Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын 2005 оны
82 дугаар захирамжийн хавсралт
 
     
 АЙМГИЙН АРХИНЫ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД БУУЛГАСАН ТҮҮХИЙ ЭД /СПИРТ/-ИЙГ
ХҮЛЭЭН АВАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН 
 
 
 
                   Комиссын дарга                     Татварын хэлтсийн дарга
                   Гишүүдэд:                             Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан түшмэл
                                                                Мэргэжлийн хяналтын газрын хүнсний эрүүл ахуйн улсын хяналтын байцаагч
                                                                Стандарт хэмжил зүйн төвийн баталгаажуулалтын шинжээч
                                                                Цагдаагийн хэлтсийн эдийн засгийн төлөөлөгч