Хэвлэх DOC Татаж авах

                                                                                                                       Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 62 дугаар
                                                                                                                       тогтоолын 2 дугаар хавсралт


                                                        "ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ"-ИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН
                                                                   БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ АЖЛЫН
                                                                                          ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн
     ахлагч                              -Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайд

Ажлын хэсгийн
       орлогч                           -Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
                                                сайд

Гишүүд:                                -Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд; 

                                               -Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын 
                                                сайд;

                                               -Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эдийн засгийн
                                                бодлогын зөвлөх;

                                              -Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
                                                дарга;

                                              -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн
                                                нарийн бичгийн дарга; 

                                             -Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн
                                              бичгийн дарга; 
 
                                             -Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны
                                              Төрийн нарийн бичгийн дарга; 

                                             -Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны
                                              Төрийн нарийн бичгийн дарга; 

                                             -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны
                                              Төрийн нарийн бичгийн дарга; 

                                             -Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайдын зөвлөх;

                                            -Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга;

                                            -Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд
                                              Захирагчийн ажлын албаны дарга;

                                            -Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн
                                              танхимын дарга (тохиролцсоноор); 

                                            -Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн 
                                              зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал (тохиролцсоноор); 

                                            -Монголын ноос, ноолуурын холбооны
                                             ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);

                                            -Монголын хүнсчдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

                                            -Монголын махны холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

                                            -Жижиг, дунд үйлдвэрийн нэгдсэн холбооны 
                                             тэргүүн (тохиролцсоноор); 

                                            -Монголын арьс, шир үйлдвэрлэлийн холбооны
                                             дэд тэргүүн (тохиролцсоноор);

                                           -Монголын хоршоодын нэгдсэн холбооны дэд 
                                            тэргүүн (тохиролцсоноор).

Нарийн бичгийн
       дарга                          -Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
                                             яамны хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын
                                             хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

                                                                                                ---оОо---