Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 1995 оны 63 дугаар тогтоолын хавсралт

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ  ОРУУЛАЛТЫН  ОЛОН УЛСЫН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАРИУЦСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
Дарга                     - Монгол Улсын Шадар сайд Ч.ПҮРЭВДОРЖ 
 
Орлогч дарга       - Худалдаа, үйлдвэрийн сайд Ц.ЦОГТ 
 Гишүүд:                -Үндэсний хөгжлийн газрын дэд дарга Л.ДЭМБЭРЭЛ;
                                - Эрчим хүч, геологи, уул уурхайн дэд сайд Д.АМГАЛАН;  
                             - Хүнс, хөдөө аж ахуйн дэд сайдГ.СҮРЭНЖАРГАЛ;      
                               - Дэд бүтцийн хөгжлийн дэд сайд Ц.ДАМИРАН;
                               - Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн дэд сайд П.БЯМБАЦЭРЭН;                                                                    
                                -Сангийн дэд сайд С.ОЧИРПҮРЭВ;
                             - Гаалийн ерөнхий газрын дарга Б.ШАРАВСАМБУУ;    
                               - Засгийн газрын ахлах түшмэл Х.БУД;
                                - Худалдаа, үйлдвэрийн яамны Аж үйлдвэр, гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрын ерөнхий 
                                  захирал Х.ГАНБААТАР;               
                               - Засгийн  газрын Өмч хувьчлалын комиссын орлогч дарга Б.ОЧБАДРАХ;
                                - Гадаад харилцааны яамны Олон улсын
                                   байгууллагын хэлтсийн дарга Л.БАЯРТ;
                                - Худалдаа, үйлдвэрийн яамны Зах зээл
                                судлалын хүрээлэнгийн  захирал  С.ДЭМБЭРЭЛ;
                                - Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн
                                танхимын тэргүүлэгчдийн дарга Д.ХУРЦ.
Нарийн бичгийн дарга      - Худалдаа, үйлдвэрийн яамны ажилтан  С.БАТ-ОЮУН.