Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 1994 оны 8 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭЛЭГДЭЛ ТООЦОХОД БАРИМТЛАХ ХУГАЦАА, ЖИЛД БАЙГУУЛАХ ЭЛЭГДЛИЙН ХЭМЖЭЭ
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N: Үндсэн хөрөнгийн төрөл зүйл                  : Элэгдэл                               :Жилд байгуулах
           тооцоход ба-                                            :элэгдлийн           
  :                                                                             : римтлах ху-                        :хэмжээ  /хувь/
  :                                                                   :           гацаа /жил/        
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 О:        А                                         :      1                                              :       2
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Нэг. Барилга байгууламж
      ------------------
  1.Төмөр бетон, угсармал байшин, төмөр
    сараалжтай ердийн, тоосгон болон бло-
    кон барилга                                                                                                     80                           1,2
  2.Холимог бүтэцтэй болон дүнзэн байшин                                               35                           2,8
  3.Зуслангийн модон байшин, угсармал
    болон бусад хөнгөвчилсөн хийцийн модон
    байшин                                                                                                              17                           5,8
  4.Зоорь хүлэмж                                                                                                 14                           7,0
  5.Малын хашаа, услалтын систем                                                              16                           6,0
  6.Худаг                                                                                                                20                           5,0
  7.Гэр                                                                                                                    10                           10,0
Тодотгол: Үйлдвэрлэлийн барилгын элэгдэл
тооцох хугацааг 60 жил байхаар тооцно.
 
 Хоёр.Машин, тоног төхөөрөмж
      ----------------------
             1.Барилгын материалын үйлдвэрийн
                 машин, тоног төхөөрөмж
  8.Дугуй болон хонгил зуух, тээрэм, хай-
    лах, цутгах, төмөр эдлэл хийх тоног
    төхөөрөмж, хатаагуур, түүний тоноглол                                                  15                            6,5
  9.Эргэх зуух, металл боловсруулах суурь
    машин, хайлах, цутгах, тоосгоны шавар
    боловсруулах болон механизмын засварын
    үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж,
    гидро карьер, цахилгаан зуух, керамик
    эдлэхүүний бүх төрлийн тунгаагч, арматур
    сунгах, таслах, нугалах болон эрдэс хө-
    вөн эдлэхүүний тоног төхөөрөмж                                                              11                            9,0
 10.Бетон эдлэл хэвлэх болон зуурмагийн узелийн
    бүх төхөөрөмж, бетон зуурагч, карьерын тэжээ-
    гүүр, бутлах, ялгах, шигших тоног төхөөрөмж,
    тоосго, хавтанцар үйлдвэрлэх шахуурга                                                  8                              12,5
 11.Доргиурт ширээ                                                                                           4                               25,0
 12.Угааж цэвэрлэх, тослох, цэнэглэх, задалж
    угсрах зэрэг зориулалтын тоног төхөөрөмж                                           8                               12,5
 П.Эрчим хүч, уул уурхайн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
   -------------------------------------------------
 13.35 кв-оос дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуу-
    лах агаарын болон кабель шугам, дулааны
    шугам, ил уурхайн ус дамжуулах шугам,
      далд уурхайн төмөр, төмөр бетон
    бэхэлгээ, уурхайн бусад байгууламж                                                       33                            3,0
 14.Олон дахин шилжүүлдэг өндөр ба нам хүч-
    дэлийн зөөврийн шугам, мөргөцгийн ба
    овоолгын зөөврийн төмөр зам                                                               6                              16,6
 15.Бүх төрлийн зуух, турбин, 35 кв
    хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуу-
    лах агаарын болон кабель шугам,
    дэд өртөө, 5-аас дээш шоо метр
    багтаамжийн шанагатай экскаватор,
    илчит тэрэг, цахилгаан зүтгүүр                                                                   15                           6,6
 16.Минутад 500 хүртэл болон 501-1000 эр-
    гэх хурдтай дизель генератор, өрмийн
    машин, бульдозер, автогрейдер, 32-оос
    дээш шоо метр багтаамжтай думпкар,
    төрөл бүрийн бутлагч, шигшүүр, конвейер,
    төрөл бүрийн насос, нар, салхины цахил-
    гаан үүсгүүр                                                                                                    8                              12,5
 17.Авто самосвал, дизель генератор, 32 шоо
    метр хүртэл багтаамжтай думпкар, эрдэс түү-
    хий эд боловсруулах төхөөрөмжүүд, туузан
    дамжуулагч                                                                                                      4                              25,0
 Тодотгол: Элэгдлийн хувийг нүүрсний уурхайн нэг
           ээлжтэй экскаваторт 0,6, гурван ээлж-
           тэйд 0,8, далд уурхайн хоёр ээлжтэй
           өрмийн машинд 1,2, гурван ээлжтэйд 1,3,
           уурхайд хоёр ээлжээр ажилладаг их даац-
           ын автосамосвал, бульдозер, автогрейдер,
           автоскреперт 1,3, гурван ээлжтэй бол 1,7,
           нэг ээлжтэй илчит тэрэг, думпкарт 0,8,
           гурван ээлжтэйд 1,2, цахилгаан зүтгүүрийг
           хоёр ээлжээр ажиллуулбал 1,1, гурван ээл-
           жээр бол 1,3, нэг ээлжтэй цахилгаан хөдөл-
           гүүрт 0,8 гурван ээлжтэйд 1,2, өндөр тем-
           ператур болон чийг ихтэй нөхцөлд ажилладаг
           цахилгаан хөдөлгүүрт 1,5 гэсэн итгэлцүүр
           хэрэглэнэ.
 Ш.Ноос боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
   --------------------------------------------
 18.Хялгас ялгах, самнах, ноос сэм-
    лэх, сэгсрэх, зулхай шивэх, эс-  
    гий гутал хийх тоног төхөөрөмж                                                                 17                           5,8
 19.Зүү, кардаар самнах, ээрэх, эрч-
    лэх, давхарлан ороох, ноос, утас
    хатаах, эсгий, эсгий гутал агшаах,
    нягтруулах, эсгий гутал уллах, хэв-
    лэх, ноос нэхэх, дугуй сүлжих, нэх-
    мэл эдлэл хийх тоног төхөөрөмж,
    нэхмэлийн болон туузлах, хивс
    нэхэх машин, бохир ноос угаах,
    хатаах агрегат, босоо шахуургат
    пресс, ноос зөөвөрлөх хийн тө-
    хөөрөмж, чийгжүүлэх тоноглол,
    ноос боловсруулах үйлдвэрийн
    бусад туслах машин                                                                                      11                          9,0
 20.Сүлжих машин, төхөөрөмж                                                                      8                            12,5
 21.Ноос баглах зориулалт бүхий хэв-
    тээ шахуургат пресс, даахь урах
    машин                                                                                                               5                              20,0
 Тодотгол: Ноос сэмлэх, сэгсрэх, даахь урах
           машинд 1,2 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэнэ.
 
 IҮ.Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
    -------------------------------------------------
 22.Арьсанд механик боловсруулалт
    хийх, арьс хатаах төхөөрөмж,
    арьс будах агрегат                                                                                         11                           9,0
 23.Арьс махлах, хуваах, шахах, хусах,
    индүүдэх төхөөрөмж, арьс шир бо-
    ловсруулахад хэрэглэгдэх барбан,
    баркас                                                                                                               9                              11,1
 24.Нойтон боловсруулалтын туслах
    төхөөрөмж                                                                                                       5                              20,0
 
 Ү.Оёдлын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
   ---------------------------------
 25.Бүх төрлийн оёдлын машин, эсгүүр, нэхий,
    арьс ширний машин, гутлын ул, эсгий үйлд-
    вэрлэх төхөөрөмж, гутал уллах, хэвлэх ма-
    шин, гутлын хэвлүүр, цавуу, химийн уус-
    мал найруулах төхөөрөмж                                                                            9                            11,0
 26.Оёдлын үйлдвэрийн гүйцэтгэн боловсруу-
    лах ажлын машин, тоног төхөөрөмж                                                          7                            14,2
 27.Дамжлага дундын бусад тоног төхөөрөмж                                             5                            20,0
 ҮI.Мод боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
    -------------------------------------------
 28.Хатаалгын камер, тунель, кабин,
    өнгөлгөөний суурь машин, фанерь
    хуулганы, шүдэнзний, цаас, кар-
    тоны үйлдвэрийн машин, мод, гуа-
    лин буулгах, ялгах төхөөрөмж,мо-
    дон хийц боловсруулах суурь ма-
    шин, зоргодос гаргах машин,
хавтангийн үйлдвэрийн тоног
    төхөөрөмж                                                                                                      9                              11,1
 29.Халуун, хүйтэн шахуурган хавчаар,
    хавтан хийц боловсруулах суурь
    машин, хавтангийн үйлдвэрийн бар-
    бан, хатаагуур, дагалдах төхөөрөмж                                                        7                              14,2
 30.Хөрөө рам, дагалдах тоноглол                                                                5                              20,0
 31.Мод цагаалж ачих трактор, мод тээврийн
    автомашин, чиргүүл                                                                                      3                              33,3
 32.Дотоод шаталтат хөдөлгүүрт хөрөө                                                       1,5                          66,6
 
 Тодотгол: Мод өргөж ачих зориулалтаар ашиглаж
           буй краны элэгдлийн хувь хэмжээг ердийн-
           хөөс 1,3 дахин нэмэгдүүлнэ.
 ҮП.Шил, шаазангийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
    ------------------------------------------
 33.Түүхий эд шатаах, хатаах зуух, шаазан
    шатаах зуух                                                                                                     17                           5,8
 34.Түүхий эд бутлах, тээрэмдэх, шигших
    төхөөрөмж, шаазан эдлэлийн масс бэлтгэх
    машин, шилэн эдлэлд гүйцэтгэн боловсруу-
    лалт хийх төхөөрөмж                                                                                    9                              11,1
 35.Шил шарах уяраах зуух, шилэн эдлэл шахаж
    хэвлэх автомат                                                                                                7                              14,2
 36.Аяга хэвлэх машин, аяга шатаах шугам, шил
    хайлуулах зуух, шаазан бүтээгдэхүүн
    пааландаж угаах шугам                                                                               6                              16,6
 
 ҮШ.Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
    ----------------------------------
 37.Хөргөлт, мал нядалгааны болон саван,
    жимс, ногооны консерв, талх, нарийн
    боов, гурил, жигнэмэг, архи,дарс үйлд-
    вэрлэх, арьс, өлөн гэдэс боловсруулах
    тоног төхөөрөмж                                                                                            12                           8,3
 38.Хиам, консерв, гоймон, пүнтүүз, чихэр,
    сүү, пиво, амтат ус, квас, спирт үйлд-
    вэрлэх, хаягдал, яс боловсруулах машин,
    тоног төхөөрөмж                                                                                            9                              11,1
 39.Давс боловсруулах, загас олборлох
    төхөөрөмж                                                                                                       5                              20,0
 Тодотгол: Гурван ээлжээр ажилладаг машин, тоног
           төхөөрөмжид 1,5 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэнэ.
 
 IХ.Хэвлэлийн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж
    -------------------------------------------
 40.Өндөр хэвлэлийн ротац, том ба дунд
    форматын хэвлэлийн хавтгай машин,
    үсэг цутгах, мөрөөр цутгах, цаас
    нугалах, үдэх болон цуглуулгын машин,
    цаас хөвж огтлох, хавтас хийх машин                                                      8                              12,5
 41.Офсет хэвлэлийн бүх төрлийн машин, то-
    ног төхөөрөмж, мөрөөр өрж цутгах машин,
    өндөр хэвлэлийн бага форматын хавтгай
    тигель машин, товхимлын агрегатмашин,
    цавуун бэхэлгээ хийх, бүх төрлийн огтол-
    гооны машин, блок боловсруулах болон
    дэвтэрлэгээний иж бүрэн агрегат                                                              11                           9,0
 
 Х.Хөдөө аж ахуй машин, тоног төхөөрөмж
   ------------------------------------
 42.Зөгийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж                                                          17                           5,8
 43.Бороожуулагч машин, агрегат, дугуйт
    болон гинжит трактор, үр тарианы комбайн,
    тариа цэвэрлэх, хатаах, няцлах, бутлах,
    шигших, дугаарлах, ачих, буулгах төхөө-
    рөмж, гурил, тэжээлийн үйлдвэрийн бусад
    тоног төхөөрөмж, усны бүх төрлийн зөөврийн
    шахуурга, шувуу нядлах, шувууны мах боловс-
    руулах төхөөрөмж                                                                                         10                           10,0
 44.Өөрөө явагч механизм, төрөл бүрийн сийрүү-
    лүүр, анжис, хөдөө аж ахуйн чиргүүл, дүүжин
    машин, мал аж ахуйн механикжилтын, гахайн аж
    ахуй, бусад ан амьтдын зориулалттай тоног тө-
    хөөрөмж, инкубатор, шувууны суудлын задгай
    төхөөрөмж, торон хайс, үр тариа холих, жорлох
    болон цехийн дотоод тээврийн тоног төхөөрөмж                                 7                              14,2
 45.Үр тариа хальслах, өнгөлөх тоног төхөөрөмж                                     5                              20,0
 46.Шувууны байрны салхивчийн төхөөрөмж                                             4                              25,0
 Тодотгол: Үр тарианы болон гурил, тэжээлийн үйлд-
           вэрийн тоног төхөөрөмж 2 ээлжээр ашиглагд-
           вал 0,67 гэсэн итгэлцүүр хэрэглэнэ.
 
 ХI.Зам, гүүрийн болон барилгын машин, тоног төхөөрөмж
    --------------------------------------------------
 47.Асфальт холигч, 15 шоо метрээс илүү
    багтаамжтай шанага бүхий скрепер,
    чиргүүлийн индүү, зам гүүрийн төхөө-
    рөмжөөр тоноглогдсон бусад машин                                                       6                              16,6
 48.Аэродром, бетон хучилттай замд зо-
    риулсан иж бүрэн машин, 90-ээс дээш
    морины хүчтэй грейдер, скрепер,хайр-
    га, дайрга тараах, хөрс холих, жижиг-
    лэх машин, асфальт дэвсэгч, 5-15 шоо
    метр багтаамжтай скрепер, өөрөө явагч
    индүү                                                                                                                 5                              20,0
 49.Бульдозер                                                                                                     5                              20,0
 50.0,5-20,түүнээс дээш шоо метрийн
    шанагатай экскаватор                                                                                  7                              14,2
 51.Автокран                                                                                                        8                              12,5
 52.Цамхагт өргөгч болон хийн дугуйт кран                                                10                           10,0
 Тодотгол: Элэгдлийн хувь хэмжээг тухайн механизмын
           ажилласан 1000 цагт ногдох түвшингээр тогтооно.
 
 ХП.Геологийн машин, тоног төхөөрөмж
    --------------------------------
 53.Бүх төрлийн оптик хэрэгсэл, лаборато-
    рийн цахилгаан техник, дээж бутлах,
    боловсруулах техник, жин хэмжүүр                                                          10                           10,0
 54.Улирлын ажиллагаатай явуулын өрмийн
    суурь машин, өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж                                        7                              14,2
 55.Цохилтот болон хийн өрөмдлөгийн суурь
    машин, соронзон хайгуул, хүндийн хүч,
    чичирхийлэл, цооногийн судалгааны багаж,
    цахилгаан хайгуулын болон цацраг хэмжүүрийн
    багаж                                                                                                                 5                              20,0
 56.Суурин өрмийн суурь машин                                                                    4                              25,0
 57.Шатаалгын бүх төрлийн цахилгаан зуух                                                 3                              33,3
 Тодотгол: Бартаатай, хүнд нөхцөлд ажилладаг
           цахилгаан туршилтын лаборатори болон
           өрөмтэй, шаттай машинд 1,25 гэсэн ит-
           гэлцүүр хэрэглэнэ.
 
 ХШ.Авто болон агаарын тээврийн хэрэгсэл
    ------------------------------------
 58.Ачааны болон суудлын автомашин, тус-
    гай тоноглолтой тээврийн хэрэгсэл                                                           8                              12,5
 59.Автобус, троллейбус, чиргүүл                                                                  6                              16,6
 60.Агаарын тээврийн хэрэгсэл /онгоц,нисдэг
    тэрэг/                                                                                                                 22                           4,5
 61.Ачааны болон суудлын усан онгоц /металл/                                       13                           7,6
 62.Чиргүүл, төрөл бүрийн завь                                                                     7                             14,2
 
 ХIҮ.Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл
     -----------------------------
 63.Төмөр замын ул шороо, төмөр замын
    дээд хэсэг, төмөр бетон замын доогуурхи
    гарц                                                                                                                    100                         1,0
 64.Бүх төрлийн вагон, илчит тэрэг, цистерн,
    зорчигчийн тавцан, вагон угаах тавцан,
    гүүрэн кран, зам тавигч төхөөрөмжтэй
    балласжуулагч, моторт тавцан, зам цэвэр-
    лэгч, шалгагч хэлбэлзэл шингээгчийг
    турших машин, сонгох холбооны зогсоогуур                                         25                           4,0
 65.Вагон кузов засварлах машин, дрезина,
    хос дугуйн голын хүзүү зүлгэх, дугуй
    зорох, вагон засварлах машин, цахилгаан
    домкрат, дугуйн өнхрөх гадаргууг зорох,
    зүтгүүрийн дугуй зорох машин, замын хориг
    хашаа, сонгох холбооны дундаж цэг шилжүү-
    лэх байгууламж, зам хэмжигч                                                                     14                           7,1
 66.25 тоннын хос дугуйт домкрат, 15 тоннын
    шингэний домкрат, төмөр замаар явдаг
    кран, үе угсрах машин, дэр модны цахил-
    гаан чигжүүр, зам төмөр тайрагч, түлхэгч,
    зүлгэгч, механизм, цасны хаалт, радио
    холбооны төхөөрөмж                                                                                   11                           9,0
 67.Замаас авагддаг дрезина, өртөөний ажилла-
    гааг хянах телевизийн систем, зөөврийн радио
    холбоо, автомат хадгаламж                                                                        9                              11,1
 68.Шруп эрэгдэгч, замын боолт болон шруп гагнагч,
    үе угсрах тавцан                                                                                             5                              20,0
 69.Вагоны кузов угаах машин                                                                       3                              33,3
 70.Хэмжих тохируулах багаж, лабораторын
    хэрэгсэл                                                                                                            20                           5,0
 
 ХҮ.Холбооны тоног төхөөрөмж
    ------------------------
 71.Холбооны бүх төрлийн цамхаг, агаарын
    баганат болон кабель шугам, түүний
    суваг, тэдгээрийн бусад байгууламж                                                        28                           3,5
 72.Радио, телевиз, телефон телеграфын
    нягтруулга, холболт, дамжуулалтын төхөө-
    рөмж, лабораторийн хэмжих хэрэгсэл, шуу-
    дангийн цахилгаан тоног төхөөрөмж                                                       11                           9,0
 73.Холбооны хэрэглэгчийн энгийн техник
    хэрэгсэл, зай тэжээлийн байгууламж,
    суурин аккумулятор                                                                                       12                           8,3
 
 ХҮI.Худалдаа, нийтийн хоолны тоног төхөөрөмж
     ----------------------------------------
 74.Бага хүч чадлын болон суурин хөргөлтийн
    төхөөрөмж                                                                                                       15                           6,6
 75.Кассын автомат, хагас автомат аппарат,
    ачаа өргөх, буулгах, зөөх төхөөрөмж,
    дулаан, механик, жин хэмжүүрийн болон
    бусад төхөөрөмж                                                                                           8                              12,5
 
 ХҮП.Шатахууны тоног төхөөрөмж
     -------------------------
 76.Агуулах сав /ган резервуар/                                                                     20                           5,0
 77.Түгээгүүр, насос, ачих, буулгах төхөөрөмж                                          9                              11,1
 
 ХҮШ.Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний тоног төхөөрөмж
     ---------------------------------------------
 78.Халаалтын болон хэрэглээний усны шугам,
    агаарын шугам, шугамын /өргөлтийн/
    насос                                                                                                                   21                           4,8
 79.Оёдол, угаалга, хими цэвэрлэгээ-
    ний машин, халаах зуух, зүлэг, хяр-
    гах микротрактор                                                                                            9                              11,1
 80.Гүний болон бохирын бүх төрлийн на-
    сос, бохирлын станцын агааржуулагч                                                       6                              16,6
 
 ХIХ.Тооцоолон бодох техник, дохиолол хамгааллын
хэрэгсэл, кино студийн тоног төхөөрөмж
     ----------------------------
 81.Тооцоолон бодох техник хэрэгсэл                                                          12                           8,3
    -Тасралтгүй ажиллагаатай тооцоолох техник                                        6                              16,6
 82.Дохиолол хамгааллын техник хэрэгсэл                                                11                           9,0
 83.Кино студи, кино театрын тоног төхөөрөмж                                         10                           10,0
 ХХ.Ажлын мал                                                                                                   9                              11,1
 ---------------------------------------------------------------------------
 
-----оОо-----