Хэвлэх DOC Татаж авах
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 04 дүгээр сарын
02-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолын хавсралт
 
 
 
ХАНХОНГОР СУМЫН ХАН УУЛ ОРЧМЫН ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВСАН ТАЛБАЙН БУЛАНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН СОЛБИЦОЛ
 
 
 
 
 
1. 104037’25”         43034’00”
 
2. 104041’00”         43035’00”
 
3. 104044’30”         43034’40”
 
4. 104048’30”         43032’10”
 
5. 104049’13,8”      43029’41,9”
 
6. 104041’16.6”      43029’12,9” солбицол бүхий 11350,5 га талбай