Хэвлэх DOC Татаж авах
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны
11 дүгээр тушаалын Наймдугаар хавсралт
 
ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРИМТ БИЧГИЙН НЭРИЙН КОД
 
 
 
¹
Баримт бичгийн нэр
Код
               1. Экспортын баримт бичгүүд
1
Экспортын гэрээ
Export contract
315
2
Экспортын лиценз
Export licence
811
3
Гарал үүслийн гэрчилгээ
Certificate of origin
861
4
Ачаа дагалдах хуудас
Bill of loading
701
5
Төмөр замын дагалдах хуудас
Rail consignment note
720
6
Авто тээврийн дагалдах хуудас
Road consignment note
730
7
Агаарын тээврийн баримт
Airway bill
740
8
Холимог тээврийн баримт
Combined transport documents
760
9
Ачаа тээврийн даатгалын баталгаа
Insurance policy
530
10
Гадаад төлбөрийн нэхэмжлэл
Commercial invoice
380
11
Барааны чанарын гэрчилгээ
Quality certificate
841
12
Баглаа боодлын баримт
Packing list
141
13
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ
Veterinary certificate
853
14
Хорио цээрийн тодорхойлолт
Phytosanitary certificate
851
2. Импортын баримт бичгүүд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Импортын гэрээ
Import cantract
315
2
Импортын лиценз
Import licence
911
3
Ачааны манифест
Cargo manifest
785
4
Ачаа дагалдах хуудас
Bill of loading
701
5
Төмөр замын дагалдах хуудас
Rail consignment note
720
6
Авто тээврийн дагалдах хуудас
Road consignment note
730
7
Агаарын тээврийн баримт
Airway bill
740
8
Холимог тээврийн баримт
Combined transport documents
760
9
Ачаа тээврийн даатгалын баталгаа
Insurance policy
530
10
Гадаад төлбөрийн нэхэжлэл
Commercial invoice
380
11
Барааны чанарын гэрчилгээ
Quality certificate
841
12
Баглаа боодлын баримт
Packing list
141
13
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ
Veterinary certificate
853
14
Хорио цээрийн тодорхойлолт
Phytosanitary certificate
851
3.Шуудан илгээлтийн
 
 
 
 
йн
 
1
Шуудангийн мэдүүлэг
Despatch note
750
2
Гадаад дагалдах хуудас
Bordereau
787
3
Дотуур дагалдах хуудас
350