Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
тогтоолын 4 дүгээр хавсралт
 
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИЛАЛ
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
Бүлэг
Ангилал
1 дүгээр бүлэг
Бүх төрлийн автобензин
 
2 дугаар   бүлэг
Бүх төрлийн онгоцны бензин,  резиний аж үйлдвэрийн уусгагч бензин, экстракцийн бензин
3 дугаар   бүлэг
Онгоцны түлш
Лак будгийн үйлдвэрт зориулсан уусгагч бензин "Уайт спирит"
Вакумын тос ВМ-6
Техникийн керосин
4 дүгээр  бүлэг
ПО-1 маркийн гал унтраах хөөс
Гэрлийн керосин
Дизелийн түлш "А"-арктикийн, "З"-өвлийн
5 дугаар   бүлэг
Дизелийн түлш "Л"-зуны
АМГ-10 маркийн тос
6 дугаар   бүлэг
Бүх төрлийн тос
Мазут
Чанар сайжруулах нэмэлт хольцууд
Шингэн битум
7 дугаар   бүлэг
Бүх төрлийн өтгөн тос
Хатуу битум