Хэвлэх DOC Татаж авах

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 81 дүгээр тогтоолын хавсралт


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН СУРГУУЛЬ,
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗӨВЛӨЛ, УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД
АЖИЛЛАХ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД


№ Боловсролын байгууллагуудын нэр Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах Төлөөлөгчид
1 10 жилийн 1-р сургууль
Хүүхдийн 3-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Д.Батсүх
2 Техникийн коллеж Төлөөлөгч Ч.Цэндсүрэн
3 8 жилийн 4 дүгээр сургууль Төлөөлөгч Б.Жаргалсайхан
4 Хүүхдийн 13-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Б.Мандахбаяр
5 “Од” цогцолбор Төлөөлөгч Г.Эрдэнэбат
6 Хүүхдийн 4-р цэцэрлэг Төлөөлөгч З.Цэнгэлсайхан
7 “Оюуны ирээдүй” цогцолбор Төлөөлөгч Д.Амгалан
8 10 жилийн 9-р сургууль Төлөөлөгч Б.Мандалбаяр
9 Хүүхдийн 15-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Н.Энхбаатар
10 “Энэрэл” цогцолбор Төлөөлөгч С.Элбэгбаян
11 Хүүхдийн 21-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Р.Батжаргал
12 10 жилийн 15-р сургууль Төлөөлөгч Б.Алтанцэцэг
13 Хүүхдийн 1-р цэцэрлэг Төлөөлөгч М.Соёлсайхан
14 “Жигүүр” цогцолбор Төлөөлөгч Х.Бааст
15 Хүүхдийн 23-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Г.Соёлмаа
16 Хүүхдийн 22-р цэцэрлэг Төлөөлөгч О.Уранчимэг
17 Хүүхдийн 18-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Ж.Балжинням
18 Анагаах ухааны коллеж Төлөөлөгч Д.Батсүх
19 10 жилийн 18-р сургууль Төлөөлөгч Д.Баяраа
20 Сувиллын цэцэрлэг Төлөөлөгч Н.Даваасүрэн
21 Хонгор сумын 10 жилийн 14-р сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг Төлөөлөгч Д.Хаянхярваа
22 Салхитын 8 жилийн 11-р сургууль Төлөөлөгч С.Галсандорж
23 Шарын гол сумын “Ирээдүй 2” цогцолбор, 2, 17 дугаар цэцэрлэгүүд Төлөөлөгч М.Билгээ
24 Орхон сумын 10 жилийн 8-р сургууль, 9-р цэцэрлэг Төлөөлөгч М.Цэвээнжав
25 “Дархан өргөө” сургууль Төлөөлөгч Б.Лхасүрэн
26 Хүүхдийн 5-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Н.Даваасүрэн
27 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төв Төлөөлөгч Д.Амгалан
28 ШУТИС-ийн салбар Төлөөлөгч З.Цэнгэлсайхан
29 Хүүхдийн 12-р цэцэрлэг Төлөөлөгч Н.Пүрэвбат
30 ХААИС салбар УГТСЭШХүрээлэн Төлөөлөгч Л.Гүнчин