Хэвлэх DOC Татаж авах
/НЗД-ын 2018 оны А/227 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/
      Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны
123 дугаар захирамжийн хавсралт
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМЫН ХЭРЭГЦЭЭНД 2004 ОНЫ ХАВАР МАХ ХУДАЛДААЛАХ
ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
Нэг. Сонгинохайрхан дүүрэг "Өгөөж" худалдааны төв
 
Хоёр. Баянзүрх дүүрэг "Баянзүрх" худалдааны төв
 
Гурав. Баянгол дүүрэг "Хархорин" худалдааны төв,  "Таван эрдэнэ" худалдааны төв
 
Дөрөв. Чингэлтэй дүүрэг "Хүчит шонхор" худалдааны төв
 
Тав. Сүхбаатар дүүрэг "Меркури" худалдааны төв
 
Зургаа. Хан-Уул дүүрэг "Сүүн ээж" худалдааны төв, 19 дүгээр хорооллын үйлчилгээний төв