Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                    Засгийн газрын 2010 оны 166 дугаар
                                                                           тогтоолын хавсралт
 
 
ЦАГ АГААРЫН ХҮНДРЭЛ, ГАМШГИЙН ҮЕД ХЭРЭГЛЭХ ЗОРИЛГООР БҮРДҮҮЛЭХ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН АЮУЛГҮЙН НӨӨЦИЙН ХЭМЖЭЭ
 
Аймгийн нэр
Аймаг, нийслэлийн аюулгүйн нөөц
Сум, дүүргийн  аюулгүйн нөөц
Өвс /тн/
Тэжээл /тн/
Өвс /тн/
Тэжээл /тн/
1
Архангай
1700
750
200
150
2
Баян-Өлгий
1200
500
100
80
3
Баянхонгор
400
300
50
50
4
Булган
1800
750
200
150
5
Говь-Алтай
400
300
50
50
6
Говьсүмбэр
200
200
50
50
7
Дархан-Уул
1500
500
200
150
8
Дундговь
500
300
50
50
9
Дорноговь
300
300
50
50
10
Дорнод
1350
500
100
70
11
Завхан
1400
600
100
80
12
Орхон
1500
500
200
120
13
Өвөрхангай
1200
400
100
70
14
Өмнөговь
400
300
50
50
15
Сэлэнгэ
1800
1000
200
150
16
Сүхбаатар
1200
400
100
70
17
Төв
1350
500
100
70
18
Увс
1500
750
150
100
19
Ховд
1500
1000
150
120
20
Хөвсгөл
1500
750
200
120
21
Хэнтий
1350
500
100
70
22
Улаанбаатар
400
500
50
50
 
Дүн
24450
11600
 -
 -
 
 
---оОо---