Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн Засг даргын 2006 оны
270 дугаар захирамжийн хавсралт 
 
 
 
Аймгийн архи согтууруулах ундаа худалдах,
түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо
 
 
¹
Сумын нэр
Хүн амын тоо
Архи согтууруулах ундаа худалдах,түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо
1
Алтай
2465
5
2
Баян-Уул
3067
5
3
Бигэр
2597
4
4
Бугат
2844
4
5
Дарив
1913
3
6
Дэлгэр
3385
7
7
Жаргалан
2299
4
8
Тайшир
1625
3
9
Тонхил
2564
5
10
Төгрөг
1817
4
11
Халиун
2871
4
12
Хөхморьт
2585
3
13
Цогт
4398
7
14
Цээл
2161
4
15
Чандмана
2235
4
16
Шарга
2417
3
17
Эрдэнэ
2243
3
18
Есөнбулаг
20101
40
Дүн
63587
112