Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 03 дугаар сарын
17-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолын хавсралт
 
 
 
“НОМГОН СУМЫН ХӨРХИЙН НУРУУ ОРЧМЫН ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВСАН ТАЛБАЙН БУЛАНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН СОЛБИЦОЛ
 
1.      105 0  07'  25,11"         42 0  31'  17,26"
2.      1050   04'  32"              420   31'  40"
3.      1050   01'  40"              420   42'  33"
4.      1050   14'  21"              420   45'  36"
5.      1050   40'  30,5"           420   41'  35"
6.      1050   55'  43,83"         420   41'  20,06" солбицол бүхий 107054,8 га талбай.
                                                                                                    
 
Тайлбар: 1-6 дугаар цэгүүд нь хоорондоо Говийн бага дархан цаазат газартай хиллэнэ.