Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн  газрын 2011 оны 302  дугаар
тогтоолын  1 дүгээр хавсралт
 
                                                                                 УСНЫ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ*
       
(төгрөг/шоометр)
 
 
Монгол орны усны сав газар
Гадаргын ус
Газар доорхи ус
1
Сэлэнгэ мөрний сав газар
1050
4072
2
Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газар  
1507
1438
3
Шишхэд голын сав газар
1050
1337
4
Дэлгэрмөрөнгийн сав газар
1050
1510
5
Идэр голын сав газар
918
1510
6
Чулуут голын сав газар
918
1510
7
Хануй голын сав газар
1347
2311
8
Орхон голын сав газар
2783
4945
9
Туул голын сав газар
2651
9440
10
Хараа голын сав газар
2183
2764
11
Ерөө голын сав газар
1424
2764
12
Онон голын сав газар
1225
1663
13
Улз голын сав газар
1478
2780
14
Хэрлэн голын сав газар
1791
2835
15
Буйр нуур, Халх голын сав газар
2097
2081
16
Мэнэнгийн талын сав газар
1013
3700
 17
Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газар
1420
3700
18
Галба-Өөш Долоодын говийн сав газар
1420
3996
19
Онги голын сав газар
2240
3250
20
Алтайн өвөр говийн сав газар
1410
4433
21
Таац голын сав газар
1410
1939
22
Орог нуур, Түйн голын сав газар
1410
1939
23
Бөөнцагаан нуур, Байдраг голын сав газар
1522
2352
24
Хяргас нуур, Завхан голын сав газар
1675
2716
25
Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар
1122
2352
26
Үенч Бодонч голын сав газар
800
2506
27
Булган голын сав газар
800
1729
28
Хар нуур, Ховд голын сав газар
1747
2506
29
Увс нуур, Тэс голын сав газар
1195
2506
 
*Тайлбар: Усны экологи,эдийн засгийн суурь үнэлгээг 2 дугаар хавсралтад заасан                
                  ашиглалтын  зориулалтыг тооцох итгэлцүүрээр үржүүлж  ашиглана.
 
 
 ---оОо---