Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын 2004 оны
А/98 тоот захирамжийн хавсралт
 
 
 
"ГСА" СЕРИГҮЙ /БҮРТГЭЛ/ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС НЭГ УДАА АВАХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ 
 
 
                                                                                              /төгрөгөөр/
 
Мотоцил
Мопед
Хөнгөн тэрэг
Ачааны авто машины даац
Автобусны багтаамж /Зорчигчийн тоо/
Механизм
Чиргүүл
3.5 тн хүртэл
3.5 -12тн хүртэл
3.5 тн-оос дээш
12 хүртэл
12-24
25-аас дээш
Хураамжийн хэмжээ
100
200
300
500
800
300
500
800
500
200
 
Тайлбар: Хүн эмнэлэг, гал унтраах байгууллагын тээврийн хэрэгслээс хураамж авахгүй.