Хэвлэх DOC Татаж авах

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 92 дугаар тогтоолын
хавсралт


ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ
АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ


№ Төлбөрт ноогдох түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төрөл Хэмжих нэгж Төлбөрийн хэмжээ
/төгрөгөөр/
Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Иргэд
1 Тоосгоны шавар Шоо метр 1200 600
2 Барилгын чулуу Шоо метр 1500 750
3 Элс Шоо метр 1500 750
4 Хайрга Шоо метр 1600 800
5 Шохойн чулуу /доломит, мергель/ Шоо метр 3000 1500
6 Хүрмэн чулуу Шоо метр 2500 1250
7 Хар шороо Шоо метр 1200 600
8 Зос будгийн түүхий эд Шоо метр 2000 1000
9 Шар шавар Шоо метр 1100 550
10 Кварцит Шоо метр 900 450
11 Зануужин /алевролит/ Шоо метр 2100 1050 begin_of_the_skype_highlighting FREE 2100 1050 end_of_the_skype_highlighting
12 Боржин болон бусад магмын чулуулаг Шоо метр 2000 1000
13 Порпирит /төмөр замын хайрганы чулуу/ Шоо метр 900 450
14 Жуган Шоо метр 1000 500
15 Цэрд Шоо метр 2000 1000
16 Хувирмал чулуулаг Шоо метр 1200 600
17 Занар Шоо метр 2500 1250
18 Хужир Шоо метр 1500 750
19 Шүү Шоо метр 4000 2000
20 Давс Шоо метр 4000 2000