Хэвлэх DOC Татаж авах
Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын
2008 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн
163 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ                                                                     
УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ