Хэвлэх DOC Татаж авах
Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар
тогтоолын 2 дугаар  хавсралт
 
                 

 

АШИГЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТЫГ ТООЦОХ ИТГЭЛЦҮҮР

 (Засгийн газрын  2013 оны 327 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

  1. Гадаргын ус

 

Монгол орны усны сав газар                                                                                                                                               

Хүн амын  унд, ахуйн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Хүнд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Авто зам, засварт ашигласан усны шоометр тутамд

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Хүнсний үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашигласан  усны шоометр тутамд

Ус шавхан зайлуулах

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд

Ногоон байгууламжийн ашигласан усны шоометр тутамд

Мал аж ахуйн ашигласан усны шоометр тутамд

Бусад, ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний ашигласан усны шоометр тутамд

Архи, пиво, согтууруулах ундаа

Ундаа, цэвэр ус

Талх, чихэр, нарийн боов, бусад

 Ашигт малтмал олборлох, баяжуулах

Зэсийн баяжмал, хайлуур жонш баяжуулах

Дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлж буй нүүрсний олборлолтын шавхан зайлуулалт

Эрэл, хайгуулын өрөмдлөг хийх

1

Сэлэнгэ мөрний сав газар

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.9

0.9

1

1.2

1.2

0.5

1.1

0.9

0.4

1

1

0.7

0.5

2

Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газар  

0.6

0.6

0.5

0.5

0.3

0.6

0.6

0.8

1

1

0.3

0.9

0.7

0.2

0.8

0.8

0.5

0.3

3

Шишхэд голын сав газар

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.8

0.8

1

1.2

1.2

0.5

1.1

0.9

0.4

1

1

0.7

0.5

4

Дэлгэрмөрөнгийн сав газар

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.8

0.8

1

1.2

1.2

0.5

1.1

0.9

0.4

1

1

0.7

0.5

5

Идэр голын сав газар

0.9

0.9

0.8

0.8

0.6

0.8

0.8

1.1

1.3

1.3

0.6

1.2

1

0.5

1.1

1.1

0.8

0.6

6

Чулуут голын сав газар

0.9

0.9

0.8

0.8

0.6

0.8

0.8

1.1

1.3

1.3

0.6

1.2

1

0.5

1.1

1.1

0.8

0.6

7

Хануй голын сав газар

0.8

0.6

0.5

0.5

0.4

0.8

0.8

1

1.2

1.2

0.5

1.1

0.9

0.4

1

1

0.7

0.4

8

Орхон голын сав газар

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.4

0.4

0.7

0.9

0.9

0.2

0.8

0.6

0.2

0.7

0.7

0.4

0.2

9

Туул голын сав газар

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.4

0.4

0.7

0.9

0.9

0.2

0.8

0.6

0.2

0.7

0.7

0.4

0.2

10

Хараа голын сав газар

0.5

0.4

0.3

0.3

0.2

0.4

0.4

0.7

0.9

0.9

0.2

0.8

0.6

0.2

0.7

0.7

0.4

0.2

11

Ерөө голын сав газар

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.6

0.6

0.9

1.1

1.1

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.4

12

Онон голын сав газар

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.7

0.7

0.9

1.1

1.1

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.4

13

Улз голын сав газар

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.6

0.6

0.9

1.1

1.1

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.4

14

Хэрлэн голын сав газар

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.5

0.5

0.7

0.9

0.9

0.2

0.8

0.6

0.3

0.7

0.7

0.4

0.3

15

Буйр нуур, Халх голын сав газар

0.5

0.4

0.3

0.3

0.2

0.4

0.4

0.7

0.9

0.9

0.2

0.8

0.6

0.2

0.7

0.7

0.4

0.2

16

Мэнэнгийн талын сав газар

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.8

0.8

1

1.2

1.2

0.5

1.1

0.9

0.4

1

1

0.7

0.5

17

Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газар

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.7

0.7

0.8

1.2

1.2

0.3

0.9

0.7

0.2

0.8

0.8

0.5

0.4

18

Галба-Өөш Долоодын говийн сав газар

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.7

0.7

0.8

1.2

1.2

0.3

0.9

0.7

0.2

0.8

0.8

0.5

0.4

19

Онги голын сав газар

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.5

0.5

0.7

1.2

1.2

0.2

0.8

0.6

0.1

0.7

0.7

0.4

0.3

20

Алтайн өвөр говийн сав газар

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.7

0.7

0.9

1.2

1.2

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.5

21

Таац голын сав газар

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.7

0.7

0.9

1.2

1.2

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.5

22

Орог нуур, Түйн голын сав газар

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.7

0.7

0.9

1.2

1.2

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.4

23

Бөөнцагаан нуур, Байдраг голын сав газар

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.7

0.7

0.9

1.1

1.1

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.4

24

Хяргас нуур, Завхан голын сав газар

0.6

0.5

0.5

0.5

0.3

0.7

0.7

0.9

1

1

0.4

1

0.7

0.3

0.9

0.9

0.6

0.3

25

Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

0.7

0.7

0.6

0.6

0.4

0.7

0.7

0.9

1.2

1.2

0.4

1

0.8

0.3

0.9

0.9

0.6

0.4

26

Үенч Бодонч голын сав газар

1

1

1

1

0.7

0.9

0.9

1.4

1.2

1.2

0.9

1.5

1.3

0.4

1.4

1.4

1.1

0.7

27

Булган голын сав газар

1

1

1

1

0.7

0.9

0.9

1.4

1.2

1.2

0.9

1.5

1.3

0.4

1.4

1.4

1.1

0.7

28

Хар нуур, Ховд голын сав газар

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.5

0.5

0.8

0.9

0.9

0.3

0.9

0.7

0.2

0.8

0.8

0.5

0.3

29

Увс нуур, Тэс голын сав газар

0.7

0.7

0.6

0.6

0.4

0.8

0.8

1

0.9

0.9

0.5

1.1

0.9

0.3

1

1

0.7

0.4

 

  1. Газрын доорх ус

 

Монгол орны усны сав газар                                                                                                                          

Хүн амын  унд, ахуйн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Хүнд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Авто зам, засварт ашигласан усны шоометр тутамд

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Хүнсний үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашигласан  усны шоометр тутамд

Ус шавхан зайлуулах

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд

Ногоон байгууламжийн ашигласан усны шоометр тутамд

Мал аж ахуйн ашигласан усны шоометр тутамд

Бусад, ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний ашигласан усны шоометр тутамд

Архи, пиво, согтууруулах ундаа

Ундаа, цэвэр ус

Талх, чихэр, нарийн боов, бусад

 Ашигт малтмал олборлох, баяжуулах

Зэсийн баяжмал, хайлуур жонш баяжуулах

Дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлж буй нүүрсний олборлолтын шавхан зайлуулалт

Эрэл, хайгуулын өрөмдлөг хийх

1

Сэлэнгэ мөрний сав газар

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.1

1.2

1.2

0.3

1.3

1.2

0.1

0.2

0.18

0.7

0.13

2

Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газар  

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.2

2.2

2

0.5

2.7

2

0.3

0.6

0.5

0.9

0.4

3

Шишхэд голын сав газар

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.4

2.4

2.2

0.5

2.9

2.2

0.3

0.6

0.5

0.9

0.4

4

Дэлгэрмөрөнгийн сав газар

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.2

2.2

2

0.5

2.7

2

0.3

0.6

0.5

0.9

0.4

5

Идэр голын сав газар

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.2

2.2

2

0.5

2.7

2

0.3

0.6

0.5

0.9

0.4

6

Чулуут голын сав газар

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

2.2

2.2

2

0.5

2.7

2

0.3

0.6

0.5

0.9

0.4

7

Хануй голын сав газар

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.6

1.6

1.4

0.5

1.9

1.4

0.2

0.4

0.3

0.8

0.25

8

Орхон голын сав газар

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1

1.2

1

0.25

1.2

1

0.1

0.2

0.15

0.7

0.13

9

Туул голын сав газар

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.6

0.8

0.7

0.15

0.8

0.7

0.05

0.1

0.08

0.4

0.07

10

Хараа голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.4

1.4

1.4

0.4

1.5

1.4

0.15

0.3

0.25

0.7

0.2

11

Ерөө голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.4

1.4

1.4

0.4

1.5

1.4

0.15

0.3

0.25

0.7

0.2

12

Онон голын сав газар

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.8

2.2

2.2

0.5

2.3

2.2

0.2

0.5

0.4

0.7

0.3

13

Улз голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.3

1.4

1.2

0.4

1.4

1.2

0.15

0.3

0.25

0.7

0.2

14

Хэрлэн голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.4

1.4

1.2

0.3

1.5

1.2

0.15

0.3

0.25

0.6

0.2

15

Буйр нуур, Халх голын сав газар

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.9

1.6

1.4

0.5

2.1

1.4

0.2

0.4

0.35

0.6

0.25

16

Мэнэнгийн талын сав газар

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

1.3

1.6

1.4

0.3

1.5

1.4

0.1

0.25

0.2

0.6

0.16

17

Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газар

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

1.3

1.8

1.6

0.3

1.5

1.6

0.1

0.25

0.2

0.6

0.16

18

Галба-Өөш Долоодын говийн сав газар 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

1.3

1.2

1.2

0.3

1.7

1.2

0.1

0.25

0.18

0.6

0.16

19

Онги голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.3

1.8

1.6

0.3

1.5

1.6

0.1

0.3

0.22

0.6

0.2

20

Алтайн өвөр говийн сав газар

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.2

1.4

1.2

0.3

1.3

1.2

0.1

0.2

0.16

0.7

0.15

21

Таац голын сав газар

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2

2.4

2.2

0.5

2.1

2.2

0.2

0.5

0.35

0.7

0.3

22

Орог нуур, Түйн голын сав газар

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2

2.4

2.2

0.5

2.1

2.2

0.2

0.5

0.35

0.7

0.3

23

Бөөнцагаан нуур, Байдраг голын сав газар

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.8

2

2

0.5

1.9

2

0.15

0.4

0.3

0.7

0.2

24

Хяргас нуур, Завхан голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.6

1.8

1.8

0.5

1.7

1.8

0.15

0.3

0.25

0.7

0.2

25

Хүйсийн говь, Цэцэг нуурын сав газар

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.6

1.8

1.8

0.5

1.7

1.8

0.15

0.4

0.3

0.7

0.25

26

Үенч Бодонч голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.6

1.4

1.2

0.5

1.7

1.2

0.15

0.3

0.3

0.7

0.2

27

Булган голын сав газар

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2

2.2

2

0.5

2.1

2

0.2

0.5

0.4

0.7

0.3

28

Хар нуур, Ховд голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.6

1.6

1.4

0.5

1.7

1.4

0.15

0.3

0.3

0.7

0.2

29

Увс нуур, Тэс голын сав газар

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.6

1.6

1.4

0.5

1.7

1.4

0.15

0.3

0.3

0.7

0.2

 

 

Тайлбар: Ашиглалтыг тооцох  итгэлцүүргүй тохиолдолд экологи-эдийн засгийн суурь үнэлгээгээр,
                Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт ус ашигласан тохиолдолд экологийн итгэлцүүрийг 2 дахин өсгөж тооцно.