Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                     Засгийн газрын 2006 оны 123.дугаар
тогтоолын  хавсралт
 
 
ДЭЛХИЙН ӨВ-ОРХОНЫ ХӨНДИЙН СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН    ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН ХИЛИЙН ЦЭГИЙН СОЛБИЦЛЫН ЖАГСААЛТ
 
Цэг
¹
Байршил
Тэгш өнцөгт солбицол
Геодезийн солбицол  
X
Y
B
L
1
L-48-14
Архангай аймаг.Өгийнуур Хашаат
сумдын хил. Хүрэн Чулуут уул 1533.7
 
5277950
 
18336825
 
47-36-52.4
 
102-49-46.2
2
L-48-14
Архангай аймаг. Хашаат сум
Эмээл толгой
5271240
18340850
47-33-19.0
102-53-07.6
3
L-48-14
Архангай аймаг. Хашаат сум
Цайдам бригадын төв
5265525
18338050
47-30-11.6
102.51.01.4
4
L-48-14
Архангай аймаг. Хашаат сум
Их дөл уулын хөтөл
5260150
18338250
47-27-17.8
102-51-18.0
5
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Хар толгой худгаас баруун хойш
5245675
18345300
47-19-35.6
102-57-12.5
6
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Хэрсэнгийн худгаас баруун урагш
5239850
18343350
47-16-25.4
102-57-47.1
7
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Тариан талбайн захаас баруун
урагш 1.2 км
5237700
18339450
47-15-12.5
102-52-44.4
8
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5235000
18339021
47-13-44.7
102-52-27.5
9
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231804
18338530
47-12-00.9
102-52-08.3
10
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231730
18337625
47-11-57.7
102-51-25.5
11
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231009
18337603
47-11-34.3
102-51-25.4
12
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231000
18337206
47-11-33.7
102-51-06.5
13
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231403
18335582
47-11-45.3
102-49-45.9
14
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5233136
18335979
47-12-41.7
102-50-05.5
15
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5233296
18336190
47-12-47.1
102-50-15.3
16
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5233432
18336056
47-12-51.3
102-50-08.7
17
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5233983
18336183
47-13-09.3
102-50-14.0
18
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5234325
18335625
47-13-19.8
102-49-47.1
19
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5233125
18333900
47-12-39.5
102-48-26.8
20
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231575
18333575
47-11-49.0
102-48-13.4
21
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5231000
18334000
47-11-30.8
102-48-34.3
22
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5230175
18332625
47-11-02.8
102-47-30.2
23
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5229875
18332400
47-10-52.9
102-47-19.9
24
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5229575
18332800
47-10-43.6
102-47-39.3
25
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5229450
18333775
47-10-40.4
102-48-25.7
26
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5229800
18335825
47-10-53.6
102-50-02.6
27
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5229550
18336100
47-10-45.8
102-50-15.9
28
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
5230475
18337900
47-11-17.3
102-51-40.2
29
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Мэлхий толгойгоос зүүн тийш
Жижиг толгой
5229350
18338350
47-10-41.3
102-52-03.0
30
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Хүрээгийн харын өндөрлөг
5228150
18338900
47-10-03.0
102-52-30.6
31
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Цагдуулт уул 1955.9
5219500
18334350
47-05-19.0
102.49.06.2
32
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Хамар уул 1812.4
5219500
18334350
47-05-19.0
102-49-06.2
33
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум
Бага мойлт уул 1855.1
5212300
18327300
47-01-19.5
102-43-42.1
34
L-48-38
Өвөрхангай аймаг. Хужирт сум
Бэрх уул 1853.0
5206300
18319300
47-57-57.7
102-37-32.2
35
L-48-38
Өвөрхангай аймаг. Хужирт сум
Оорцог Уул 1873.9
5199500
18311300
46-54-09.7
102-31-24.3
36
L-48-37
Өвөрхангай аймаг. Хужирт сум
1787.4
5197750
18308250
46-53-099
102-29-03.0
37
L-48-37
Өвөрхангай аймаг. Хужирт сум
Мухдаг уул (Салхит уул)
5195370
19305650
46-51-50.2
102-27-03.9
38
L-48-37
Өвөрхангай аймаг.Бат-Өлзийт сум Цаган өвийн голын уулзвар
519400
18293300
46-50-52.5
102-17-23.7
39
L-48-37
Өвөрхангай аймаг.Бат-Өлзийт сум Аргалант уул 2325.3
5199100
18280950
46-53-23.3
102-07-32.7
40
L-48-37
Өвөрхангай аймаг.Бат-Өлзийт сум Ар гуя уул 1981.9
5210150
18286650
46-59-27.3
102-11-43.0
41
L-48-25
Өвөрхангай аймаг.Бат-Өлзийт сум Хүрэн толгойн уул 2325.3
5212120
18288000
47-00-32.6
102-12-43.5
42
L-48-25
Архангай аймаг. Хотонт сум.
Эмгэнт уул 2227.7
5215150
18286500
47-02-08.9
102-11-27.4
43
L-48-25
Архангай аймаг. Хотонт сум
Өндөр овоот 2312.0
5215400
18294250
47-02-25.8
102-17-33.7
44
L-48-37
Архангай аймаг. Хотонт сум
Шүүтийн гозгор 1972.0
5207500
18303800
46-58-20.7
102-25-17.9.
45
L-48-38
Архангай аймаг. Хотонт сум
1892.0
5208200
18311100
46-58-50.9
102-31-01.9
46
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хужирт сум.
Голын ханан уул 1956.0
5211000
18316850
47-00-27.4
102-35-29.6
47
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хужирт сум
Баруун нарт уул 2050.0
5215180
18316600
47-02-42.4
102-35-11.7
48
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг дээр Өндөрсант уул
2364.6.
5218950
18310950
47-04-38.6
102-30-38.6
49
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг. Дунд Хутаг уул 2321.1
5222650
18312800
47-06-40.2
102-32-00.7
50
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг.Баянзүрх уул 2252.4
5225000
18318600
47-08-02.0
102-36-32.1
51
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг.Нуурын гозгорын баруун даваа
5227200
18320100
47-09-14.7
102-37-40.1
52
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг Нуурын гозгор уул
2070.3
5229700
18320350
47-10-35.8
102-37-48.3
53
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг.Будлондон-Өвөр
цагаан гүүт голын уулзвар
5234600
18323200
47-13-17.1
102-39-56.6
54
L-48-26
Өвөрхангай, Архангай аймгийн хилийн зааг. Их, Бага Арцатын голын уулзвар
5234550
18328230
47-13-20.3
102-43-55.6
55
L-48-26
Өвөрхангай аймаг. Хархорин сум.
Бага Саруул уул 1861.5
5237700
18327550
47-15-01.6
 
102-43-18.9
56
L-48-26
Архангай аймаг. Хотонт сум. 1755.1
5239290
18323500
47-15-49.2
102-40-04.2
57
L-48-26
Архангай аймаг. Хотонт сум.
5247115
18321124
47-20-00.0
102-38-00.0
58
L-48-14
Архангай аймаг. Хотонт сум. 1489.5
5252600
18312350
47-22-49.2
102-31-22.7
59
L-48-14
Архангай аймаг. Хотонт сум. Цолмон толгой 1547.3
5259000
18316990
47-26-20.4
102-34-25.6
60
L-48-14
Архангай аймаг. Өгийнуур, Хотонт сумдын хилийн зааг
5271700
18311850
47-33-05.9
102-30-01.1
61
L-48-14
Архангай аймаг. Өгийнуур, Хотонт сумдын хилийн зааг
5271700
18314130
47-33-39.1
102-31-48.6
62
L-48-14
Архангай аймаг. Өгийнуур, Хотонт сумдын хилийн уулзвар 1373.5
5274350
18325100
47-34-45.0
102-40-30.4
 63
L-48-14
Архангай аймаг. Өгийнуур, Хотонт сумдын хилийн зааг 1415.1
5275150
18332650
47-35-18.1
102-46-30.3