Хэвлэх DOC Татаж авах
 
Засгийн газрын 2007 оны 13 дугаар
                                                                                                                                   тогтоолын 2 дугаар хавсралт
 
 
УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ, УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ, СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО БОЛОН ТЭДГЭЭРТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН  ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ
 
(сард төгрөгөөр)
 
Цалингийн сүлжээний  шатлал
Албан тушаалын зэрэглэл
АА-11
АА-10
АА-9
АА-8
АА-7
АА-6
АА-5
АА-4
АА-3
АА-2
АА-1
1
109321
115166
122766
128028
135238
142643
149854
155504
163688
171678
180058
2
119064
125299
132510
137966
145176
152971
159402
164663
179863
187267
195257
3
128612
135238
142643
148294
154724
163104
168755
174017
196037
202856
210457
4
137966
145372
152776
158428
164468
173432
178499
183371
 
 
 
5
147709
155504
162324
168560
174407
183760
188047
192529