Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 127 дугаар
                                                                      тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
 
НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ
 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
 №
Үл хөдлөх хөрөнгийн нэр
Байршил
Ашиглалтад орсон он
Балансын үнэ /төг/
1
Холбооны салбарын
 барилга
Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын төв
1969
8.288.000
2
Холбооны салбарын
барилга
Говь-Алтай аймгийн Алтай сум, Бургастайн хилийн боомт /хуучин нэрээр/
2001
3.800.000
3
"Дизельчин       амралт"-байр
Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сум, Цэцэгт модны даваа
1980
454.253
4
Холбооны салбарын
 барилга
Увс аймгийн Хяргас сумын төв
1989
4.350.000
5
Холбооны салбарын
 барилга
Увс аймгийн Өмнөговь сумын төв
1999
812.000
6
РР 206 дахин дамжуулах станцын  техникийн барилга
Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын төвөөс зүүн урагш 7 км
1985
6.650.000
7
РР 207 дахин дамжуулах станцын техникийн барилга
Хэнтий аймгийн Мөрөн сум, Салбарын уул, сумын төвөөс баруун урагш 25 км
1985
6.650.000
8
РР 208 дахин дамжуулах станцын техникийн барилга (I)
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвөөс баруун хойш 8 км
1985
6.650.000
9
РР 208 дахин дамжуулах станцын техникийн барилга (II)
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвөөс баруун хойш 8 км
1985
6.650.000
10
РР 209 дахин дамжуулах станцын техникийн барилга
Хэнтий аймгийн Баянхутаг сум, Танкын даваа, сумын төвөөс зүүн урагш 50 км
1985
6.650.000
11
РР 210 дахин дамжуулах станцын техникийн барилга
Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Номтын бригадын төв, Бор хоолой, Хэнтий аймгийн төвөөс зүүн урагш 90 км
1985
6.650.000
12
Холбооны салбарын барилга
Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын төвд
1977
11.580.000
13
РР 208 дахин дамжуулах станцын дизелийн байр
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын төвөөс баруун хойш 8 км
1985
7.000.000
14
РР 203 дахин дамжуулах станцын  техникийн барилга
Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Тамган өндөр уул, Багануур салбар
1983
1.300.000
 
15
РР 204 дахин дамжуулах станцын  техникийн барилга
Төв аймгийн Баяндэлгэр сум, Мэлз хайрхан уул, Багануур салбар
1983
1.300.000
16
РР 205 дахин дамжуулах станцын  техникийн барилга
Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сум, Огзомын даваа, Багануур салбар
1983
1.300.000
17
Соёл, хүмүүжлийн байр
Булган аймгийн Дашинчилэн сумын төвд
1986
516.521
18
Холбооны салбарын барилга
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын төвд
1986
390.000
19
Холбооны салбарын барилга
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Партизаны сангийн аж ахуйн төвд /хуучин нэрээр/
1992
18.000.000
Нийт дүн
98.990.774
 
 
 
 
---оОо---

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 127 дугаар
                                                                      тогтоолын 2 дугаар хавсралт
 
 
 
БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЛ ХӨДЛӨХ
ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн нэр
Байршил
Ашиглалтад орсон он
Балансын
үнэ /төг/
Эзэмшигч хуулийн этгээд
Шилжүүлэн авах хуулийн этгээд
1
Оюутны дотуур байр, гуанз
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Техникийн коллежийн хашаанд
 
1990
 
2.452.401.000
Дархан дахь Техникийн коллеж
ШШГЕГ-ын харьяа Дархан-Уул аймаг дахь ШШГА
 
Нийт дүн
 
2.452.401.000
 
 
 
 
 
 
---оОо---