмбөгөр

1 дүгээр баг, Улаан сайр

254

3-53

 

 

 

2 дугаар баг, Хөх толгой

255

3-54

 

 

 

2 дугаар баг, Хөх толгой, 3 дугаар баг, Бургас

256

3-55

 

 

 

4 дүгээр баг, Задгай

257

3-56

 

 

Бууцагаан

1 дүгээр баг, Тэмээт

258

3-57

 

 

 

2 дугаар баг, Баян

259

3-58

 

 

 

3 дугаар баг, Өлзийт

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

260

3-59

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянбүрд

261

3-60

 

 

 

5 дугаар баг, Наран

262

3-61

 

 

 

6 дугаар баг, Буянт

263

3-62

 

 

Г алуут

1 дүгээр баг, Хайрхан

264

3-63

 

 

 

2 дугаар баг, Сүмбэр

265

3-64

 

 

 

3 дугаар баг, Үнэгт

266

3-65

 

 

 

4 дүгээр баг, Баяннуур

267

3-66

 

 

 

5 дугаар баг, Мандал

268

3-67

 

 

 

6 дугаар баг, Баян хошуу

269

3-68

 

 

Гурванбулаг

1 дүгээр баг, Цэнгэл

270

3-69

 

 

 

2 дугаар баг, Давааны ам

271

3-70

 

 

 

3 дугаар баг, Буга

272

3-71

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөвийн ам, 5 дугаар баг, Пионер толгой

273

3-72

 

 

Жаргалант

1 дүгээр баг, Намтолгой

274

3-73

 

 

 

2 дугаар баг, Өлзийт- Өндөр

275

3-74

 

 

 

3 дугаар баг, Хөндлөн булаг

276

3-75

 

 

 

4 дүгээр баг, Эмээл толгой

277

3-76

 

 

Жинст

1 дүгээр баг, Уу- булан

278

3-77

 

 

 

2 дугаар баг, Хүйс

279

3-78

 

 

 

3 дугаар баг, Хөнөг

280

3-79

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан ус

281

3-80

 

 

 

5 дугаар баг, Бодь

282

3-81

 

 

Заг

1 дүгээр баг, Баянбулаг

283

3-82

 

 

 

2 дугаар баг, Баян- Улаан

284

3-83

 

 

 

3 дугаар баг, Чандмань-Овоо

285

3-84

 

 

 

4 дүгээр баг, Залаа- Овоо

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг, нийслэлийн  нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

286

3-85

 

 

Өлзийт

1 дүгээр баг, Бурхант

287

3-86

 

 

 

2 дугаар баг, Байн ам

288

3-87

 

 

 

3 дугаар баг, Ёлын ам

289

3-88

 

 

 

4 дүгээр баг, Худаг урт

290

3-89

 

 

 

5 дугаар баг, Бийрийн уулзвар

291

3-90

 

 

 

6 дугаар баг, Улаан уул

292

3-91

 

 

Хүрээмарал

1 дүгээр баг, Хөх бүрд

293

3-92

 

 

 

2 дугаар баг, Сонор

294

3-93

 

 

 

3 дугаар баг, Норовлин

295

3-94

 

 

 

4 дүгээр баг, Цорж

296

3-95

 

 

 

5 дугаар баг, Дэлгэр мөрөн

297

3-96

 

 

Шинэжинст

1 дүгээр баг, Зараа

298

3-97

 

 

 

2 дугаар баг, Уртын гол

299

3-98

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэшанд

300

3-99

 

 

 

4 дүгээр баг, Эхэн хавцгай

301

3-100

 

 

Эрдэнэцогт

1 дүгээр баг, Сэнжит

302

3-101

 

 

 

2 дугаар баг, Ямаат

303

3-102

 

 

 

3 дугаар баг, Өвгөнжаргалант

304

3-103

 

 

 

4 дүгээр баг, Жанжин

305

3-104

 

 

 

5 дугаар баг, Эрхэт тамч

306

3-105

 

 

 

6 дугаар баг

Баянхонгор аймгийн хэсгийн тоо 105

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Багг хорооны дугаар, нэр

307

4-1

4

Булган

Булган

1 дүгээр баг, Ачуут

308

4-2

 

 

 

2 дугаар баг, Хужирт

309

4-3

 

 

 

3 дугаар баг, Агуйт

310

4-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Рашаант

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

Нийслэлийн
нэр

 

Сум, дүүргийн

нэр

 

Баг, хорооны дугаар, нэр

311

4-5

 

 

 

5 дугаар баг, Жаргалант

312

4-6

 

 

 

6 дугаар баг, Булган

313

4-7

 

 

Баян-Агт

1 дүгээр баг, Шарга

314

4-8

 

 

 

2 дугаар баг, Баянзүрх

315

4-9

 

 

 

3 дугаар баг, Баянхайрхан

316

4-10

 

 

 

4 дүгээр баг, Дулаанхаан, 5 дугаар баг, Халтар

317

4-11

 

 

 

6 дугаар баг, Хүрэмт

318

4-12

 

 

Баяннуур

1 дүгээр баг, Өлзийт,

2 дугаар баг, Шар тал

319

4-13

 

 

Бугат

2 дугаар баг, Ханжаргалант

320

4-14

 

 

 

1 дүгээр баг, Баянтөгөл,

3 дугаар баг, Бугат

321

4-15

 

 

Бүрэгхангай

1 дүгээр баг, Бумбат

322

4-16

 

 

 

2 дугаар баг, Цахт

323

4-17

 

 

 

3 дугаар баг, Дэрст

324

4-18

 

 

 

4 дүгээр баг, Дархан

325

4-19

 

 

Гурван Булаг

1 дүгээр баг, Тогоо

326

4-20

 

 

 

2 дугаар баг, Авзага

327

4-21

 

 

 

3 дугаар баг, Агьт

328

4-22

 

 

 

4 дүгээр баг, Бэрх

329

4-23

 

 

 

5 дугаар баг, Хөгнө

330

4-24

 

 

 

6 дугаар баг, Хулст

331

4-25

 

 

Дашинчилэн

1 дүгээр баг, Хараат

332

4-26

 

 

 

2 дугаар баг, Лах

333

4-27

 

 

 

3 дугаар баг, Доргонт

334

4-28

 

 

 

4 дүгээр баг, Төв

335

4-29

 

 

Могод

1 дүгээр баг, Жаргалант

336

4-30

 

 

 

2 дугаар баг, Баясгалант

337

4-31

 

 

 

3 дугаар баг, Баянгол

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

338

4-32

 

 

 

4 дүгээр баг, Баян- Уул

339

4-33

 

 

 

5 дугаар баг, Эрхт

340

4-34

 

 

Орхон

1 дүгээр баг, Арбулаг

341

4-35

 

 

 

2 дугаар баг, Халиун

342

4-36

 

 

 

3 дугаар баг, Бүхт

343

4-37

 

 

 

4 дүгээр баг, Мааньт

344

4-38

 

 

 

5 дугаар баг, Мандал

345

4-39

 

 

Рашаант

1 дүгээр баг, Хөгнө хан

346

4-40

 

 

 

2 дугаар баг, Хар чулуут,

3 дугаар баг, Улаан шивээт

347

4-41

 

 

 

4 дүгээр баг, Аргалхайрхан

348

4-42

 

 

Сайхан

1 дүгээр баг, Мануулт

349

4-43

 

 

 

2 дугаар баг, Угалз

350

4-44

 

 

 

3 дугаар баг, Хульж

351

4-45

 

 

 

4 дүгээр баг, Ундрах

352

4-46

 

 

 

5 дугаар баг, Хүрэмт

353

4-47

 

 

 

6 дугаар баг, Сайхан- Овоо

354

4-48

 

 

Сэлэнгэ

2 дугаар баг, Тариахтай

355

4-49

 

 

 

3 дугаар баг, Сэлэнгэбүрэн

356

4-50

 

 

 

4 дүгээр баг, Атар

357

4-51

 

 

 

1 дүгээр баг, Таримал,

5 дугаар баг, Ингэт

358

4-52

 

 

Тэшиг

1 дүгээр баг, Хужирт

359

4-53

 

 

 

2 дугаар баг, Харгал

360

4-54

 

 

 

3 дугаар баг, Далан

361

4-55

 

 

 

4 дүгээр баг, Эрэн

362

4-56

 

 

 

5 дугаар баг, Жаргалант

363

4-57

 

 

Хангал

1 дүгээр баг, Сөрт, 2 дугаар баг, Хангал, 3 дугаар баг

364

4-58

 

 

 

4 дүгээр баг,

 

 

 

Хялганат

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

365

4-59

 

 

Хишиг-Өндөр

1 дүгээр баг, Банзар

366

4-60

 

 

 

2 дугаар баг, Хүрэмт

367

4-61

 

 

 

3 дугаар баг, Тээг

368

4-62

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

369

4-63

 

 

 

5 дугаар баг, Мааньт

370

4-64

 

 

Хутаг-Өндөр

1 дүгээр баг

371

4-65

 

 

 

2 дугаар баг, Хантай

372

4-66

 

 

 

3 дугаар баг, Уньт

373

4-67

 

 

 

4 дүгээр баг, Тээл

374

4-68

 

 

 

5 дугаар баг, Хонгор

Булган аймгийн хэсгийн тоо 68

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

ДУгаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн

нэр

Багүхррооны дугаар, нэр

375

5-1

5

Говь-Алтай

Есөнбулаг

1 дүгээр баг, Баянхайрхан

376

5-2

 

 

 

2 дугаар баг, Баяншанд

377

5-3

 

 

 

3 дугаар баг, Жаргалант

378

5-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Харзат

379

5-5

 

 

 

5 дугаар баг, Рашаант

380

5-6

 

 

 

6 дугаар баг, Наран

381

5-7

 

 

 

7 дугаар баг, Жинст

382

5-8

 

 

 

8 дугаар баг, Индэрт

383

5-9

 

 

 

9 дүгээр баг, Түмэн

384

5-10

 

 

 

10 дугаар баг, Оргил

385

5-11

 

 

Алтай

1 дүгээр баг, Бадрал

386

5-12

 

 

 

2 дугаар баг, Баянцагаан,

3 дугаар баг, Урт

387

5-13

 

 

 

2 дугаар баг, Баянцагаан,

4 дүгээр баг, Баян-Овоо

388

5-14

 

 

Баян-Уул

1 дүгээр баг, Баян богд

389

5-15

 

 

 

2 дугаар баг, Чандмань хайрхан

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг, нийслэлийн нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

390

5-16

 

 

 

3 дугаар баг, Баянхайрхан

391

5-17

 

 

 

4 дүгээр баг, Хүйсийн говь

392

5-18

 

 

 

5 дугаар баг, Баянговь

393

5-19

 

 

 

6 дугаар баг, Алтангадас

394

5-20

 

 

Бигэр

1 дүгээр баг, Мянгай

395

5-21

 

 

 

2 дугаар баг, Урт

396

5-22

 

 

 

3 дугаар баг, Их булаг

397

5-23

 

 

 

4 дүгээр баг, Буудай

398

5-24

 

 

 

5 дугаар баг, Хүрэмт

399

5-25

 

 

Бугат

1 дүгээр баг, Биж

400

5-26

 

 

 

2 дугаар баг, Ферм

401

5-27

 

 

 

3 дугаар баг, Гаханч

402

5-28

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүж

403

5-29

 

 

 

5 дугаар баг, Баянгол

404

5-30

 

 

Дарив

1 дүгээр баг, Ихэс

405

5-31

 

 

 

2 дугаар баг, Хужирт

406

5-32

 

 

 

3 дугаар баг, Жавхлант

407

5-33

 

 

 

4 дүгээр баг, Үйлдвэр

408

5-34

 

 

Дэлгэр

1 дүгээр баг, Баян- Өндөр

409

5-35

 

 

 

2 дугаар баг, Баянхонгор

410

5-36

 

 

 

3 дугаар баг, Баянбуурал

411

5-37

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянсан

412

5-38

 

 

 

5 дугаар баг, Гуулин

413

5-39

 

 

 

1 дүгээр баг, Бүрэн

414

5-40

 

 

Жаргалан

2 дугаар баг, Тээл

415

5-41

 

 

3 дугаар баг, Завхан гол

416

5-42

 

 

Тайшир

1 дүгээр баг, Хуримт

417

5-43

 

 

 

2 дугаар баг, Галуут

418

5-44

 

 

 

3 дугаар баг, Далан

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

419

5-45

 

 

Тонхил

1 дүгээр баг, Бүс-Уул

420

5-46

 

 

 

2 дугаар баг, Тамч

421

5-47

 

 

 

3 дугаар баг, Зүйл

422

5-48

 

 

 

4 дүгээр баг, Алтансоёмбо

423

5-49

 

 

 

5 дугаар баг, Алтайн- Оргил

424

5-50

 

 

Төгрөг

1 дүгээр баг, Хүрэн гол

425

5-51

 

 

 

2 дугаар баг, Төгрөгийн эх

426

5-52

 

 

 

3 дугаар баг, Мааньт

427

5-53

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан хайрхан

428

5-54

 

 

 

5 дугаар баг, Тунгалаг

429

5-55

 

 

Халиун

1 дүгээр баг, Сүүж

430

5-56

 

 

 

2 дугаар баг, Гүү бариач

431

5-57

 

 

 

3 дугаар баг, Олон булаг

432

5-58

 

 

 

4 дүгээр баг, Чацран

433

5-59

 

 

Хөхморьт

1 дүгээр баг, Цоохор

434

5-60

 

 

 

2 дугаар баг, Завхан гол

435

5-61

 

 

 

3 дугаар баг, Сангийн далай

436

5-62

 

 

 

4 дүгээр баг, Хүйсийн говь

437

5-63

 

 

 

5 дугаар баг, Сайн- Уст

438

5-64

 

 

Цогт

1 дүгээр баг, Рашаант

439

5-65

 

 

 

2 дугаар баг, Далан

440

5-66

 

 

 

3 дугаар баг, Гэгээт

441

5-67

 

 

 

4 дүгээр баг, Төгрөг

442

5-68

 

 

 

5 дугаар баг, Баян- Өндөр

443

5-69

 

 

 

6 дугаар баг, Баян- Улаан

444

5-70

 

 

 

7 дугаар баг, Баян тоорой

 

 

хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

445

5-71

 

 

Цээл

1 дүгээр баг, Бүрэн

446

5-72

 

 

 

2 дугаар баг, Баянгол

447

5-73

 

 

 

3 дугаар баг, Дэрстэй

448

5-74

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалт

449

5-75

 

 

 

1 дүгээр баг, Чандмань-Уул

450

5-76

 

 

 

2 дугаар баг, Өлзийбулаг

451

5-77

 

 

Чандмань

3 дугаар баг, Эрдэнэ- Уул

452

5-78

 

 

 

4 дүгээр баг, Хүрхрээ

453

5-79

 

 

 

5 дугаар баг, Талын шанд

454

5-80

 

 

Шарга

1 дүгээр баг, Баянгол

455

5-81

 

 

 

2 дугаар баг, Хамтын хүч

456

5-82

 

 

 

3 дугаар баг, Сондуулт

457

5-83

 

 

 

4 дүгээр баг, Улаан туг

458

5-84

 

 

Эрдэнэ

1 дүгээр баг, Сангийн далай

459

5-85

 

 

 

2 дугаар баг, Цэцэг нуур

460

5-86

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан- уул

461

5-87

 

 

 

4 дүгээр баг, Өлзийт

Говь-Алтай аймгийн хэсгийн тоо 87

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

462

6-1

6

Говьсүмбэр

Сүмбэр

1 дүгээр баг

463

6-2

 

 

 

2 дугаар баг

464

6-3

 

 

 

3 дугаар баг

465

6-4

 

 

 

4 дүгээр баг

466

6-5

 

 

 

5 дугаар баг

467

6-6

 

 

 

6 дугаар баг

468

6-7

 

 

Баянтал

1 дүгээр баг, 2 дугаар баг

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны

дугаар, нэр

469

6-8

 

 

Шивээговь

1 дүгээр баг

470

6-9

 

 

 

2 дугаар баг

Говьсүмбэр аймгийн хэсгийн тоо 9

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийк

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

471

6-10

6

Дундговь

Сайнцагаан

1 дүгээр баг, Наран

472

6-11

 

 

 

2 дугаар баг, Тэвш

473

6-12

 

 

 

3 дугаар баг, Далай

474

6-13

 

 

 

4 дүгээр баг, Үйзэн

475

6-14

 

 

 

5 дугаар баг, Аривжих

476

6-15

 

 

 

6 дугаар баг, Боржигон

477

6-16

 

 

 

7 дугаар баг, Нарлаг

478

6-17

 

 

 

8 дугаар баг, Айраг

479

6-18

 

 

 

9 дүгээр баг, Мандал

480

6-19

 

 

Адаацаг

1 дүгзэр баг, Тавин

481

6-20

 

 

 

2 дугаар баг, Ар-Урт

482

6-21

 

 

 

3 дугаар баг, Өвөр- Урт

483

6-22

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүм

484

6-23

 

 

 

5 дугаар баг, Хашаат

485

6-24

 

 

Баянжаргалан

1 дүгээр баг, Шилийн гол, 2 дугаар баг, Энгэр-Ус, 3 дугаар баг, Аргатай

486

6-25

 

 

Говь-Угтаал

1 дүгээр баг, Ажирхай,

2 дугаар баг, Моры,

3 дугаар баг, Хонгор,

4 дүгээр баг, Өрнөлт

487

6-26

 

 

Гурвансайхан

1 дүгээр баг, Элгэн,

3 дугаар баг, Чулуут

488

6-27

 

 

 

2 дугаар баг, Дэрсэнэ ус,

4 дүгээр баг, Гурвансайхан

489

6-28

 

 

 

5 дугаар баг, Суугаант

490

6-29

 

 

Дэлгэрхангай

1 дүгээр баг, Толь,

2 дугаар баг, Таргат

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

491

6-30

 

 

 

3 дугаар баг, Ар шавагтай,

4 дүгээр баг, Номгон

492

6-31

 

 

Дэлгэрцогт

1 дүгээр баг, Баянбулаг,

2 дугаар баг, Цахиурт,

3 дугаар баг, Дэлгэр- Эмт

493

6-32

 

 

Дэрэн

2 дугаар баг, Саруул,

3 дугаар баг, Долоод

494

6-33

 

 

 

1 дүгээр баг, Алаг- Өндөр,

4 дүгээр баг, Бумбат

495

6-34

 

 

Луус

1 дүгээр баг, Суварга

496

6-35

 

 

 

2 дугаар баг, Наран

497

6-36

 

 

 

3 дугаар баг, Буянт

498

6-37

 

 

Өлзийт

1 дүгээр баг, Буянт 1,

2 дугаар баг, Буянт 2

499

6-38

 

 

 

1 дүгээр баг, Дэрт 1,

2 дугаар баг, Дэрт 2

500

6-39

 

 

 

3 дугаар баг, Тагт,

6 дугаар баг, Рашаант

501

6-40

 

 

Өндөршил

1 дүгээр баг, Цог,

2 дугаар баг, Талын нар,

3 дугаар баг, Бөхт

502

6-41

 

 

 

1 дүгээр баг, Онги

503

6-42

 

 

Сайхан-Овоо

2 дугаар баг, Мааньт,

3 дугаар баг, Найз

504

6-43

 

 

 

4 дүгээр баг, Төгрөг

505

6-44

 

 

Хулд

1 дүгээр баг, Шувуутай

506

6-45

 

 

 

2 дугаар баг, Олдох

507

6-46

 

 

 

3 дугаар баг, Уул

508

6-47

 

 

 

4 дүгээр баг, Бүлээн

509

6-48

 

 

Цагаандэлгэр

1 дүгээр баг, Хараат,

2 дугаар баг, Дэлгэрэх зам,

3 дугаар баг, Жаргалант,

4 дүгзэр баг, Замын-Улаан

510

6-49

 

 

Эрдэнэдалай

1 дүгээр баг, Цавчир

511

6-50

 

 

 

2 дугаар баг, Өнгөт

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

512

6-51

 

 

 

3 дугаар баг, Тэнгэлэг

513

6-52

 

 

 

4 дүгээр баг, Рашаант

514

6-53

 

 

 

5 дугаар баг, Цагаан- Овоо

515

6-54

 

 

 

6 дугаар баг, Сангийн далай

516

6-55

 

 

 

7 дугаар баг

Дундговь аймгийн хэсгийн тоо 46

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

517

7-1

7

Дорнод

Хэрлэн

1 дүгээр баг

518

7-2

 

 

 

1 дүгээр баг

519

7-3

 

 

 

2 дугаар баг

520

7-4

 

 

 

2 дугаар баг

521

7-5

 

 

 

3 дугаар баг

522

7-6

 

 

 

4 дүгээр баг

523

7-7

 

 

 

4 дүгээр баг

524

7-8

 

 

 

5 дугаар баг

525

7-9

 

 

 

6 дугаар баг

526

7-10

 

 

 

6 дугаар баг

527

7-11

 

 

 

7 дугаар баг

528

7-12

 

 

 

7 дугаар баг

529

7-13

 

 

 

8 дугаар баг

530

7-14

 

 

 

9 дүгээр баг

531

7-15

 

 

 

9 дүгээр баг

532

7-16

 

 

 

10 дугаар баг

533

7-17

 

 

 

10 дугаар баг

534

7-18

 

 

 

10 дугаар баг, 11 дүгээр баг

535

7-19

 

 

Баяндун

4 дүгээр баг, Наран

536

7-20

 

 

 

2 дугаар баг, Хайрхан

537

7-21

 

 

 

3 дугаар баг, Яргай

538

7-22

 

 

 

1 дүгээр баг, Түргэн

539

7-23

 

 

Баянтүмэн

1 дүгээр баг, Цагаан дэрс

540

7-24

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

541

7-25

 

 

 

3 дугаар баг, Өлзийт

542

7-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Хотонт

543

7-27

 

 

Баян-Уул

1 дүгээр баг, Заяат

544

7-28

 

 

 

2 дугаар баг, Хар чулуут

545

7-29

 

 

 

3 дугаар баг, Урт

546

7-30

 

 

 

4 дүгээр баг, Хошуу

547

7-31

 

 

 

5 дугаар баг, Улз

548

7-32

 

 

 

6 дугаар баг, Өвөр эрээн

549

7-33

 

 

Булган

1 дүгээр баг, Өндөр хошуу

550

7-34

 

 

 

2 дугаар баг, Хулсан шанд

551

7-35

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Уул

552

7-36

 

 

 

4 дүгээр баг, Чулуут

553

7-37

 

 

Гурванзагал

1 дүгээр баг, Рашаант

554

7-38

 

 

 

2 дугаар баг, Цагаан хошуу

555

7-39

 

 

 

3 дугаар баг, Сүмийн булаг

556

7-40

 

 

Дашбалбар

1 дүгээр баг, Сэвсүүл жараахай

557

7-41

 

 

 

2 дугаар баг, Харзат

558

7-42

 

 

 

3 дугаар баг, Чух

559

7-43

 

 

 

4 дүгээр баг, Номинт

560

7-44

 

 

 

5 дугаар баг, Улз

561

7-45

 

 

Матад

1 дүгээр баг, Жаргалант

562

7-46

 

 

 

2 дугаар баг, Баянхангай

563

7-47

 

 

 

3 дугаар баг, Түмэнхаан

564

7-48

 

 

 

4 дүгээр баг, Буян- Өндөр, 5 дугаар баг, Мэнэн

565

7-49

 

 

 

6 дугаар баг, Эрдэнэбадрах

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

566

7-50

 

 

Сэргэлэн

1 дүгээр баг, Барчин,

2 дугаар баг, Ар хоолой

567

7-51

 

 

 

3 дугаар баг, Баян,

4 дүгээр баг, Очир хүрээ

568

7-52

 

 

 

5 дугаар баг, Галын гол

569

7-53

 

 

Халхгол

1 дүгээр баг, Сүмбэр

570

7-54

 

 

 

1 дүгээр баг, Сүмбэр

571

7-55

 

 

 

2 дугаар баг, Ялалт

572

7-56

 

 

 

3 дугаар баг, Ташгай

573

7-57

 

 

Хөлөнбуйр

1 дүгээр баг, Баян- Өлзийт

574

7-58

 

 

 

2 дугаар баг, Батхаан

575

7-59

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Уул

576

7-60

 

 

Цагаан-Овоо

1 дүгээр баг, Баянгол

577

7-61

 

 

 

2 дугаар баг, Элст

578

7-62

 

 

 

3 дугаар баг, Зүрх

579

7-63

 

 

 

4 дүгээр баг, Хүрээт

580

7-64

 

 

 

5 дугаар баг, Гүн цэнгэлэг

581

7-65

 

 

 

6 дугаар баг, Хөөвөр

582

7-66

 

 

Чойбалсан

1 дүгээр баг, Хулстай

583

7-67

 

 

 

2 дугаар баг, Сүмбэр

584

7-68

 

 

 

3 дугаар баг, Энгэр шанд

585

7-69

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөх нуур

586

7-70

 

 

Чулуунхороот

1 дүгээр баг, Дэлгэр

587

7-71

 

 

 

2 дугаар баг, Галуут

588

7-72

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаанчулуут

Дорнод аймгийн хэсгийн тоо 72

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргййн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

589

8-1

8

Дорноговь

Сайншанд

1 дүгээр баг

590

8-2

 

 

 

2 дугаар баг

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

591

8-3

 

 

 

2 дугаар баг

592

8-4

 

 

 

3 дугаар баг

593

8-5

 

 

 

4 дүгээр баг

594

8-6

 

 

 

5 дугаар баг, Зүүнбаян

595

8-7

 

 

 

6 дугаар баг

596

8-8

 

 

 

7 дугаар баг

597

8-9

 

 

 

8 дугаар баг

598

8-10

 

 

Айраг

1 дүгээр баг, Нард

599

8-11

 

 

 

2 дугаар баг, Сайн- Ус

600

8-12

 

 

 

3 дугаар баг, Нүдэн

601

8-13

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан дөрвөлж

602

8-14

 

 

Алтанширээ

1 дүгээр баг, Тойг, 2 дугаар баг, Зараа

603

8-15

 

 

 

3 дугаар баг, Хаяа,

4 дүгээр баг, Чулуун гишгэр

604

8-16

 

 

Даланжаргалан

1 дүгээр баг, Элдэв,

2 дугаар баг, Өнгөт,

4 дүгээр баг, Цомог

605

8-17

 

 

 

3 дугаар баг, Бичигт,

5 дугаар баг, Олон- Овоо

606

8-18

 

 

Дэлгэрэх

1 дүгээр баг, Цагаанхад

607

8-19

 

 

 

2 дугаар баг, Аман шанд

608

8-20

 

 

 

3 дугаар баг, Бумбат

609

8-21

 

 

 

4 дүгээр баг, Хонгор

610

8-22

 

 

Замын-Үүд

1 дүгээр баг

611

8-23

 

 

 

1 дүгээр баг

612

8-24

 

 

 

2 дугаар баг

613

8-25

 

 

 

2 дугаар баг

614

8-26

 

 

 

3 дугаар баг

615

8-27

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүлд

616

8-28

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүлд

617

8-29

 

 

 

5 дугаар баг, Борхойн

 

 

Хэсгийн

Дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

618

8-30

 

 

 

5 дугаар баг, Борхойн

619

8-31

 

 

Иххэт

1 дүгээр баг, Бүрдэнэ,

2 дугаар баг, Баян

620

8-32

 

 

 

3 дугаар баг, Зүлэгт

621

8-33

 

 

Мандах

2 дугаар баг, Баянхошуу

622

8-34

 

 

 

3 дугаар баг, Өехий

623

8-35

 

 

 

1 дүгээр баг, Алхантээг,

4 дүгээр баг, Сэрвэн баянхошуу

624

8-36

 

 

 

5 дугаар баг, Төхөм

625

8-37

 

 

Өргөн

1 дүгээр баг, Сүмийн булаг

626

8-38

 

 

 

2 дугаар баг, Сүмбэр

627

8-39

 

 

 

3 дугаар баг, Баянмөнх

628

8-40

 

 

 

4 дүгээр баг, Сэнж

629

8-41

 

 

Сайхандулаан

1 дүгээр баг, Улаан шороот

630

8-42

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

631

8-43

 

 

 

3 дугаар баг, Цохио,

4 дүгээр баг, Өлзийт

632

8-44

 

 

Улаанбадрах

1 дүгээр баг, Сангийн далай

633

8-45

 

 

 

2 дугаар баг, Баянбогд

634

8-46

 

 

 

3 дугаар баг, Аргалант

635

8-47

 

 

 

4 дүгээр баг, Нүдэн

636

8-48

 

 

Хатанбулаг

1 дүгээр баг, Халив

637

8-49

 

 

 

2 дугаар баг, Эргэл

638

8-50

 

 

 

3 дугаар баг, Агаруут

639

8-51

 

 

 

4 дүгээр баг, Сулинхээр

640

8-52

 

 

 

5 дугаар баг, Аман- Ус,

6 дугаар баг, Замын шанд

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

641

8-53

 

 

Хөвсгөл

1 дүгээр баг, Жавхлант

642

8-54

 

 

 

2 дугаар баг, Чулуут

643

8-55

 

 

 

3 дугаар баг, Элст

644

8-56

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөвсгөл

645

8-57

 

 

Эрдэнэ

1 дүгээр баг, Бүрдэнэ,

2 дугаар баг, Еншөөв

646

8-58

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан хөтөл,

4 дүгээр баг, Дөрвөлж

647

8-59

 

 

 

5 дугаар баг, Улаан- Уул

Дорноговь аймгийн хэсгийн тоо 59

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

648

9-1

9

Завхан

Улиастай

1 дүгээр баг, Жинст

649

9-2

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

650

9-3

 

 

 

3 дугаар баг, Чигэстэй

651

9-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Богдын гол

652

9-5

 

 

 

5 дугаар баг, Товцог

653

9-6

 

 

 

6 дугаар баг, Өлзийт

654

9-7

 

 

Алдархаан

1 дүгээр баг, Алдар

655

9-8

 

 

 

2 дугаар баг, Аргалант

656

9-9

 

 

 

3 дугаар баг, Богдын гол

657

9-10

 

 

 

4 дүгээр баг, Өгөөмөр

658

9-11

 

 

 

5 дугаар баг, Чигэстэй

659

9-12

 

 

 

6 дугаар баг, Мандаат

660

9-13

 

 

Асгат

2 дугаар баг, Аргалант

661

9-14

 

 

 

1 дүгээр баг, Суварга

662

9-15

 

 

Баянтэс

1 дүгээр баг, Бужир

663

9-16

 

 

 

2 дугаар баг, Жавхлан

664

9-17

 

 

 

3 дугаар баг, Зайгал

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

665

9-18

 

 

 

4 дүгээр баг, Хачиг

666

9-19

 

 

Баянхайрхан

3 дугаар баг, Наран

667

9-20

 

 

 

1 дүгээр баг, Асгат

668

9-21

 

 

 

2 дугаар баг, Минж

669

9-22

 

 

 

4 дүгээр баг, Төөнт

670

9-23

 

 

Дөрвөлжин

1 дүгээр баг, Буга

671

9-24

 

 

 

2 дугаар баг, Цогт

672

9-25

 

 

 

3 дугаар баг, Тавантолгой

673

9-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Буурал

674

9-27

 

 

 

5 дугаар баг, Онц

675

9-28

 

 

Завханмандал

1 дүгээр баг, Мандал

676

9-29

 

 

 

2 дугаар баг, Олонбулаг

677

9-30

 

 

 

3 дугаар баг, Олонтүрүү

678

9-31

 

 

 

4 дүгээр баг, Нуга

679

9-32

 

 

Идэр

1 дүгээр баг, Мануустай

680

9-33

 

 

 

2 дугаар баг, Цэцэрлэг

681

9-34

 

 

 

3 дугаар баг, Загастай

682

9-35

 

 

 

4 дүгээр баг, Дархан- Уул

683

9-36

 

 

Их-Уул

1 дүгээр баг, Баян- Ухаа

684

9-37

 

 

 

2 дугаар баг, Үржил

685

9-38

 

 

 

3 дугаар баг, Хуягт

686

9-39

 

 

 

4 дүгээр баг, Хонгор

687

9-40

 

 

 

5 дугаар баг, Цэцүүх

688

9-41

 

 

 

6 дугаар баг, Зарт

689

9-42

 

 

Нөмрөг

1 дүгээр баг, Хөдрөг

690

9-43

 

 

 

2 дугаар баг, Баянзүрх

691

9-44

 

 

 

3 дугаар баг, Дархан- Уул

692

9-45

 

 

 

4 дүгээр баг, Нуур

693

9-46

 

 

 

5 дугаар баг, Хайрхан

694

9-47

 

 

Отгон

1 дүгээр баг, Буянт

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

695

9-48

 

 

 

2 дугаар баг, Баянбулаг

696

9-49

 

 

 

3 дугаар баг, Бадрал

697

9-50

 

 

 

4 дүгээр баг, Соёл

698

9-51

 

 

 

5 дугаар баг, Онц

699

9-52

 

 

 

6 дугаар баг, Хужирт

700

9-53

 

 

Сантмаргац

1 дүгээр баг, Баян- Улаан

701

9-54

 

 

 

2 дугаар баг, Баяннуур

702

9-55

 

 

 

3 дугаар баг, Баяндавс

703

9-56

 

 

 

4 дүгээр баг, Холбоо

704

9-57

 

 

Сонгино

1 дүгээр баг, Баян- Айраг,

2 дугаар баг, Айраг нуур

705

9-58

 

 

 

3 дугаар баг, Шар нуруу

706

9-59

 

 

 

4 дүгээр баг, Тариат

707

9-60

 

 

 

5 дугаар баг, Бор- Өндөр

708

9-61

 

 

Тосонцэнгэл

1 дүгээр баг, Дархан- Уул

709

9-62

 

 

 

2 дугаар баг, Хайрхан

710

9-63

 

 

 

3 дугаар баг, Улаантолгой

711

9-64

 

 

 

4 дүгээр баг, Рашаант

712

9-65

 

 

 

5 дугаар баг, Баян- Улаан

713

9-66

 

 

 

6 дугаар баг, Идэр

714

9-67

 

 

 

7 дугаар баг, Оргих

715

9-68

 

 

Түдэвтэй

1 дүгээр баг, Баянцагаан

716

9-69

 

 

 

2 дугаар баг, Аргалант

717

9-70

 

 

 

3 дугаар баг, Цорго

718

9-71

 

 

 

4 дүгээр баг, Ойгон

719

9-72

 

 

 

5 дугаар баг, Шар нуруу

720

9-73

 

 

Тэлмэн

1 дүгээр баг, Шургах

721

9-74

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

722

9-75

 

 

 

3 дугаар баг, Нуур

723

9-76

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянтэгш

724

9-77

 

 

 

5 дугаар баг, Баян- айраг

725

9-78

 

 

 

6 дугаар баг, Өвөгдий

726

9-79

 

 

Тэс

1 дүгээр баг, Дооно

727

9-80

 

 

 

2 дугаар баг, Нисэг

728

9-81

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Уул

729

9-82

 

 

 

4 дүгээр баг, Зүр

730

9-83

 

 

Ургамал

1 дүгээр баг, Тосгуур

731

9-84

 

 

 

2 дугаар баг, Хульж, 3 дугаар баг, Нуур зөөхий

732

9-85

 

 

 

1 дүгээр баг, Хүнгий,

2 дугаар баг, Баян- Улаан

733

9-86

 

 

Цагаанхайрхан

1 дүгээр баг, Цэцэрлэг

734

9-87

 

 

 

2 дугаар баг, Онц

735

9-88

 

 

 

3 дугаар баг, Баянбулаг,

4 дүгээр баг, Агьт

736

9-89

 

 

Цагаанчулуут

1 дүгээр баг, Арц

737

9-90

 

 

 

2 дугаар баг, Жавцаг

738

9-91

 

 

 

3 дугаар баг, Дэлгэр

739

9-92

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянхайрхан

740

9-93

 

 

Цэцэн-Уул

1 дүгээр баг, Оройн товгор

741

9-94

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

742

9-95

 

 

 

3 дугаар баг, Сангийн далай

743

9-96

 

 

 

4 дүгээр баг, Шотой

744

9-97

 

 

 

5 дугаар баг, Батсуурь

745

9-98

 

 

Шилүүстэй

1 дүгээр баг, Чандмань

746

9-99

 

 

 

2 дугаар баг, Баянулаан

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

747

9-100

 

 

 

3 дугаар баг, Хөгжил

748

9-101

 

 

 

4 дүгээр баг, Сайхан

749

9-102

 

 

Эрдэнэхайрхан

1 дүгээр баг, Багануур

750

9-103

 

 

 

4 дүгзэр баг, Мөсөн

751

9-104

 

 

 

3 дугаар баг, Алтан

752

9-105

 

 

 

2 дугаар баг, Баянзүрх

753

9-106

 

 

 

5 дугаар баг, Хайрхан

754

9-107

 

 

Яруу

1 дүгээр баг, Зүйл

755

9-108

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

756

9-109

 

 

 

3 дугаар баг, Өргөн

757

9-110

 

 

 

4 дүгээр баг, Хэц- Улаан

758

9-111

 

 

 

5 дугаар баг, Чандмань

Завхан аймгийн хэсгийн тоо 111

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

759

10-1

10

Өвөрхангай

Арвайхээр

1 дүгээр баг, Согоот

760

10-2

 

 

 

2 дугаар баг, Эмт

761

10-3

 

 

 

3 дугаар баг, Дэлгэрэх

762

10-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Өлзийт

763

10-5

 

 

 

5 дугаар баг, Арвайхээр

764

10-6

 

 

 

6 дугаар баг, Ягаантолгой

765

10-7

 

 

 

7 дугаар баг, Дэлгэрэхийн дэнж

766

10-8

 

 

 

8 дугаар баг, Рашаант

767

10-9

 

 

 

9 дүгээр баг, Бурхи

768

10-10

 

 

 

10 дугаар баг, Ноён

769

10-11

 

 

 

11 дүгээр баг, Хүйс толгой

770

10-12

 

 

 

12 дугаар баг, Зүлэгт

771

10-13

 

 

 

13 дугаар баг, Онги

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

772

10-14

 

 

Баруунбаян-

Улаан

1 дүгээр баг, Цагаан овоо

773

10-15

 

 

 

2 дугаар баг, Хүүхдийн-Ус

774

10-16

 

 

 

3 дугаар баг, Өлзийт хошуу

775

10-17

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөөвөр

776

10-18

 

 

Бат-Өлзий

1 дүгээр баг, Улаан- Ам

777

10-19

 

 

 

2 дугаар баг, Бүрэгтий

778

10-20

 

 

 

3 дугаар баг, Өвт

779

10-21

 

 

 

4 дүгээр баг, Зөрүүлэг

780

10-22

 

 

 

5 дугаар баг, Хүйтэн булаг

781

10-23

 

 

Баянгол

1 дүгээр баг, Өндөр өнц

782

10-24

 

 

 

2 дугаар баг, Эргэн дэнж

783

10-25

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан булан

784

10-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Хаяа

785

10-27

 

 

 

5 дугаар баг, Цавын- Ихэр

786

10-28

 

 

 

6 дугаар баг, Ширээ

787

10-29

 

 

Баян-Өндөр

1 дүгээр баг, Бөмбий

788

10-30

 

 

 

2 дугаар баг, Батхаан

789

10-31

 

 

 

3 дугаар баг, Өвөр зүлэгт

790

10-32

 

 

 

4 дүгээр баг, Хар тойром

791

10-33

 

 

 

5 дугаар баг, Бумбат

792

10-34

 

 

Богд

1 дүгээр баг, Өлзийт хошуу

793

10-35

 

 

 

2 дугаар баг, Хөөвөр

794

10-36

 

 

 

3 дугаар баг, Баян төхөм

795

10-37

 

 

 

4 дүгээр баг, Гүн-Ус

796

10-38

 

 

 

5 дугаар баг, Далан

797

10-39

 

 

 

6 дугаар баг, Ялаатай

798

10-40

 

 

 

7 дугаар баг, Ховд

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны  дугаар, нэр

799

10-41

 

 

Бүрд

1 дүгээр баг, Ар жаргалант

800

10-42

 

 

 

2 дугаар баг, Их боригдой

801

10-43

 

 

 

3 дугаар баг, Донгит

802

10-44

 

 

 

4 дүгээр баг, Ар хөшөөт

803

10-45

 

 

 

5 дугаар баг, Онгон

804

10-46

 

 

Гучин-Ус

1 дүгээр баг, Хөөвөр,

2 дугаар баг, Гучин

805

10-47

 

 

 

3 дугаар баг, Аргалант,

4 дүгээр баг, Аргуйт

806

10-48

 

 

Есөн Зүйл

1 дүгээр баг, Тахилга

807

10-49

 

 

 

2 дугаар баг, Мөнхбулаг

808

10-50

 

 

 

3 дугаар баг, Хайрхан

809

10-51

 

 

 

4 дүгээр баг, Эрээн

810

10-52

 

 

Зүүнбаян-Улаан

1 дүгээр баг, Эмгэд

811

10-53

 

 

 

2 дугаар баг, Цахиурт

812

10-54

 

 

 

3 дугаар баг, Цохиот

813

10-55

 

 

 

4 дүгээр баг, Баян- Улаан

814

10-56

 

 

 

5 дугаар баг, Хад

815

10-57

 

 

 

6 дугаар баг, Дэвшил

816

10-58

 

 

Нарийнтээл

1 дүгээр баг, Шарга

817

10-59

 

 

 

2 дугаар баг, Баянтээг

818

10-60

 

 

 

3 дугаар баг, Өндөрхөмөг

819

10-61

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан- Овоо

820

10-62

 

 

Өлзийт

1 дүгээр баг, Бор хошуут

821

10-63

 

 

 

2 дугаар баг, Агуйт

822

10-64

 

 

 

3 дугаар баг, Яргайт

823

10-65

 

 

 

4 дүгээр баг, Гуулин

824

10-66

 

 

Сант

1 дүгээр баг, Царги

825

10-67

 

 

 

2 дугаар баг, Цахиурт

826

10-68

 

 

 

3 дугаар баг, Улаан- Овоо

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

827

10-69

 

 

 

4 дүгээр баг, Залаа

828

10-70

 

 

 

5 дугаар баг, Майхан

829

10-71

 

 

Тарагт

1 дүгээр баг, Туяа

830

10-72

 

 

 

2 дугаар баг, Арвайнтал

831

10-73

 

 

 

3 дугаар баг, Хүрэмт

832

10-74

 

 

 

4 дүгээр баг, Урт,

5 дугаар баг, Их булаг

833

10-75

 

 

 

6 дугаар баг, Алтантал

834

10-76

 

 

Төгрөг

1 дүгээр баг, Хоолт

835

10-77

 

 

 

2 дугаар баг, Их-Ус

836

10-78

 

 

 

3 дугаар баг, Мазар

837

10-79

 

 

 

4 дүгээр баг, Сайн төгрөг

838

10-80

 

 

 

5 дугаар баг, Баян

839

10-81

 

 

Уянга

1 дүгээр баг, Жаргалант,

2 дугаар баг, Таац

840

10-82

 

 

 

4 дүгээр баг, Шуранга,

5 дугаар баг, Бадрал

841

10-83

 

 

 

3 дугаар баг, Шивээ- Овоо,

7 дугаар баг, Өлт

842

10-84

 

 

 

6 дугаар баг, Бөөрөлжүүт,

8 дугаар баг, Онги

843

10-85

 

 

Хайрхандулаан

1 дүгээр баг, Бурхант

844

10-86

 

 

 

2 дугаар баг, Нарт

845

10-87

 

 

 

3 дугаар баг, Эмээлт

846

10-88

 

 

 

4 дүгээр баг, Дэрсэн хонхор

847

10-89

 

 

 

5 дугаар баг, Ар агуйт

848

10-90

 

 

 

6 дугаар баг, Марзат

849

10-91

 

 

Хархорин

1 дүгээр баг, Вангийн- Овоо

850

10-92

 

 

 

1 дүгээр баг, Вангийн- Овоо

851

10-93

 

 

 

2 дугаар баг, Ганган- Орхон

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

852

10-94

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэтолгой

853

10-95

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэтолгой

854

10-96

 

 

 

4 дүгээр баг, Нарийн хүр

855

10-97

 

 

 

5 дугаар баг, Онгоцон-Ухаа

856

10-98

 

 

 

6 дугаар баг, Жалбаа

857

10-99

 

 

 

7 дугаар баг, Шанх

858

10-100

 

 

 

8 дугаар баг, Орхон

859

10-101

 

 

Хужирт

1 дүгээр баг, Өвөр модот

860

10-102

 

 

 

2 дугаар баг, Уужим

861

10-103

 

 

 

3 дугаар баг, Бэрх

862

10-104

 

 

 

4 дүгээр баг, Шивээт

863

10-105

 

 

 

5 дугаар баг, Шунхлай

864

10-106

 

 

 

6 дугаар баг, Дулаан

Өвөрхангай аймгийн хэсгийн тоо 106

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

865

11-1

11

Өмнөговь

Даланзадгад

1 дүгээр баг, Баруунсайхан

866

11-2

 

 

 

1 дүгээр баг, Баруунсайхан

867

11-3

 

 

 

2 дугаар баг, Хан-Уул

868

11-4

 

 

 

3 дугаар баг, Далан

869

11-5

 

 

 

4 дүгээр баг, Дундсайхан

870

11-6

 

 

 

5 дугаар баг, Зүүнсайхан

871

11-7

 

 

 

6 дугаар баг, Их уул

872

11-8

 

 

 

6 дугаар баг, Их уул

873

11-9

 

 

 

7 дугаар баг, Оюут

874

11-10

 

 

 

8 дугаар баг, Цагаан булаг

875

11-11

 

 

Баяндалай

1 дүгээр баг, Баян

876

11-12

 

 

 

2 дугаар баг, Наран

877

11-13

 

 

 

3 дугаар баг, Төхөм

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

878

11-14

 

 

 

1 дүгээр баг, Могойт

879

11-15

 

 

 

2 дугаар баг, Харзаг

880

11-16

 

 

 

3 дугаар баг, Налих

881

11-17

 

 

Булган

1 дүгээр баг, Дэн

882

11-18

 

 

 

2 дугаар баг, Дал

883

11-19

 

 

 

3 дугаар баг, Хавцгайт

884

11-20

 

 

 

4 дүгээр баг, Булган

885

11-21

 

 

Гурвантэс

1 дүгээр баг, Гоёот

886

11-22

 

 

 

2 дугаар баг, Баясах

887

11-23

 

 

 

3 дугаар баг, Тост

888

11-24

 

 

 

4 дүгээр баг, Урт

889

11-25

 

 

 

5 дугаар баг, Бага- Овоо

890

11-26

 

 

Мандал-Овоо

1 дүгээр баг, Өтгөн

891

11-27

 

 

 

2 дугаар баг, Баянхошуу

892

11-28

 

 

 

3 дугаар баг, Мандал

893

11-29

 

 

Манлай

1 дүгээр баг, Өехий

894

11-30

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

895

11-31

 

 

 

3 дугаар баг, Жаргалант

896

11-32

 

 

 

4 дүгээр баг, Далай

897

11-33

 

 

Ноён

1 дүгээр баг, Сайран

898

11-34

 

 

 

2 дугаар баг, Ганзагад

899

11-35

 

 

Номгон

1 дүгээр баг, Хармагтай

900

11-36

 

 

 

2 дугаар баг, Төхөм

901

11-37

 

 

 

3 дугаар баг, Дэрсэнэ- Ус

902

11-38

 

 

 

4 дүгээр баг, Эмгэнбулаг

903

11-39

 

 

 

5 дугаар баг, Богт

904

11-40

 

 

Сэврэй

1 дүгээр баг, Сайншанд

905

11-41

 

 

 

2 дугаар баг, Хоолт

906

11-42

 

 

 

3 дугаар баг, Бүйлсэн

907

11-43

 

 

Ханбогд

1 дүгэзр баг, Номгон

908

11-44

 

 

 

2 дугаар баг, Гавилууд

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

909

11-45

 

 

 

3 дугаар баг, Жавхлант

910

11-46

 

 

 

4 дүгээр баг, Баян

911

11-47

 

 

 

5 дугаар баг, Хайрхан

912

11-48

 

 

Ханхонгор

1 дүгээр баг, Мандах

913

11-49

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

914

11-50

 

 

 

3 дугаар баг, Хондот

915

11-51

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

916

11-52

 

 

Хүрмэн

1 дүгээр баг, Жанжин

917

11-53

 

 

 

2 дугаар баг, Тулга

918

11-54

 

 

 

3 дугаар баг, Хүрмэн

919

11-55

 

 

Цогт-Овоо

1 дүгээр баг, Замын шанд

920

11-56

 

 

 

2 дугаар баг, Бортээг

921

11-57

 

 

 

3 дугаар баг, Найз

922

11-58

 

 

Цогтцэций

1 дүгээр баг, Сийрст

923

11-59

 

 

 

2 дугаар баг, Билгэх

924

11-60

 

 

 

3 дугаар баг ,Цагаан- Овоо

925

11-61

 

 

 

4 дүгээр баг, Өгөөмөр

Өмнөговь аймгийн хэсгийн тоо 61

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн

нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

926

12-1

12

Сүхбаатар

Баруун-Урт

1 дүгээр баг

927

12-2

 

 

 

2 дугаар баг

928

12-3

 

 

 

3 дугаар баг

929

12-4

 

 

 

4 дүгээр баг

930

12-5

 

 

 

5 дугаар баг

931

12-6

 

 

 

6 дугаар баг

932

12-7

 

 

 

7 дугаар баг

933

12-8

 

 

 

8 дугаар баг

934

12-9

 

 

 

9 дүгээр баг

935

12-10

 

 

Асгат

1 дүгээр баг, Өлзийт

936

12-11

 

 

 

2 дугаар баг, Дөхөм

937

12-12

 

 

 

3 дугаар баг, Их-Уул

938

12-13

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

939

12-14

 

 

Баяндэлгэр

1 дүгээр баг, Баян

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

940

12-15

 

 

 

2 дугаар баг, Дэлгэр

941

12-16

 

 

 

3 дугаар баг, Төв

942

12-17

 

 

 

4 дүгээр баг, Дөхөм

943

12-18

 

 

 

5 дугаар баг, Хонгор

944

12-19

 

 

 

6 дугаар баг, Ширээт

945

12-20

 

 

Дарьганга

1 дүгээр баг, Өрнө дэрс

946

12-21

 

 

 

2 дугаар баг, Бадрах

947

12-22

 

 

 

3 дугаар баг, Аман-Ус

948

12-23

 

 

 

4 дүгээр баг, Овоот

949

12-24

 

 

Мөнххаан

1 дүгээр баг, баянтэрэм

950

12-25

 

 

 

2 дугаар баг, Баян-

Уул

951

12-26

 

 

 

3 дугаар баг, Баянцагаан

952

12-27

 

 

 

4 дүгээр баг, Баясгалант

953

12-28

 

 

 

5 дугаар баг, Бүрэнцогт

954

12-29

 

 

Наран

1 дүгээр баг, Гүн худаг

955

12-30

 

 

 

2 дугаар баг, Тосонгийн гол

956

12-31

 

 

 

3 дугаар баг, Наранбулаг

957

12-32

 

 

Онгон

1 дүгээр баг, Ихбулаг

958

12-33

 

 

 

2 дугаар баг, Шарбүрд

959

12-34

 

 

 

3 дугаар баг, Нүдэн

960

12-35

 

 

 

4 дүгээр баг, Цөнгөрөг

961

12-36

 

 

 

5 дугаар баг, Хавирга

962

12-37

 

 

Сүхбаатар

1 дүгээр баг, Баянгол

963

12-38

 

 

 

2 дугаар баг, Хайлааст

964

12-39

 

 

 

3 дугаар баг, Хулгар

965

12-40

 

 

 

4 дүгээр баг, Ланз

966

12-41

 

 

 

5 дугаар баг, Шинэбулаг

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

967

12-42

 

 

Түвшинширээ

1 дүгээр баг, Сэргэлэн

968

12-43

 

 

 

2 дугаар баг, Өлзийт

969

12-44

 

 

 

3 дугаар баг, Үнэгт

970

12-45

 

 

 

4 дүгээр баг, Дэлгэрхаан

971

12-46

 

 

 

5 дугаар баг, Өгөөмөр

972

12-47

 

 

Түмэнцогт

2 дугаар баг, Хошмиг,

3 дугаар баг, Баян- Овоо

973

12-48

 

 

 

1 дүгээр баг, Лхүмбэ, 4 дүгээр баг, Баянцогт

974

12-49

 

 

Уулбаян

1 дүгээр баг, Баян

975

12-50

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

976

12-51

 

 

 

3 дугаар баг, Тэгш

977

12-52

 

 

 

4 дүгээр баг, Жавхлант

978

12-53

 

 

 

5 дугаар баг, Дэлгэр

979

12-54

 

 

Халзан

1 дүгээр баг, Халзан шанд

980

12-55

 

 

 

2 дугаар баг, Сахиул,

3 дугаар баг, Сайншанд

981

12-56

 

 

 

4 дүгээр баг, Хатавч

982

12-57

 

 

Эрдэнэцагаан

1 дүгээр баг, Хөдлөн хайлааст

983

12-58

 

 

 

2 дугаар баг, Цагаан овоо

984

12-59

 

 

 

3 дугаар баг, Бадрах

985

12-60

 

 

 

4 дүгээр баг, Хонгор

986

12-61

 

 

 

5 дугаар баг, Билүүт

987

12-62

 

 

 

6 дугаар баг, Жаргалант

988

12-63

 

 

 

7 дугаар баг, Хадын булаг

989

12-64

 

 

 

8 дугаар баг, Алтан овоо

Сүхбаатар аймгийн хэсгийн тоо 64

 

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн

Баг, хорооны дугаар, нэр

990

13-1

13

Сэлэнгэ

Сүхбаатар

1 дүгээр баг, Хонгорморьт

991

13-2

 

 

 

2 дугаар баг, Цагаан- Эрэг

992

13-3

 

 

 

3 дугаар баг, Салхит

993

13-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянхаан

994

13-5

 

 

 

5 дугаар баг, Боргүвээ

995

13-6

 

 

 

6 дугаар баг, Орхон

996

13-7

 

 

 

7 дугаар баг, Ган зам

997

13-8

 

 

 

8 дугаар баг, Буур хээр

998

13-9

 

 

Алтанбулаг

1 дүгээр баг, Бүргэдэй

999

13-10

 

 

 

2 дугаар баг, Суварга

1000

13-11

 

 

 

3 дугаар баг, Цөх

1001

13-12

 

 

Баруунбүрэн

1 дүгээр баг, Ивэн

1002

13-13

 

 

 

2 дугаар баг, Бургалтай

1003

13-14

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан- Овоо

1004

13-15

 

 

Баянгол

1 дүгээр баг, Хараа

1005

13-16

 

 

 

2 дугаар баг, Баян

1006

13-17

 

 

 

3 дугаар баг, Гонир

1007

13-18

 

 

Ерөө

1 дүгээр баг, Тавин

1008

13-19

 

 

 

2 дугаар баг, Буурагчин

1009

13-20

 

 

 

3 дугаар баг, Бугант

1010

13-21

 

 

Жавхлант

1 дүгээр баг, Бумбат,

2 дугаар баг, Моностой

1011

13-22

 

 

Зүүнбүрэн

1 дүгээр баг, Жаргалант,

2 дугаар баг, Бэлчир

1012

13-23

 

 

 

3 дугаар баг, Мангирт

1013

13-24

 

 

Мандал

1 дүгээр баг, Төмөр зам

1014

13-25

 

 

 

1 дүгээр баг, Төмөр зам

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймагү

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны

дугаар, нэр

1015

13-26

 

 

 

2 дугаар баг, Ширхэнцэг

1016

13-27

 

 

 

2 дугаар баг, Ширхэнцэг

1017

13-28

 

 

 

3 дугаар баг, Баянсуудал

1018

13-29

 

 

 

3 дугаар баг, Баянсуудал

1019

13-30

 

 

 

4 дүгээр баг, Хэрх

1020

13-31

 

 

 

5 дугаар баг, Түнхэл

1021

13-32

 

 

 

6 дугаар баг, Баянхангай

1022

13-33

 

 

 

6 дугаар баг, Баянхангай

1023

13-34

 

 

 

7 дугаар баг, Минжийнхангай

1024

13-35

 

 

 

7 дугаар баг, Минжийнхангай

1025

13-36

 

 

 

8 дугаар баг, Тарни

1026

13-37

 

 

 

8 дугаар баг, Тарни

1027

13-38

 

 

 

9 дүгээр баг, Баянарцат

1028

13-39

 

 

Орхон

1 дүгээр баг, Орхон

1029

13-40

 

 

 

2 дугаар баг, Бэлэндалай

1030

13-41

 

 

Орхонтуул

1 дүгээр баг, Рашаант

1031

13-42

 

 

 

2 дугаар баг, Баянцогт,

3 дугаар баг, Хонгор-Овоо

1032

13-43

 

 

Сайхан

1 дүгээр баг, Хөтөл

1033

13-44

 

 

 

2 дугаар баг, Гавшгай

1034

13-45

 

 

 

2 дугаар баг, Гавшгай

1035

13-46

 

 

 

3 дугаар баг, Номгон

1036

13-47

 

 

Сант

1 дүгээр баг, Ивэн,

2 дугаар баг, Хушаат

1037

13-48

 

 

Түшиг

1 дүгээр баг, Жаргалмандах,

2 дугаар баг, Ар нуга

 

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1038

13-49

 

 

Хүдэр

1 дүгээр баг, Тарвагатай,

2 дугаар баг, Баянцагаан

1039

13-50

 

 

Хушаат

1 дүгээр баг, Даагат,

2 дугаар баг, Мөнхтолгой

1040

13-51

 

 

Цагааннуур

1 дүгээр баг, Оргих

1041

13-52

 

 

 

2 дугаар баг, Хуурч

1042

13-53

 

 

 

3 дугаар баг, Тийрэг

1043

13-54

 

 

Шаамар

1 дүгээр баг, Дэлгэрхаан

1044

13-55

 

 

 

2 дугаар баг, Охиндий

1045

13-56

 

 

 

3 дугаар баг, Дулаанхаан

Сэлэнгэ аймгийн хэсгийн тоо 56

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

 

нэр

Сум, дүүргийн

нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1046

14-1

14

Төв

Зуунмод

1 дүгээр баг, Номт

1047

14-2

 

 

 

1 дүгээр баг, Номт

1048

14-3

 

 

 

2 дугаар баг, Ланс

1049

14-4

 

 

 

3 дугаар баг, Баянхошуу

1050

14-5

 

 

 

4 дүгээр баг, Зүүндэлгэр

1051

14-6

 

 

 

5 дугаар баг, Нацагдорж

1052

14-7

 

 

 

6 дугаар баг, Баруун зуунмод

1053

14-8

 

 

Алтанбулаг

1 дүгээр баг, Сумт

1054

14-9

 

 

 

2 дугаар баг, Аргал

1055

14-10

 

 

 

3 дугаар баг, Алтан- Овоо

1056

14-11

 

 

 

4 дүгээр баг, Замт

1057

14-12

 

 

Аргалант

1 дүгээр баг, Аргалын уул

1058

14-13

 

 

 

2 дугаар баг, Хөшөөт

1059

14-14

 

 

Архуст

1 дүгээр баг, Ноён шанд

1060

14-15

 

 

 

2 дугаар баг, Нарст

1061

14-16

 

 

Батсүмбэр

1 дүгээр баг, Мандал

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1062

14-17

 

 

 

2 дугаар баг, Цогт- Өндөр

1063

14-18

 

 

 

3 дугаар баг, Баянгол

1064

14-19

 

 

 

4 дүгээр баг, Үдлэг

1065

14-20

 

 

Баян

1 дүгээр баг, Цант хөдөө

1066

14-21

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

1067

14-22

 

 

 

3 дугаар баг, Цавчир

1068

14-23

 

 

Баяндэлгэр

1 дүгээр баг, Байдлаг

1069

14-24

 

 

 

2 дугаар баг, Галуут

1070

14-25

 

 

Баянжаргалан

1 дүгээр баг, Жаргалант

1071

14-26

 

 

 

2 дугаар баг, Улаан ухаа

1072

14-27

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэ

1073

14-28

 

 

Баян-Өнжүүл

1 дүгээр баг, Бараат

1074

14-29

 

 

 

2 дугаар баг, Цээл

1075

14-30

 

 

 

3 дугаар баг, Бүрд

1076

14-31

 

 

Баянхангай

1 дүгээр баг, Найрамдал

1077

14-32

 

 

 

2 дугаар баг, Хөшөөт

1078

14-33

 

 

Баянцагаан

1 дүгээр баг, Өлзийт

1079

14-34

 

 

 

2 дугаар баг, Баян айраг

1080

14-35

 

 

 

3 дугаар баг, Гурван түрүү

1081

14-36

 

 

 

4 дүгээр баг, Алтат

1082

14-37

 

 

 

5 дугаар баг, Зогсоол

1083

14-38

 

 

Баянцогт

1 дүгээр баг, Гуна

1084

14-39

 

 

 

2 дугаар баг, Сарлаг

1085

14-40

 

 

 

3 дугаар баг, Даргиат

1086

14-41

 

 

Баянчандмань

1 дүгээр баг, Чандмань

1087

14-42

 

 

 

2 дугаар баг, Замт

1088

14-43

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэ

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1089

14-44

 

 

Борнуур

1 дүгээр баг, Өгөөмөр

1090

14-45

 

 

 

2 дугаар баг, Мандал

1091

14-46

 

 

 

3 дугаар баг, Бичигт

1092

14-47

 

 

 

4 дүгээр баг, Нарт

1093

14-48

 

 

Бүрэн

1 дүгээр баг, Төхөм

1094

14-49

 

 

 

2 дугаар баг, Баянцогт

1095

14-50

 

 

 

3 дугаар баг, Монгол

1096

14-51

 

 

 

4 дүгээр баг, Эрдэнэхангай

1097

14-52

 

 

 

5 дугаар баг, Өнжүүл

1098

14-53

 

 

Дэлгэрхаан

1 дүгээр баг, Тарган

1099

14-54

 

 

 

2 дугаар баг, Дуут- Хуримт

1100

14-55

 

 

 

3 дугаар баг, Давст

1101

14-56

 

 

Жаргалант

1 дүгээр баг, Буурал

1102

14-57

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

1103

14-58

 

 

 

3 дугаар баг, Баянбулаг

1104

14-59

 

 

 

4 дүгээр баг, Загдал

1105

14-60

 

 

Заамар

1 дүгээр баг, Тосон

1106

14-61

 

 

 

2 дугаар баг, Төмстэй

1107

14-62

 

 

 

3 дугаар баг, Хайлааст

1108

14-63

 

 

 

4 дүгээр баг, Төв

1109

14-64

 

 

Лүн

1 дүгээр баг, Цагаан уул

1110

14-65

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

1111

14-66

 

 

 

3 дугаар баг, Төв

1112

14-67

 

 

Мөнгөнморьт

1 дүгээр баг, Жаргалант

1113

14-68

 

 

 

2 дугаар баг, Байдлаг

1114

14-69

 

 

 

3 дугаар баг, Булаг

1115

14-70

 

 

Өндөрширээт

1 дүгээр баг, Баянтуул

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

.

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1116

14-71

 

 

 

2 дугаар баг, Хайрхан

1117

14-72

 

 

 

3 дугаар баг, Уянга

1118

14-73

 

 

 

4 дүгээр баг, Сант

1119

14-74

 

 

Сүмбэр

1 дүгээр баг, Сүмбэр

1120

14-75

 

 

 

2 дугаар баг, Жавхлант

1121

14-76

 

 

Сэргэлэн

1 дүгээр баг, Баянбүрд

1122

14-77

 

 

 

2 дугаар баг, Хайрхан

1123

14-78

 

 

 

3 дугаар баг, Хөшиг

1124

14-79

 

 

 

4 дүгээр баг, Эрдэнэ-Уул

1125

14-80

 

 

 

5 дугаар баг, Авдар

1126

14-81

 

 

Угтаалцайдам

1 дүгээр баг, Талын уул

1127

14-82

 

 

 

2 дугаар баг, Асгат

1128

14-83

 

 

 

3 дугаар баг, Хар чулуут

1129

14-84

 

 

Цээл

1 дүгээр баг, Оргил

2 дугаар баг, Талын хайрхан,

3 дугаар баг, Майхан

1130

14-85

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүүл буга,

5 дугаар баг, Хүүлэй хан

1131

14-86

 

 

Эрдэнэ

1 дүгээр баг, Өгөөмөр

1132

14-87

 

 

 

2 дугаар баг, Чулуут

1133

14-88

 

 

 

3 дугаар баг, Баянтуул

1134

14-89

 

 

 

4 дүгээр баг, Хушинга

1135

14-90

 

 

 

5 дугаар баг, Тамган

1136

14-91

 

 

 

5 дугаар баг, Тамган

1137

14-92

 

 

Эрдэнэсант

1 дүгээр баг, Баян- Уул

1138

14-93

 

 

 

2 дугаар баг, Баргилт

1139

14-94

 

 

 

3 дугаар баг, Буянт

1140

14-95

 

 

 

4 дүгээр баг, Угалзат

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1141

14-96

 

 

 

5 дугаар баг, Улаанхудаг

Төв аймгийн хэсгийн тоо 96

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1142

15-1

15

Увс

Улаангом

1 дүгээр баг

1143

15-2

 

 

 

2 дугаар баг

1144

15-3

 

 

 

3 дугаар баг

1145

15-4

 

 

 

4 дүгээр баг

1146

15-5

 

 

 

5 дугаар баг

1147

15-6

 

 

 

6 дугаар баг

1148

15-7

 

 

 

7 дугаар баг

1149

15-8

 

 

 

8 дугаар баг

1150

15-9

 

 

 

9 дүгээр баг

1151

15-10

 

 

 

10 дугаар баг

1152

15-11

 

 

 

11 дүгээр баг

1153

15-12

 

 

 

12 дугаар баг, 3 дугаар баг

1154

15-13

 

 

Баруунтуруун

1 дүгээр баг, Туруун

1155

15-14

 

 

 

2 дугаар баг, Шанд

1156

15-15

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Айраг

1157

15-16

 

 

 

4 дүгээр баг, Зүүн туруун

1158

15-17

 

 

Бөхмөрөн

1 дүгээр баг, Гурван жигэртэй

1159

15-18

 

 

 

2 дугаар баг, Хар алтат

1160

15-19

 

 

 

3 дугаар баг, Байшинт

1161

15-20

 

 

Давст

1 дүгээр баг, Торхилог

1162

15-21

 

 

 

2 дугаар баг, Зүүнхөвөө

1163

15-22

 

 

 

3 дугаар баг, Хандгайт

1164

15-23

 

 

Завхан

1 дүгээр баг, Айраг нуур

1165

15-24

 

 

 

2 дугаар баг, Хармагт

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1166

15-25

 

 

 

3 дугаар баг, Хяргас нуур

1167

15-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Шар булаг

1168

15-27

 

 

Зүүнговь

1 дүгээр баг, Баяннуур

1169

15-28

 

 

 

2 дугаар баг, Өгөөмөр

1170

15-29

 

 

 

3 дугаар баг, Суврага

1171

15-30

 

 

 

4 дүгээр баг, Тохой

1172

15-31

 

 

 

5 дугаар баг, Зэлийн гол

1173

15-32

 

 

Зүүнхангай

1 дүгээр баг, Даланбулаг

1174

15-33

 

 

 

2 дугаар баг, Баянгол

1175

15-34

 

 

 

3 дугаар баг, Жаргалант

1176

15-35

 

 

 

4 дүгээр баг, Хайрхан

1177

15-36

 

 

Малчин

1 дүгээр баг, Баянмандал

1178

15-37

 

 

 

2 дугаар баг, Цалгар

1179

15-38

 

 

 

3 дугаар баг, Баянхайрхан

1180

15-39

 

 

 

4 дүгээр баг, Баян- Эрдэнэ

1181

15-40

 

 

Наранбулаг

1 дүгээр баг, Гүн бүрд

1182

15-41

 

 

 

2 дугаар баг, Алдар

1183

15-42

 

 

 

3 дугаар баг, Хужирт

1184

15-43

 

 

 

4 дүгээр баг, Улаан- Үзүүр

1185

15-44

 

 

Өлгий

1 дүгээр баг, Чаргат

1186

15-45

 

 

 

2 дугаар баг, Өлгий нуур

1187

15-46

 

 

 

3 дугаар баг, Хулст нуур

1188

15-47

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөдөлмөр

1189

15-48

 

 

Өмнөговь

1 дүгээр баг, Холбоо

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1190

15-49

 

 

 

2 дугаар баг, Улиаст

1191

15-50

 

 

 

3 дугаар баг, Орлого

1192

15-51

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянгол

1193

15-52

 

 

 

5 дугаар баг, Намир

1194

15-53

 

 

Өндөрхангай

1 дүгээр баг, Цалуу

1195

15-54

 

 

 

2 дугаар баг, Батсайхан

1196

15-55

 

 

 

3 дугаар баг, Цагааннуур

1197

15-56

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

1198

15-57

 

 

 

5 дугаар баг, Цэцэрлэг

1199

15-58

 

 

Сагил

1 дүгээр баг, Баянзүрх

1200

15-59

 

 

 

2 дугаар баг, Боршоо

1201

15-60

 

 

 

3 дугаар баг, Өндөр мод

1202

15-61

 

 

 

4 дүгээр баг, Үүрэг нуур

1203

15-62

 

 

 

5 дугаар баг, Хар мод

1204

15-63

 

 

Тариалан

1 дүгээр баг, Бургастай

1205

15-64

 

 

 

3 дугаар баг, Мянган

1206

15-65

 

 

 

2 дугаар баг, Тарвагатай,

4 дүгээр баг, Толь

1207

15-66

 

 

 

5 дугаар баг, Хөхөө

1208

15-67

 

 

 

6 дугаар баг, Хархираа

1209

15-68

 

 

Түргэн

1 дүгээр баг, Баянхайрхан

1210

15-69

 

 

 

2 дугаар баг, Рашаант

1211

15-70

 

 

 

3 дугаар баг, Эрдэнэхайрхан

1212

15-71

 

 

Тэс

1 дүгээр баг

1213

15-72

 

 

 

2 дугаар баг

1214

15-73

 

 

 

3 дугаар баг

1215

15-74

 

 

 

4 дүгээр баг

1216

15-75

...

 

 

5 дугаар баг

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нзр

1217

15-76

 

 

 

6 дугаар баг

1218

15-77

 

 

 

8 дугаар баг

1219

15-78

 

 

 

9 дүгээр баг

1220

15-79

 

 

 

10 дугаар баг

1221

15-80

 

 

 

11 дүгээр баг

1222

15-81

 

 

Ховд

1 дүгээр баг, Ховд

1223

15-82

 

 

 

2 дугаар баг, Шивэр

1224

15-83

 

 

 

3 дугаар баг, Ачит

1225

15-84

 

 

 

4 дүгээр баг, Халиунбулаг

1226

15-85

 

 

Хяргас

1 дүгээр баг, Хангай

1227

15-86

 

 

 

2 дугаар баг, Бугат

1228

15-87

 

 

 

3 дугаар баг, Хайрхан

1229

15-88

 

 

 

4 дүгээр баг, Дэлгэр

1230

15-89

 

 

Цагаанхайрхан

1 дүгээр баг, Хулж

1231

15-90

 

 

 

2 дугаар баг, Даланхуруу

1232

15-91

 

 

 

3 дугаар баг, Хунт

1233

15-92

 

 

 

4 дүгээр баг, Арбулаг

Увс аймгийн хэсгийн тоо 92

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1234

16-1

16

Ховд

Жаргалант

1 дүгээр баг, Алагтолгой

1235

16-2

 

 

 

2 дугаар баг, Баатархайрхан

1236

16-3

 

 

 

3 дугаар баг, Бичигт

1237

16-4

 

 

 

4 дүгээр баг, Бугат

1238

16-5

 

 

 

5 дугаар баг, Буянт

1239

16-6

 

 

 

6 дугаар баг, Жаргалан

1240

16-7

 

 

 

7 дугаар баг, Магсаржав

1241

16-8

 

 

 

8 дугаар баг, Наран

1242

16-9

 

 

 

9 дүгээр баг, Рашаант

1243

16-10

 

 

 

10 дугаар баг, Тахилт

 

 

Хзсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1244

16-11

 

 

 

11 дүгээр баг, Хайрхан

1245

16-12

 

 

 

12 дугаар баг, Цамбагарав

1246

16-13

 

 

Алтай

1 дүгээр баг, Бодонч

1247

16-14

 

 

 

2 дугаар баг, Алтангадас

1248

16-15

 

 

 

3 дугаар баг, Барлаг

1249

16-16

 

 

 

4 дүгээр баг, Тахилт

1250

16-17

 

 

Булган

1 дүгээр баг, Баянгол

1251

16-18

 

 

 

2 дугаар баг, Баянсудал

1252

16-19

 

 

 

3 дугаар баг, Байтаг

1253

16-20

 

 

 

4 дүгээр баг, Алагтолгой

1254

16-21

 

 

 

5 дугаар баг, Далт

1255

16-22

 

 

 

6 дугаар баг, Бүрэнхайрхан

1256

16-23

 

 

Буянт

1 дүгээр баг, Нарийн гол

1257

16-24

 

 

 

2 дугаар баг, Цагаанбургас

1258

16-25

 

 

 

3 дугаар баг, Наранхайрхан

1259

16-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан- Эрэг

1260

16-27

 

 

 

5 дугаар баг, Норжинхайрхан

1261

16-28

 

 

Дарви

1 дүгээр баг, Булаг

1262

16-29

 

 

 

2 дугаар баг, Дэлгэр

1263

16-30

 

 

 

3 дугаар баг, Мөрөн

1264

16-31

 

 

 

4 дүгээр баг, Мөнгөн аяга

1265

16-32

 

 

 

5 дугаар баг, Булган

1266

16-33

 

 

Дөргөн

1 дүгээр баг, Агваш

1267

16-34

 

 

 

2 дугаар баг, Сээр

1268

16-35

 

 

 

3 дугаар баг, Аргалант

1269

16-36

 

 

 

4 дүгээр баг, Өгөөмөр

1270

16-37

 

 

Дуут

1 дүгээр баг, Шивэр

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1271

16-38

 

 

 

2 дугаар баг, Хөх бэлчир

1272

16-39

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан бургас

1273

16-40

 

 

 

4 дүгээр баг, Босго

1274

16-41

 

 

Зэрэг

1 дүгээр баг, Гүвээ

1275

16-42

 

 

 

2 дугаар баг, Бургасан

1276

16-43

 

 

 

3 дугаар баг, Бураа

1277

16-44

 

 

 

4 дүгээр баг, Эхэн

1278

16-45

 

 

 

5 дугаар баг, Хөндлөн

1279

16-46

 

 

Манхан

1 дүгээр баг, Тахилт

1280

16-47

 

 

 

2 дугаар баг, Зэрэг гол

1281

16-48

 

 

 

3 дугаар баг, Улаан хүрээ

1282

16-49

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянгол

1283

16-50

 

 

 

5 дугаар баг, Ботгон

1284

16-51

 

 

 

6 дугаар баг, Төгрөг гол

1285

16-52

 

 

Мөнххайрхан

1 дүгээр баг, Алаг

1286

16-53

 

 

 

2 дугаар баг, Борт

1287

16-54

 

 

 

3 дугаар баг, Хаг

1288

16-55

 

 

 

4 дүгээр баг, Сэнхэр

1289

16-56

 

 

Мөст

1 дүгээр баг, Цэцэг гол

1290

16-57

 

 

 

2 дугаар баг, Хужирт

1291

16-58

 

 

 

3 дугаар баг, Баянхайрхан

1292

16-59

 

 

 

4 дүгээр баг, Давст

1293

16-60

 

 

 

5 дугаар баг, Улаантолгой

1294

16-61

 

 

Мянгад

1 дүгээр баг, Чацаргант

1295

16-62

 

 

 

2 дугаар баг, Баянбулаг

1296

16-63

 

 

 

3 дугаар баг, Гахайт

1297

16-64

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаанбулан

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1298

16-65

 

 

 

5 дугаар баг, Баянхошуу

1299

16-66

 

 

Үенч

1 дүгээр баг, Цагаантүнгэ

1300

16-67

 

 

 

2 дугаар баг, Нарийн гол

1301

16-68

 

 

 

3 дугаар баг, Жаргалан

1302

16-69

 

 

 

4 дүгээр баг, Улиаст

1303

16-70

 

 

 

5 дугаар баг, Хөх үзүүр

1304

16-71

 

 

Ховд

1 дүгээр баг, Баянбулаг

1305

16-72

 

 

 

2 дугаар баг, Цагаанбургас

1306

16-73

 

 

 

3 дугаар баг, Баруун салаа

1307

16-74

 

 

 

4 дүгээр баг, Улаанбураа

1308

16-75

 

 

 

5 дугаар баг, Дунд ус

1309

16-76

 

 

Цэцэг

1 дүгээр баг, Хажинга

1310

16-77

 

 

 

2 дугаар баг, Баянгол

1311

16-78

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Овоо

1312

16-79

 

 

 

4 дүгээр баг, Цэцэг нуур

1313

16-80

 

 

 

5 дугаар баг, Хөшөөт

1314

16-81

 

 

Чандмань

1 дүгээр баг, Талын булаг

1315

16-82

 

 

 

2 дугаар баг, Тахилт

1316

16-83

 

 

 

3 дугаар баг, Баянхайрхан

1317

16-84

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүлжээ

1318

16-85

 

 

 

5 дугаар баг, Урд гол

1319

16-86

 

 

 

6 дугаар баг, Жаргалант

1320

16-87

 

 

Эрдэнэбүрэн

1 дүгээр баг, Баянгол

1321

16-88

 

 

 

2 дугаар баг, Намаржин

 

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1322

16-89

 

 

 

3 дугаар баг, Хонгио

1323

16-90

 

 

 

4 дүгээр баг, Шураг

1324

16-91

 

 

 

5 дугаар баг, Хар ус

Ховд аймгийн хэсгийн тоо 91

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны

дугаар, нэр

1325

17-1

17

Хөвсгөл

Мөрөн

1 дүгээр баг

1326

17-2

 

 

 

2 дугаар баг

1327

17-3

 

 

 

3 дугаар баг

1328

17-4

 

 

 

4 дүгээр баг

1329

17-5

 

 

 

5 дугаар баг

1330

17-6

 

 

 

6 дугаар баг

1331

17-7

 

 

 

7 дугаар баг

1332

17-8

 

 

 

8 дугаар баг

1333

17-9

 

 

 

9 дүгээр баг

1334

17-10

 

 

 

10 дугаар баг

1335

17-11

 

 

 

11 дүгээр баг

1336

17-12

 

 

 

12 дугаар баг

1337

17-13

 

 

 

13 дугаар баг

1338

17-14

 

 

 

14 дүгээр баг

1339

17-15

 

 

Алаг-Эрдэнэ

1 дүгээр баг, Шувуут

1340

17-16

 

 

 

2 дугаар баг, Ужиг /Цагаан бэлчир/

1341

17-17

 

 

 

3 дугаар баг, Яргис

1342

17-18

 

 

 

4 дүгээр баг, Баясгалан

1343

17-19

 

 

 

5 дугаар баг, Манхан

1344

17-20

 

 

 

6 дугаар баг, Хатгал тосгон

1345

17-21

 

 

 

6 дугаар баг, Хатгал тосгон

1346

17-22

 

 

 

6 дугаар баг, Хатгал тосгон

1347

17-23

 

 

Арбулаг

1 дүгээр баг, Хавтага

1348

17-24

 

 

 

2 дугаар баг, Бор гол

1349

17-25

 

 

 

3 дугаар баг, Бэл булаг

 

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1350

17-26

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүмбэр

1351

17-27

 

 

 

5 дугаар баг, Тарган нуур

1352

17-28

 

 

 

6 дугаар баг, Урт булаг

1353

17-29

 

 

Баянзүрх

1 дүгээр баг, Эмт

1354

17-30

 

 

 

2 дугаар баг, Хайс

1355

17-31

 

 

 

3 дугаар баг, Тоом

1356

17-32

 

 

 

4 дүгээр баг, Агар

1357

17-33

 

 

 

5 дугаар баг, Бэлтэс

1358

17-34

 

 

Бүрэнтогтох

1 дүгээр баг, Сангийн далай

1359

17-35

 

 

 

2 дугаар баг, Бүрэнхаан

1360

17-36

 

 

 

3 дугаар баг, Их уул

1361

17-37

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянхошуу

1362

17-38

 

 

 

5 дугаар баг, Туяа

1363

17-39

 

 

 

6 дугаар баг, Эрчим

1364

17-40

 

 

Галт

1 дүгээр баг, Нүхт

1365

17-41

 

 

 

2 дугаар баг, Зүрх

1366

17-42

 

 

 

3 дугаар баг, Рашаант

1367

17-43

 

 

 

4 дүгээр баг, Хужирт

1368

17-44

 

 

 

5 дугаар баг, Галт

1369

17-45

 

 

Жаргалант

1 дүгээр баг, Хөнжил

1370

17-46

 

 

 

2 дугаар баг, Цэцүүх

1371

17-47

 

 

 

3 дугаар баг, Цагаан бургас

1372

17-48

 

 

 

4 дүгээр баг, Харгана

1373

17-49

 

 

 

5 дугаар баг, Оргил

1374

17-50

 

 

Их-Уул

1 дүгээр баг, Шивээ

1375

17-51

 

 

 

2 дугаар баг, Их-уул

1376

17-52

 

 

 

3 дугаар баг, Асгат

1377

17-53

 

 

 

4 дүгээр баг, Мандал

1378

17-54

 

 

 

5 дугаар баг, Сэлэнгэ

1379

17-55

 

 

Рашаант

1 дүгээр баг, Тээл

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1380

17-56

 

 

 

2 дугаар баг, Талын

ус

1381

17-57

 

 

 

3 дугаар баг, Энх тал

1382

17-58

 

 

 

4 дүгээр баг, Цэнгэл

1383

17-59

 

 

 

5 дугаар баг, Их ац

1384

17-60

 

 

Рэнчинлхүмбэ

1 дүгээр баг, Хөндий

1385

17-61

 

 

 

2 дугаар баг, Хоолойн зах

1386

17-62

 

 

 

3 дугаар баг, Ходон

1387

17-63

 

 

 

4 дүгээр баг, Далайн зах

1388

17-64

 

 

 

5 дугаар баг, Ёлт

1389

17-65

 

 

 

6 дугаар баг, Зөөлөн

1390

17-66

 

 

Тариалан

1 дүгээр баг, Мандал

1391

17-67

 

 

 

2 дугаар баг, Ар тархи

1392

17-68

 

 

 

3 дугаар баг, Таван толгой

1393

17-69

 

 

 

4 дүгээр баг, Сэлэнгэ

1394

17-70

 

 

 

5 дугаар баг, Баянхошуу

1395

17-71

 

 

 

6 дугаар баг, Давааны ар

1396

17-72

 

 

 

7 дугаар баг, Бадрах

1397

17-73

 

 

Тосонцэнгэл

1 дүгээр баг, Мухар хөндий

1398

17-74

 

 

 

2 дугаар баг, Сэлэнгэ

1399

17-75

 

 

 

3 дугаар баг, Тээл

1400

17-76

 

 

 

4 дүгээр баг, Сүүл Улаан

1401

17-77

 

 

 

5 дугаар баг, Цэнгэл

1402

17-78

 

 

Төмөрбулаг

1 дүгээр баг, Жаргалант

1403

17-79

 

 

 

2 дугаар баг, Нарийн

1404

17-80

 

 

 

3 дугаар баг, Тариат

1405

17-81

 

 

 

4 дүгээр баг, Тээл

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргййн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1406

17-82

 

 

 

5 дугаар баг, Сумын төв

1407

17-83

 

 

Түнэл

1 дүгээр баг, Зуны гол

1408

17-84

 

 

 

2 дугаар баг, Навчилтай

1409

17-85

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Эрхт

1410

17-86

 

 

 

4 дүгээр баг, Алтгана

1411

17-87

 

 

 

5 дугаар баг, Бийж

1412

17-88

 

 

 

6 дугаар баг

1413

17-89

 

 

Улаан-Уул

1 дүгээр баг, Шивлэг

1414

17-90

 

 

 

2 дугаар баг, Тоом

1415

17-91

 

 

 

3 дугаар баг, Мунгараг

1416

17-92

 

 

 

4 дүгээр баг, Соёо

1417

17-93

 

 

 

5 дугаар баг, Төгөл

1418

17-94

 

 

 

6 дугаар баг, Гун

1419

17-95

 

 

Ханх

1 дүгээр баг, Тураг

1420

17-96

 

 

 

2 дугаар баг, Хороо

1421

17-97

 

 

 

3 дугаар баг, Турт

1422

17-98

 

 

Цагааннуур

1 дүгээр баг, Гурван сайхан

1423

17-99

 

 

 

2 дугаар баг, Хармай

1424

17-100

 

 

Цагаан-Уул

1 дүгээр баг, Агар

1425

17-101

 

 

 

2 дугаар баг, Өвгөд

1426

17-102

 

 

 

3 дугаар баг, Тосон

1427

17-103

 

 

 

4 дүгээр баг, Хужирт

1428

17-104

 

 

 

5 дугаар баг, Шарга

1429

17-105

 

 

 

6 дугаар баг, Жаргалант

1430

17-106

 

 

Цагаан-Үүр

1 дүгээр баг, Уялган

1431

17-107

 

 

 

2 дугаар баг, Үүр

1432

17-108

 

 

 

3 дугаар баг, Дархинт

1433

17-109

 

 

 

4 дүгээр баг, Булган

1434

17-110

 

 

Цэцэрлэг

1 дүгээр баг, Дэлгэрхаан

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1435

17-111

 

 

 

2 дугаар баг, Зуун мод

1436

17-112

 

 

 

3 дугаар баг, Ренчинжугнай

1437

17-113

 

 

 

4 дүгээр баг, Уранхайрхан

1438

17-114

 

 

 

5 дугаар баг, Халбан

1439

17-115

 

 

 

6 дугаар баг, Жаргалант

1440

17-116

 

 

 

7 дугаар баг, Бүрхээр

1441

17-117

 

 

Чандмань-Өндөр

1 дүгээр баг, Шивэрт

1442

17-118

 

 

 

2 дугаар баг, Ёлгос

1443

17-119

 

 

 

3 дугаар баг, Улаан асга

1444

17-120

 

 

 

4 дүгээр баг, Хөхөө

1445

17-121

 

 

 

5 дугаар баг, Хайрхан толгой

1446

17-122

 

 

Шинэ-Идэр

1 дүгээр баг, Сангийн далай

1447

17-123

 

 

 

2 дугаар баг, Баяннуур

1448

17-124

 

 

 

3 дугаар баг, Баянзүрх

1449

17-125

 

 

 

4 дүгээр баг, Нүхт

1450

17-126

 

 

Эрдэнэбулган

1 дүгээр баг, Бөөрөлж

1451

17-127

 

 

 

2 дугаар баг, Булган тал, 5 дугаар баг, Удган

1452

17-128

 

 

 

3 дугаар баг, Зэрлэг

1453

17-129

 

 

 

4 дүгээр баг, Дуурга

Хөвсгөл аймгийн хэсгийн тоо 129

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1454

18-1

18

Хэнтий

Хэрлэн

1 дүгээр баг, Хэрлэн

1455

18-2

 

 

 

2 дугаар баг, Булаг

1456

18-3

 

 

 

2 дугаар баг, Булаг

1457

18-4

 

 

 

3 дугаар баг, Баянмөнх

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1458

18-5

 

 

 

3 дугаар баг, Баянмөнх

1459

18-6

 

 

 

4 дүгээр баг, Сариг

1460

18-7

 

 

 

4 дүгээр баг, Сариг

1461

18-8

 

 

 

5 дугаар баг, Өндөрхаан

1462

18-9

 

 

 

5 дугаар баг, Өндөрхаан

1463

18-10

 

 

 

6 дугаар баг, Цогт- Өндөр

1464

18-11

 

 

 

7 дугаар баг, Номгон

1465

18-12

 

 

 

8 дугаар баг, Ишгэн толгой

1466

18-13

 

 

Батноров

1 дүгээр баг, Эрдэнэчандмань, 2 дугаар баг, Эхэнбүрд

1467

18-14

 

 

 

3 дугаар баг, Баян

1468

18-15

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянбулаг

1469

18-16

 

 

 

5 дугаар баг, Идэрмэг

1470

18-17

 

 

 

6 дугаар баг, Дундбүрд

1471

18-18

 

 

 

7 дугаар баг, Бэрх

1472

18-19

 

 

Батширээт

1 дүгээр баг, Онон

1473

18-20

 

 

 

2 дугаар баг, Барх

1474

18-21

 

 

 

3 дугаар баг, Хурх

1475

18-22

 

 

 

4 дүгээр баг, Норовлин

1476

18-23

 

 

Баян-Адарга

1 дүгээр баг, Сайхан

1477

18-24

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

1478

18-25

 

 

 

3 дугаар баг, Адарга

1479

18-26

 

 

 

4 дүгээр баг, дуурлиг

1480

18-27

 

 

Баянмөнх

1 дүгээр баг, Баянбулаг

1481

18-28

 

 

 

2 дугаар баг, Хэрлэн

1482

18-29

 

 

 

3 дугаар баг, Дулаан

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

Дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1483

18-30

 

 

 

4 дүгээр баг, Улаан- Эрэг

1484

18-31

 

 

Баян-Овоо

1 дүгээр баг, Дэлгэрхаан

1485

18-32

 

 

 

2 дугаар баг, Наран

1486

18-33

 

 

 

3 дугаар баг, Сүмбэр

1487

18-34

 

 

 

4 дүгээр баг, Жавхлант

1488

18-35

 

 

Баянхутаг

1 дүгээр баг, Жаргалант

1489

18-36

 

 

 

2 дугаар баг, Улаан- Өндөр

1490

18-37

 

 

 

3 дугаар баг, Цантын хоолой

1491

18-38

 

 

Биндэр

1 дүгээр баг, Баян- Өндөр

1492

18-39

 

 

 

2 дугаар баг, Мандалхаан

1493

18-40

 

 

 

3 дугаар баг, Баянгол

1494

18-41

 

 

 

4 дүгээр баг, Дэлгэрхаан

1495

18-42

 

 

 

5 дугаар баг, Онон

1496

18-43

 

 

Галшар

2 дугаар баг, Оч

1497

18-44

 

 

 

3 дугаар баг, Баянбадрал

1498

18-45

 

 

 

4 дүгээр баг, Сангийндалай

1499

18-46

 

 

 

1 дүгээр баг, Арвин, 5 дугаар баг, Жаргалант

1500

18-47

 

 

 

6 дугаар баг, Буянтбулаг

1501

18-48

 

 

Дадал

1 дүгээр баг, Онон

1502

18-49

 

 

 

2 дугаар баг, Агац

1503

18-50

 

 

 

3 дугаар баг, Балж

1504

18-51

 

 

 

4 дүгээр баг, Баяновоо

1505

18-52

 

 

Дархан

1 дүгээр баг, Дотуур булаг

1506

18-53

 

 

 

2 дугаар баг, Хараат

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1507

18-54

 

 

 

3 дугаар баг, Шажин

1508

18-55

 

 

 

4 дүгээр баг, Мэргэн хошуу

1509

18-56

 

 

Дэлгэрхаан

1 дүгээр баг, Хэрлэнбаян улаан

1510

18-57

 

 

 

2 дугаар баг, Долоод

1511

18-58

 

 

 

3 дугаар баг, Аварга

1512

18-59

 

 

 

4 дүгээр баг, Хэрлэн тооно

1513

18-60

 

 

 

5 дугаар баг, Баянхаан

1514

18-61

 

 

Жаргалтхаан

1 дүгээр баг, Гичгэнэ

1515

18-62

 

 

 

2 дугаар баг, Баянцогт

1516

18-63

 

 

 

3 дугаар баг, Баян- Эрдэнэ

1517

18-64

 

 

 

4 дүгээр баг, Чулуут

1518

18-65

 

 

 

5 дугаар баг, Төвийн

1519

18-66

 

 

Мөрөн

1 дүгээр баг, Зөөлөн

1520

18-67

 

 

 

2 дугаар баг, Өлзийт

1521

18-68

 

 

 

3 дугаар баг, Бүрээт

1522

18-69

 

 

 

4 дүгээр баг, Цагаан толгой,

5 дугаар баг, Чандган

1523

18-70

 

 

Норовлин

1 дүгээр баг, Баян- Өлзийт

1524

18-71

 

 

 

2 дугаар баг, Ангирт

1525

18-72

 

 

 

3 дугаар баг, Онон

1526

18-73

 

 

 

4 дүгээр баг, Жаргалант

1527

18-74

 

 

Өмнөдэлгэр

1 дүгээр баг, Наран

1528

18-75

 

 

 

2 дугаар баг, Баянзүрх

1529

18-76

 

 

 

3 дугаар баг, Хэнтий

1530

18-77

 

 

 

4 дүгээр баг, Талын булаг

1531

18-78

 

 

 

5 дугаар баг, Чандган

1532

18-79

 

 

 

6 дугаар баг, Төвийн

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1533

18-80

 

 

 

7 дугаар баг, Гурванбаян

1534

18-81

 

 

Цэнхэрмандал

1 дүгээр баг, Хужхан

1535

18-82

 

 

 

2 дугаар баг, Нугаар

1536

18-83

 

 

 

3 дугаар баг, Согоот

1537

18-84

 

 

 

4 дүгээр баг, Баянмод

1538

18-85

 

 

Бор-Өндөр

1 дүгээр баг, Бор- Өндөр

1539

18-86

 

 

 

2 дугаар баг, Холбоо

1540

18-87

 

 

 

3 дугаар баг, Бумбат

1541

18-88

 

 

 

4 дүгээр баг, Уурхайчин

1542

18-89

 

 

 

5 дугаар баг, Хүйх, 6 дугаар баг, Өлгий

Хэнтий аймгийн хэсгийн тоо 89

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1543

19-1

19

Дархан-Уул

Дархан

1 дүгээр баг

1544

19-2

 

 

 

1 дүгээр баг

1545

19-3

 

 

 

2 дугаар баг

1546

19-4

 

 

 

2 дугаар баг

1547

19-5

 

 

 

3 дугаар баг

1548

19-6

 

 

 

3 дугаар баг

1549

19-7

 

 

 

4 дүгээр баг

1550

19-8

 

 

 

5 дугаар баг

1551

19-9

 

 

 

5 дугаар баг

1552

19-10

 

 

 

6 дугаар баг

1553

19-11

 

 

 

6 дугаар баг

1554

19-12

 

 

 

7 дугаар баг

1555

19-13

 

 

 

7 дугаар баг

1556

19-14

 

 

 

8 дугаар баг

1557

19-15

 

 

 

8 дугаар баг

1558

19-16

 

 

 

9 дүгээр баг

1559

19-17

 

 

 

9 дүгээр баг

1560

19-18

 

 

 

10 дугаар баг

1561

19-19

 

 

 

10 дугаар баг

 

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1562

19-20

 

 

 

11 дүгээр баг

1563

19-21

 

 

 

12 дугаар баг

1564

19-22

 

 

 

13 дугаар баг

1565

19-23

 

 

 

14 дүгээр баг

1566

19-24

 

 

 

14 дүгээр баг

1567

19-25

 

 

 

15 дугаар баг

1568

19-26

 

 

 

15 дугаар баг

1569

19-27

 

 

 

15 дугаар баг

1570

19-28

 

 

 

16 дугаар баг

1571

19-29

 

 

 

16 дугаар баг

1572

19-30

 

 

 

17 дугаар баг, Өргөө баг

1573

19-31

 

 

 

18 дугаар баг, Малчин

1574

19-32

 

 

Орхон

1 дүгээр баг, Баян- Өлзийт

1575

19-33

 

 

 

2 дугаар баг, Энхтал

1576

19-34

 

 

Хонгор

1 дүгээр баг

1577

19-35

 

 

 

2 дугаар баг

1578

19-36

 

 

 

3 дугаар баг, Салхит

1579

19-37

 

 

Шарын Гол

1 дүгээр баг, Хайрхан

1580

19-38

 

 

 

1 дүгээр баг, Хайрхан,

2 дугаар баг, Дархан

1581

19-39

 

 

 

3 дугаар баг, Санжинт

Дархан-Уул аймгийн хэсгийн тоо 39

Хэсгийн

дугаар

II

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн

нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1582

20-1

20

Орхон

Баян-Өндөр

1 дүгээр баг, Зэст

1583

20-2

 

 

 

1 дүгээр баг, Зэст

1584

20-3

 

 

 

2 дугаар баг, Оюут

1585

20-4

 

 

 

2 дугаар баг, Оюут

1586

20-5

 

 

 

3 дугаар баг, Уурхайчин

1587

20-6

 

 

 

3 дугаар баг, Уурхайчин

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

1588

20-7

 

 

 

4 дүгээр баг, Хүрэнбулаг

1589

20-8

 

 

 

4 дүгээр баг, Хүрэнбулаг

1590

20-9

 

 

 

5 дугаар баг, Уртбулаг

1591

20-10

 

 

 

5 дугаар баг, Уртбулаг

1592

20-11

 

 

 

6 дугаар баг, Согоот

1593

20-12

 

 

 

6 дугаар баг, Согоот

1594

20-13

 

 

 

7 дугаар баг, Дэнж

1595

20-14

 

 

 

7 дугаар баг, Дэнж

1596

20-15

 

 

 

8 дугаар баг, Бүрэнбүст

1597

20-16

 

 

 

8 дугаар баг, Бүрэнбүст

1598

20-17

 

 

 

9 дүгээр баг, Шанд

1599

20-18

 

 

 

10 дугаар баг, Наран

1600

20-19

 

 

 

11 дүгээр баг, Цагаанчулуут

1601

20-20

 

 

 

11 дүгээр баг, Цагаанчулуут

1602

20-21

 

 

 

12 дугаар баг, Булаг

1603

20-22

 

 

 

13 дугаар баг, Баянцагаан

1604

20-23

 

 

 

13 дугаар баг, Баянцагаан

1605

20-24

 

 

 

14 дүгээр баг, Говил

1606

20-25

 

 

 

15 дугаар баг, Рашаант

1607

20-26

 

 

 

15 дугаар баг, Рашаант

1608

20-27

 

 

 

16 дугаар баг, Малчин

1609

20-28

 

 

 

17 дугаар баг, Эрдэнэ

1610

20-29

 

 

 

17 дугаар баг, Эрдэнэ

1611

20-30

 

 

 

18 дугаар баг, Баянбулаг

 

 

Хэсгийн

дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

 

1612

20-31

 

 

 

19 дүгээр баг, Их залуу

1613

20-32

 

 

 

20 дугаар баг, Даваат

1614

20-33

 

 

 

21 дүгээр баг, Уртын гол

1615

20-34

 

 

 

22 дугаар баг, Яргуйт

1616

20-35

 

 

 

22 дугаар баг, Яргуйт

1617

20-36

 

 

Жаргалант

1 дүгээр баг, Улаан толгой

1618

20-37

 

 

 

2 дугаар баг, Жаргалант

1619

20-38

 

 

 

3 дугаар баг, Дулаан уул

Орхон аймгийн хэсгийн тоо 38

Хэсгийн дугаар

Тойргийн

дугаар

Аймаг,

нийслэлийн

нэр

Сум, дүүргийн нэр

Баг, хорооны дугаар, нэр

 

1620

21-1

21

Улаанбаатар

Багануур

1 дүгээр хороо

1621

21-2

 

 

 

1 дүгээр хороо

1622

21-3

 

 

 

1 дүгээр хороо

1623

21-4

 

 

 

2 дугаар хороо

1624

21-5

 

 

 

3 дугаар хороо

1625

21-6

 

 

 

3 дугаар хороо

1626

21-7

 

 

 

3 дугаар хороо

1627

21-8

 

 

 

4 дүгээр хороо

1628

21-9

 

 

 

4 дүгээр хороо

1629

21-10

 

 

 

5 дугаар хороо

1630

21-11

 

 

 

5 дугаар хороо

1631

21-12

 

 

Багахангай

1 дүгээр хороо

1632

21-13