Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолын
 2006 оны 25 дугаар
2 дугаар хавсралт
 
“МОРИН ХУУР, УРТЫН ДУУ” АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
Дарга Р.Батжаргал /Аймгийн ЗДТГ-ын НБЗХ-ийн дарга/
Орлогч Д.Амгалан /БСГазрын дарга/
Нарийн бичгийн дарга Д.Дашзэвэг /БСГазрын арга зүйч/
Гишүүд О.Мөнхсүрэн /НБЗХ-ийн мэргэжилтэн/
Г.Дэмбэрэлсамбуу /Залуучууд театрын дарга/
Ц.Чинзориг /Морин хуурын салбар төвийн орлогч/
Н.Далхжав /Уртын дууны салбар төвийн тэргүүн/