Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 1995 оны 127 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ТӨРИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗАРТ ДОТООДЫН ЦЭРГЭЭС ШИЛЖҮҮЛЭХ ОРОН ТОО, АВТОМАШИН, ЗЭВСЭГ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ
 
Нэг. Орон тоо
Албан тушаал
Орон тоо
-Харуулын албаны дарга
-харуулын албаны орлогч дарга
-Ротын захирагч
-Салааны захирагч
-Харуулын захирагч
-Жолооч /ахлагч/
-Харуул /ахлагч/
 
Бүгд
1
1
1
 3
9
2
44
 
61
                                               
Хоёр. Автомашин,техник хэрэгсэл
 
Автомашин, зэвсэг хэрэгслийн нэр, марк                                    Тоо хэмжээ/ширхэг/
      А/ Автомашин
                -УАЗ-469                                                                                               1
                -Газ-66                                                                                                 1
      Б/ Зэвсэг хэрэгсэл
                -Гар буу макаров      ПМ                                                                    11
                -Дохионы буу                                                                                      3
                -Винтов "СКС"                                                                                     44