Хэвлэх DOC Татаж авах
 
 
 Засгийн газрын 2007 оны 50 дугаар
 
                             тогтоолын хавсралт
 
 
 
 
   УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 
 
 
 
 /сая төгрөгөөр/
 ¹    Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүч чадал, байршил
 Төсөвт өртөг
 2007 онд санхүүжих
А
1
2
3
1
Толбо-Дэлүүн сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Баян-Өлгий   
     930,0
     930,0
2
Өлгий-Толбо сумын 35 кВ-ын 85 км ЦДАШ, 1х1,0, 2х0,16 МВА дэд станц, Баян-Өлгий
   1 810,0
   1 810,0
3
Бөмбөгөр-Баацагаан сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Баянхонгор
     930,0
     930,0
4
Баянлиг-Баянговь сумын 10 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Баянхонгор
     560,0
     560,0
5
Баруунбаян-Улаан-Баянлиг сумын 35 кВ-ын 110 км ЦДАШ, 1х1,0, 1х0,16, 1х0,1 МВА дэд станц, Баянхонгор
   2 350,0
   2 350,0
6
Баруунбаян-Улаан-Богд сумын 15 кВ-ын 90 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Баянхонгор
   1 040,0
   1 040,0
7
Баян-Овоо-Галуут сумын 15 кВ-ын 84 км ЦДАШ, 1х0,16, 1х0,1 МВА дэд станц, Баянхонгор
     970,0
     970,0
8
Богд-Жинст сумын 15 кВ-ын 32 км ЦДАШ, 1х0,16, 1х0,1 МВА дэд станц, Баянхонгор
     430,0
     430,0
9
Есөнбулаг-Бигэр сумын 35 кВ-ын 108 км ЦДАШ, 1х0,25  1х0,4 МВА дэд станц, Говь-Алтай
   2 494,0
   2 494,0
10
Шарга-Дарви сумын 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х0,4, 1х0,16, 1х0,1 МВА дэд станц, Говь-Алтай                                                  
   2 200,0
   2 200,0
11
Тайшир-Жаргалан сумын 35 кВ-ын 56 км ЦДАШ, 1х0,16, 1х0,1 МВА дэд станц, Говь-Алтай
   1 100,0
     638,0
12
Есөнбулаг-Халиун сумын 15 кВ-ын 87 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Говь-Алтай
   1 000,0
   1 000,0
13
Тайширын УЦС-Гуулингийн 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0,4, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Говь-Алтай
   1 600,0
   1 600,0
14
Зүүнбаян-Хөвсгөл сумын 15 кВ-ын 104 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Дорноговь
   1 200,0
   1 200,0
15
БНХАУ-ын хил-Сүмбэр сумын 10 кВ-ын 10 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Дорнод
     160,0
     160,0
16
Булган-Хөлөнбуйр сумын 15 кВ-ын 75 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Дорнод
     880,0
     880,0
17
Сэргэлэн-Цагаан-Овоо сумын 35 кВ-ын 71 км ЦДАШ, 1х0,4, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц,  Дорнод
   1 560,0
   1 560,0
18
Тэлмэн-Идэр сумын 10 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Завхан
     600,0
     600,0
19
Тэлмэн-Нөмрөг сумын 35 кВ-ын 89 км ЦДАШ, 1х0,4, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Завхан
   1 900,0
   1 900,0
20
Цагаанчулуут-Отгон сумын 15 кВ-ын 85 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Завхан
     980,0
     980,0
21
Нөмрөг-Түдэвтэй сумын 35 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х1, 1х0,1, 1х0,25 МВА дэд станц, Завхан
   1 100,0
   1 100,0
22
Арцсуурь боомт-Тэс сумын 10 кВ-ын 36 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Завхан                                                                                         
     400,0
     400,0
23
Алдархаан-Цагаанхайрхан сумын 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Завхан
     350,0
     350,0
24
Алдархаан-Эрдэнэхайрхан сумын 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х1, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Завхан
   2 100,0
   2 100,0
25
Улиастай-Яруу сумын 35 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х1,0 1х0,16 МВА дэд станц, Завхан
   1 330,0
   1 330,0
26
Сайхан-Овоо-Мандал-Овоо сумын 15 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Өмнөговь
   1 140,0
   1 140,0
27
Даланзадгад-Номгон сумын 15 кВ-ын 106 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Өмнөговь
   1 168,0
   1 168,0
28
Онгон-Дарьганга сумын 15 кВ-ын 61 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Сүхбаатар
     730,0
     730,0
29
Хяргас-Баруунтуруун сумын 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х1, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Увс
   1 200,0
   1 200,0
30
Хяргас-Зүүнговь сумын 15 кВ-ын 27 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Увс
     350,0
     350,0
31
Зэрэг-Дарви сумын 35 кВ-ын 67 км ЦДАШ, 1х1, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Ховд
   1 850,0
   1 850,0
32
Манхан-Зэрэг сумын 35 кВ-ын 62 км ЦДАШ, 1х1,5, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Ховд
   1 700,0
   1 700,0
33
Манхан-Чандмань сумын 15 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Ховд
     830,0
     830,0
34
Арбулаг-Баянзүрх сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х0,16, 1х0,1 МВА дэд станц, Хөвсгөл
     750,0
     650,0
35
Жаргалант-Галт сумын 10 кВ-ын 59 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Хөвсгөл
     629,0
     629,0
36
Тосонцэнгэл-Төмөрбулаг сумын 10 кВ-ын 52 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Хөвсгөл
     675,0
     675,0
37
Арбулаг-Цагаан-Уул сумын 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Хөвсгөл                                                                                                                          
   2 100,0
   2 100,0
38
Хатгал-Чандмань-Өндөр-Цагаан-Үүр сумын 35/10 кВ-ын 139 км  ЦДАШ, 1х1, 1х0,63 МВА дэд станц, Хөвсгөл
   2 536,0
   2 536,0
39
Цагаан-Уул-Могойнголын уурхайн 35 кВ-ын 69 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Хөвсгөл
   1 800,0
   1 800,0
40
Баян-Адрага-Дадал сумын 15 кВ-ын 79 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Хэнтий
     840,0
     840,0
41
Баян-Адрага-Норовлин сумын 15 кВ-ын 83 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Хэнтий
     880,0
     880,0
42
Үенчийн УЦС-Алтай сумын 10 кВ-ын 38 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА дэд станц, Ховд
     380,0
     380,0
43
Оочин тосгон-Тэс сумын 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 1х0,1, 1х0,16 МВА  дэд станц, Увс
     304,0
     304,0
44
Тэшиг сумын 35 кВ-ын 10 км ЦДАШ, 1х0,16 МВА дэд станц, Булган
     118,0
     118,0
45
Дөргөний УЦС-Завхан сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ,  1х0,25, 1х 0,1 МВА дэд станц, Увс
     680,0
     680,0
46
Өлгий-Цагааннуур сумын 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х1,0, 1х0,25 МВА дэд станц, Баян-Өлгий
   1 710,0
   1 710,0
47
Баянхонгор-Бөмбөгөр сумын 35 кВ-ын 83 км ЦДАШ,  2х1,0, 2х0,25 МВА дэд станц, Баянхонгор
   2 200,0
   2 200,0
48
Баянтээг-Баруунбаян-Улаан сумын 35 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0,4 МВА дэд станц, Өвөрхангай 
   1 840,0
   1 840,0
49
Халзан-Онгон сумын 35 кВ-ын 95 км ЦДАШ, 1х0,63,  1х1, 1х0,16 МВА дэд станц, Сүхбаатар
   1 990,0
   1 990,0
50
Тариалан-Эрдэнэбулган сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ,  1х1,0, 1х0,16 МВА дэд станц, Хөвсгөл
     960,0
     100,0
51
Нар-Ус хосолсон эх үүсвэр, 80 кВт, Баян-Өлгий, Булган сум
     930,0
     930,0
52
Нар-салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, Баянхонгор, Баян-Өндөр сум
     920,0
     920,0
53
Нар-салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, Баянхонгор, Баянцагаан сум
     920,0
     920,0
54
Нар-салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, Баянхонгор,  Шинэжинст сум
     920,0
     920,0
55
Нар-салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, Говь-Алтай, Цээл сум
     960,0
     960,0
56
Салхины эх үүсвэр, 150 кВт, Дорноговь, Хатанбулаг сум
     890,0
     890,0
57
Нар-салхи хосолсон эх үүсвэр, 120 кВт, Дорнод, Матад сум
     890,0
     890,0
58
Нар-салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт, Өмнөговь, Манлай сум
     910,0
     910,0
59
Ховдын Цэцэг сум, Сүхбаатарын Эрдэнэцагаан сум, Говь-Алтайн Бугат сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах
   1 780,0
   1 780,0
 
НИЙТ ДҮН
  68 454,0
  67 032,0