Хэвлэх DOC Татаж авах

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 57 дугаар
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт


ЦОГТ-ОВОО, ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ОРОН НУТГИЙН
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВСАН ТАЛБАЙН БУЛАНГИЙН
ЦЭГҮҮДИЙН СОЛБИЦОЛ1. 1050 45’ 00” 440 17’ 00”

2. 1050 46’ 56,24” 440 17’ 00”

3. 1050 49’ 41,26” 440 14’ 43,64”

4. 1050 52’ 30,5” 440 13’ 32,24”

5. 1050 52’ 30” 440 13’ 00”

6. 1050 50’ 00” 440 13’ 00”

7. 1050 50’ 00” 440 13’ 30”

8. 1050 45’ 00” 440 13’ 30” солбицол бүхий 4203 га талбай.