Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2006 оны 316 дугаар
тогтоолын 9 дүгээр хавсралт
 
 
 
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЖИЖИГ САВ /БОЧКА/-Д ХАДГАЛАХАД ГАРАХ ХЭВИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ
(Засгийн газрын 2019 оны 467 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2020-1-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)
 
/Хадгалсан 1 тн-оос кг-аар/
 
¹
Нэр
1 дүгээр бүс (кг) тн
2 дугаар бүс (кг) тн
намар/өвөл
хавар/зун
намар/өвөл
хавар/зун
1
Бүх төрлийн автобензин
0.42
0.92
0.50
1.04
2
Керосин (гэрлийн)
0.040
0.060
0.040
0.060
3
Бүх төрлийн түлш (дизелийн )
0.040
0.060
0.040
0.060
4
Бүх төрлийн тос (түрхлэг)
0.010
0.010
0.010
0.010