Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2007 оны 187 дугаар
                     тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
 
АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ХИЛИЙН ЗААГ
 
 
1. Малахын талын аймаг дундын отрын бэлчээрийн
заагийн эргэлтийн цэгүүдийн солбицол
 
Эргэлтийн цэгийн дугаар
 
Газрын нэр, тоот
 
Солбицол
Өргөрөг
Уртраг
1
1289.3 тоот
46° 57' 04"
108° 44' 36"
2
1233.0 тоот
46° 56' 02"
108° 51' 34"
3
Дашгай бэлийн худаг /1238.5/
46° 53' 48"
108° 59' 12"
4
Сүмт-овоо /1285.6/
46° 52' 54"
109° 05' 59"
5
Цагаантолгой      /1211.9/
46° 51' 49"
109° 07' 10"
6
Хөл нуурын зүүн булан
46° 49' 42"
109° 05' 49"
7
Замын шанд
46° 45' 45"
109° 04' 33"
8
Зүүн-Овоот /1306.0/
46° 43' 38"
109° 03' 35"
9
Хөтөлийн даваа
46° 42' 34"
109° 02' 23"
10
1262.8 тоот
46° 43' 40"
108° 55' 55"
11
Дулаан-Овоо /1300.3/
46° 45' 49"
108° 48' 57"
12
Аймгийн хилтэй нийлэх цэг
49° 48' 32"
108° 35' 56"
13
Сайн хөөтийн тойром /1328.0/
46° 52' 10"
108° 34' 38"
14
1377.6 тоот
46° 55' 02"
108° 37' 22"
15
1314.1 тоот
46° 56' 02"
108° 39' 35"
 
 
Малахын талын отрын бэлчээрийн хилийн зааг:
 
1289.3 тоот, 1233.0 тоот бүхий Дашгай бэлийн худаг /1238.5/, Сүмт-Овоо /1285.6 тоот/, Цагаантолгой /1211.9 тоот/, Хулжийн хоолойн хөл нуурын зүүн булан, Замын шанд, Зүүн-Овоот /1306.0/, Хөтөлийн даваа, 1262.8 тоот,     Дулаан-Овоо /1300.3 тоот/ хүрч түүнээс баруун хойш эргэн Хоолтын хоолойн урдуур гаран Бага уулнаас зүүн хойш 4.5 км зайтайгаар аймгийн хилтэй нийлнэ. Бага уулнаас зүүн хойш  4.5 км орчимд хойш эргэн Сайн хөөтийн тойром /1328.0 тоот/, Халзан уулын ухаа уулын хяраар /1377.6 тоот/, 1314.1 тоот өндөрлөгөөр эхний цэгтэй нийлнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Багахайрханы аймаг дундын отрын бэлчээрийн
   заагийн эргэлтийн цэгүүдийн солбицол
 
 
Эргэлтийн цэгийн дугаар
 
Газрын нэр, тоот өндөрлөг
 
Солбицол
Өргөрөг
Уртраг
1
Суурь уул /2101.0/
47° 56' 08"
94° 36' 57"
2
Хөцийн дугуй
47° 57' 38"
94° 39'30"
3
2069.0
48° 03' 31"
94° 45'11"
4
1965.0
48° 02' 30"
94° 53' 41"
5
Майхан уул /2013.9/
48° 01' 37"
94° 56'15"
6
Баруун балбархай /2036.0/
48° 04' 35"
95° 01'17"
7
1916.0
48° 05' 13"
95° 03' 40"
8
Шийр толгой /1787.3 /
48° 06' 30"
95° 14' 15"
9
Бор бэлчир уул /1924.0/
48° 03' 18"
95° 16' 02"
10
Сэгсийн тойром
48° 00' 55"
95° 12' 25"
11
Сэгсийн худаг
47° 59' 18"
95° 02' 25"
12
Иххайрханы баруун хойд үзүүрийн 1921.5 тоот
47° 56' 58"
94° 59' 45"
13
Алаг-Өндөр /1921.0/
47° 52' 38"
94° 56' 29"
14
Гурван тайширын орой /1934.0/
47° 51' 27"
94° 52' 38"
15
Хүйтэн толгой
47° 50' 49"
94° 47' 13"
16
Туулайтын овоот
47° 51' 10"
94° 43' 09"
17
Нарийнхар /1803.0/
47° 52' 40"
94° 38' 30"
18
Эмээл
47° 53' 32"
94° 38' 20"
19
Шасар
47° 54' 49"
94° 37' 44"
 
 
Багахайрханы отрын бэлчээрийн хилийн зааг:
 
Суурь уул /2101.0 тоот/, Хөцийн дугуй, Цагаан ботго /2069.0/, Хойд тал нь: 1965.0 тоот, Майхан уул /2013.9 тоот/, Баруун балбархай /2036.0 тоот/, 1916.0 тоот, Шийр толгой /1787.3 тоот/, Зүүн тал нь:  Бор бэлчир уул 1924.0, Сэгсийн тойром, Сэгсийн худаг, Иххайрханы баруун хойд үзүүрийн    1921.5 тоот, Алаг өндөр 1921.0 тоот, Гурван тайширын орой  /1934.0/, Хүйтэн толгой, Туулайтын овоот, Нарийнхар   1803.0 тоот, Эмээл, Шасараар эхний цэгтэй нийлнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----оОо-----