Хэвлэх DOC Татаж авах

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 37 дугаар                тогтоолын хавсралт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАДААД УЛСЫН ДИПЛОМАТ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН БОЛОН КОНСУЛЫН ГАЗАР, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН                                                                        ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАРТ ОЛГОСОН ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ,ТҮҮНИЙ СОЛБИЦОЛ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/д

Дүүрэг

Хороо

Байгууллагын нэр

Д/д

х

у

Өргөрөг

Уртраг

Талбайн хэмжээ /м.кв/

 

1/Элчин сайдын яам

 

1

Сүхбаатар

7 дугаар хороо,                      Их тойруугийн гудамж

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсын ЭСЯ

1

5312384.25

644245.46

47:55:45.924

106:55:49.202

4913.59

 

2

5312326.84

644252.07

47:55:44.060

106:55:49.451

 

3

5312317.77

644177.57

47:55:43.827

106:55:45.853

 

4

5312388.15

644166.52

47:55:46.114

106:55:45.406

 

 

/Энэ заалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 90 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

 

2

Сүхбаатар

7 дугаар хороо,                        Эрхүүгийн гудамж

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын ЭСЯ

1

5311813.31

644165.43

47:55:27.513

106:55:44.661

9290.6

 

2

5311714.68

644179.68

47:55:24.310

106:55:45.229

 

3

5311700.52

644079.51

47:55:23.933

106:55:40.389

 

4

5311759.25

644070.89

47:55:25.840

106:55:40.045

 

5

5311761.56

644087.73

47:55:25.902

106:55:40.858

 

6

5311766.37

644089.82

47:55:26.056

106:55:40.965

 

7

5311802.40

644085.91

47:55:27.225

106:55:40.820

 

3

Сүхбаатар

8 дугаар хороо,                        Бага тойруугийн гудамж

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын ЭСЯ

1

5311910.96

643895.43

47:55:30.891

106:55:31.780

41206.9

 

 

 

2

5311846.93

643904.61

47:55:28.812

106:55:32.145

 

3

5311841.86

643870.19

47:55:28.676

106:55:30.482

 

4

5311673.99

643894.34

47:55:23.224

106:55:31.443

 

5

5311649.72

643726.01

47:55:22.575

106:55:23.310

 

6

5311839.52

643698.46

47:55:28.739

106:55:22.211

 

7

5311839.85

643709.39

47:55:28.740

106:55:22.738

 

8

5311841.34

643720.40

47:55:28.780

106:55:23.270

 

9

5311884.94

643714.65

47:55:30.195

106:55:23.045

 

4

Сүхбаатар

6 дугаар хороо,                          НҮБ-ын гудамж

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын ЭСЯ

1

5311868.09

643219.46

47:55:30.049

106:54:59.185

5978.6

 

2

5311879.59

643311.95

47:55:30.346

106:55:3.651

 

3

5311876.47

643312.44

47:55:30.245

106:55:3.671

 

4

5311876.60

643313.57

47:55:30.248

106:55:3.726

 

5

5311818.14

643322.40

47:55:28.350

106:55:4.081

 

6

5311803.80

643229.88

47:55:27.960

106:54:59.609

 

5

Чингэлтэй

 1 дүгээр хороо,                 Энх тайвны өргөн

чөлөө гудамж

Бүгд Найрамдах Турк Улсын ЭСЯ

1

5310959.80

642939.05

47:55:0.88

106:54:44.60

4200.0

 

2

5310961.71

642938.73

47:55:0.94

106:54:44.59

 

3

5311017.53

642927.42

47:55:2.76

106:54:44.11

 

4

5311019.93

642945.06

47:55:2.82

106:54:44.96

 

5

5311031.65

642988.92

47:55:3.17

106:54:47.09

 

6

5310964.69

643006.19

47:55:0.99

106:54:47.84

 

6

Чингэлтэй

1 дүгээр хороо,                       Энх тайвны өргөн

чөлөө гудамж

Бүгд Найрамдах Франц Улсын ЭСЯ

1

5311031.65

642988.92

47:55:3.167

106:54:47.087

4848.5

 

2

5311047.58

643051.50

47:55:3.633

106:54:50.118

 

3

5310969.50

643071.82

47:55:1.090

106:54:51.003

 

4

5310964.54

643006.24

47:55:0.982

106:54:47.841

 

7

Сүхбаатар

1 дүгээр хороо,            Олимпийн гудамж

Япон Улсын ЭСЯ

1

5310764.79

643781.56

47:54:53.894

106:55:24.922

8547.4

 

2

5310706.79

643794.53

47:54:52.007

106:55:25.477

 

3

5310702.48

643791.83

47:54:51.870

106:55:25.342

 

4

5310677.91

643670.03

47:54:51.173

106:55:19.450

 

5

5310735.74

643640.21

47:54:53.068

106:55:18.084

 

8

Сүхбаатар

1 дүгээр хороо,         Олимпийн гудамж

Бүгд Найрамдах Болгар Улсын ЭСЯ

1

5310636.62

643689.41

47:54:49.82

106:55:20.33

9180.0

 

2

5310655.48

643689.41

47:54:50.43

106:55:20.36

 

3

5310666.64

643711.32

47:54:50.77

106:55:21.42

 

4

5310680.76

643793.36

47:54:51.17

106:55:25.39

 

5

5310662.55

643796.77

47:54:50.57

106:55:25.53

 

6

5310620.98

643805.15

47:54:49.22

106:55:25.89

 

7

5310615.39

643777.36

47:54:49.06

106:55:24.54

 

8

5310582.15

643783.57

47:54:47.98

106:55:24.80

 

9

5310578.26

643785.02

47:54:47.86

106:55:24.86

 

10

5310566.44

643725.29

47:54:47.52

106:55:21.98

 

 

9

Сүхбаатар

1 дүгээр хороо,             Олимпийн гудамж

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын ЭСЯ

1

5310720.48

644087.29

47:54:52.214

106:55:39.585

4905.4

 

2

5310655.97

644102.72

47:54:50.114

106:55:40.250

 

3

5310655.86

644102.15

47:54:50.111

106:55:40.223

 

4

5310645.11

644104.51

47:54:49.761

106:55:40.323

 

5

5310638.39

644073.77

47:54:49.568

106:55:38.836

 

6

5310637.58

644074.02

47:54:49.542

106:55:38.847

 

7

5310634.87

644073.01

47:54:49.455

106:55:38.795

 

8

5310629.22

644043.30

47:54:49.296

106:55:37.358

 

9

5310708.93

644028.54

47:54:51.887

106:55:36.743

 

10

Баянзүрх

1 дүгээр хороо,                 Энх тайвны өргөн       чөлөө гудамж

Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам улсын ЭСЯ

1

5311258.19

644543.57

47:55:9.244

106:56:2.196

3729.0

 

2

5311199.30

644552.73

47:55:7.331

106:56:2.566

 

3

5311192.08

644489.25

47:55:7.149

106:55:59.502

 

4

5311250.65

644482.11

47:55:9.050

106:55:59.229

 

11

Баянзүрх

3 дугаар хороо,                       Энх тайвны өргөн       чөлөө гудамж

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын ЭСЯ

1

5311304.37

645049.52

47:55:10.327

106:56:26.608

2449.4

 

2

5311296.07

645050.44

47:55:10.058

106:56:26.642

 

3

5311296.21

645052.75

47:55:10.061

106:56:26.753

 

4

5311262.55

645057.74

47:55:8.967

106:56:26.953

 

5

5311255.48

644999.61

47:55:8.786

106:56:24.146

 

6

5311298.51

644993.81

47:55:10.183

106:56:23.919

 

7

5311299.37

645000.49

47:55:10.205

106:56:24.242

 

8

5311297.78

645000.68

47:55:10.154

106:56:24.249

 

12

Чингэлтэй

4 дүгээр хороо,                                Хувьсгалчдын гудамж

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын ЭСЯ

1

5311615.09

642951.04

47:55:22.077

106:54:45.960

2867.5

 

2

5311555.15

642953.57

47:55:20.136

106:54:46.010

 

3

5311553.19

642904.00

47:55:20.112

106:54:43.621

 

4

5311607.40

642903.29

47:55:21.867

106:54:43.652

 

5

5311607.78

642914.42

47:55:21.870

106:54:44.188

 

6

5311614.08

642914.20

47:55:22.074

106:54:44.185

 

 

 

 

 

2/ Олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар 

 

1

Сүхбаатар

6 дугаар хороо,                         НҮБ-ын гудамж

НҮБ-ын төлөөлөгчийн газар

1

5311897.92

643215.39

47:55:31.017

106:54:59.024

8686.5

 

2

5311868.09

643219.46

47:55:30.049

106:54:59.185

 

3

5311803.80

643229.88

47:55:27.960

106:54:59.609

 

4

5311789.30

643136.10

47:55:27.566

106:54:55.077

 

5

5311876.15

643122.52

47:55:30.387

106:54:54.527

 

 

/Энэ заалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 90 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/