Хэвлэх DOC Татаж авах
Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын даргын
2008 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн
163 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ                                                                     
УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
УСТГАЛЫН КОМИССЫН АКТ                                        
                                                                                                                                                                                                    _______________¹_______________             
                                                                                        
┌                                                            ┐