Хэвлэх DOC Татаж авах
                         Засгийн газрын 2006 оны 100 дугаар
                               тогтоолын хавсралт
 
 
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
Д/д
Эд хөрөнгийн нэр
Ашиглалтад
орсон он
Талбай м2
Хийцлэл
 
1
Үйлдвэрлэлийн барилга
1984
6366.5
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
2
Арматурын цех /бэлтгэл/
1958
1330.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-мод, дээвэр-төмөр
3
Арматурын цех /үндсэн/
1980
1137.5
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
4
Мужаан цех
1984
2160.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
5
Компрессорын станц
1983
270.3
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
6
Зуурмагийн хээрийн узель
1985
38.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
7
Металл хийцийн цех
1959
432.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
8
Нэгдсэн склад
1980
462.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-мод, дээвэр-хар цаас
9
Багажны склад
1979
44.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
10
3 айлын сууц
1959
104.3
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-мод, дээвэр-шифр
11
Уурын зуух
1984
131.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
12
Шохойн цех
1989
140.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
13
Цахилгаан хуваарилалтын байгууламж
1984
130.0
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
14
Вагончик
1979
 
 
15
Бетонон хашаа
1980
 
Бетон хавтан
16
Шарах камер
1979
 
 
17
Шарах камер
1988
 
 
18
Дулааны шугам  ф159
1983
 
 
19
Уурын шугам  ф200
1982
 
 
20
Бохирын шугам ф100
1982
 
 
21
0.4 кВт-ын цахилгааны шугам
1982
 
 
 
22
10кВт-ын цахилгааны шугам
2001
 
 
23
Гүний худаг бүхий усан сан /1000 тн/
1984
 
Суурь-бетон, хана-бетон, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас
24
Бохир усны станц
1984
 
Суурь-бетон, хана-тоосго, хучилт-хавтан, дээвэр-хар цаас