Хэвлэх DOC Татаж авах
/Завхан аймгийн ЗД-ын 2017 оны А/416 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/
 
Аймгийн Засаг даргын 2005 оны
                                                                                                       63 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ ДУГААРТ БАЙНГА МӨРДӨГДӨХ БАЙГУУЛЛАГЫН ИНДЕКС
 
 
¹
 
Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын нэр
Индекс
1.
Аймгийн ИТХ
154
2.
Аймгийн ЗАсаг даргын Тамгын газар
01
3.
Аймгийн Хүнсний үйлдвэр
03
4.
Аймгийн ҮЭ-ийн зөвлөл
02
5.
Байнхайрхан сумын Захиргаа  / цаашид ЗДТГ гэх/
04
6.
Улиастай сумын ЗДТГ
05
7.
Завханмандал сумын ЗДТГ
06
8
Дөрвөлжин сумын ЗДТГ
08
9.
Аймгийн холбооны газар
14
10
Их-Уул сумын ЗДТГ
17
11
Тэлмэн сумын ЗДТГ
19
12.
Сонгино сумын ЗДТГ
20
13.
Цагаанхайрхан сумын ЗДТГ
22
14.
Цэцэн-Уул сумын ЗДТГ
24=
15.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
25
16.
Туяа сонины хэвлэх үйлдвэр
26
17.
Тэс сумын ЗДТГ
27
18.
Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ
30
19.
Ургамал сумын ЗДТГ
31
20.
Сантмаргац сумын ЗДТГ
33
21.
Аймгийн ХБУ газар / наймаачин хоршоо /
34
22.
Аймгийн ТУГ / тээврийн газар/
36
23.
Ойн аж ахуй / ойн баялаг/
38
24.
Цагаанчулуут сумын ЗДТГ
39
25.
Аймгийн ТТБТ/ Бэрсүм/
43
26.
Алдархаан сумын ЗДТГ
44
27.
Идэр сум ЗДТГ
48
28.
Аймгийн ЭСҮК
50
29.
Аймгийн Зам анги
52
30.
Аймгийн банк
56
31.
Яруу сум ЗДТГ
58
32.
Отгон сум ЗДТГ
59
33.
Аймгийн ХААУГ
61
34.
Аймгийн ЭМГ/
62
35
Аймгийн мал эмнэлэг /ХХААГ/
64
36.
Аймгийн соёл урлаг /музей/
135
37.
Аймгийн театр
127
38.
Аймгийн төв номын сан
73
39.
Шилүүстэй сум
70
40.
Аймгийн УААУГ
71
41.
Түдэвтэй сумын ЗДТГ
91
42.
Аймгийн БОА
92
43.
Аймгийн биеийн тамир спортын хороо
94
44.
Тосонцэнгэл сумын сургууль
96
45.
Аймгийн АЦХС станц
97
46.
Нөмрөг сум ЗДТГ
98
47.
Баянтэс сум ЗДТГ
100
48.
Эрдэнэхайрхан сум ЗДТГ
102
49.
ХБ-ийн трест / тэгш компани/
107
50.
Тосонцэнгэлийн нэгдсэн эмнэлэг
111
51.
Тосонцэнгэлийн банк
109
52.
НААҮГ/ Амь ус трейд/
42
53.
Ус цаг уурын товчоо
113
54.
Эрчим хүчний үйлдвэр
116
55.
Мэргэжлйин сургалт үйлдвэрлэлийн төв
117
56.
Элдэв-Очирын нэрэмжит сургууль /ЧЭЦ/
118
57.
Кино театр
120
58.
Аймгийн БГХӨТ газар
121
59.
Улаан загалмайн нийгэмлэг
122
60.
Худалдааны техникум / ЭЗСС/
125
61.
2-р 10 жилийн сургууль
126
62.
Мах бэлтгэлийн контор / мал түүхий эд бэлтгэл
128
63
Нефт бааз
129
64.
Шилүүстэй сумын эмнэлэг
131
65.
Шилүүстэй сургууль
132
66.
Отгонтэнгэр рашаан сувилал
133
67.
Шүүх
137
68.
Прокурор
139
69.
Мах боловсруулах үйлдвэр
141
70.
Агаарын тээврийн газар
144
71.
Асгат сумын ЗДТГ
145
72.
Боловсролын хэлтэс
149
73.
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
150
74.
Хүүхэд залуучуудын төв
151
75.
Хянан шалгах хороо / Аудит/
152
76.
Мэргэжлийн хяналтын алба
153
77.
Татварын хэлтэс
156
78.
Хөдөлмөр зохицуулалтын алба
156
79.
10 жилийн 4-р сургууль
157
80.
 
 
81.
Шуудан холбоо
159
82.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
160
 
 
 
                              Тайлбар: энэхүү индексийн жагсаалтад ороогүй байгууллагууд аймгийн Архивын тасгаас шинээр индекс авч мөрдөнө.