Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2002 оны 25 дугаар тогтоолын хавсралт

УЛСЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ДОТООДЫН БАРААНЫ НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ОРЛОГООС 2002 ОНД АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ХУВААРИЛАХ ХУВЬ
 
 
¹
Аймаг, нийслэл
 
Хуваарилах хувь
 
1.       
Архангай
4.0
2.       
Баян-Өлгий
3.9
3.       
Баянхонгор
3.5
4.       
Булган
2.6
5.       
Говь-Алтай
2.6
6.       
Дорноговь
2.1
7.       
Дорнод
3.1
8.       
Дундговь
2.1
9.       
Завхан
3.6
10.  
Өвөрхангай
4.7
11.  
Өмнөговь
2.0
12.  
Сүхбаатар
2.3
13.  
Сэлэнгэ
4.2
14.  
Төв
4.1
15.  
Увс
3.6
16.  
Ховд
3.6
17.  
Хөвсгөл
5.0
18.  
Хэнтий
3.0
19.  
Дархан-Уул
3.5
20.  
Улаанбаатар
32.7
21.  
Орхон
3.2
22.  
Говьсүмбэр
0.6
Дүн
100