Хэвлэх DOC Татаж авах
    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий
       газрын даргын 2009 оны А/48 дугаар
                                                                                      тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 
БАРИВЧЛАХ ЯЛЫГ БҮСЧИЛЭН ЭДЛҮҮЛЭХ ХУВААРЬ
 
 
д/д
Баривчлах ял эдлүүлэх байрны харъяалах шийдвэр гүйцэтгэх албаны нэр
Баривчлах ял эдлүүлэх хуваарь
Баривчлах ял эдлүүлэх байрны байршил
 
1.
Баривчлах ял эдлүүлэх 431 дүгээр анги
-Улаанбаатар хот
-Говьсүмбэр аймаг
-Дорноговь аймаг
-Төв аймаг
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо
 
2.
Баянзүрх дэх Хорих 407 дугаар анги
-харъяалал харгалзахгүйгээр бүх эмэгтэйчүүдийн ялыг эдлүүлэх
Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо
 
3.
Насанд хүрээгүйчүүдийн Хорих 411 дүгээр анги
- харъяалал харгалзахгүйгээр бүх насанд хүрээгүйчүүдийн ялыг эдлүүлэх
Хан-Уул дүүргийн
11 дүгээр хороо
 
4.
Баян-Өлгий аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Баян-Өлгий аймаг
-Өлгий сум
 
5.
Говь-Алтай аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Говь-Алтай аймаг
-Алтай сум
 
6.
Дархан-Уул аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Дархан-Уул аймаг
-Сэлэнгэ аймаг
-Дархан сум
 
7.
Дундговь аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Дундговь аймаг
-Өмнөговь аймаг
-Мандалговь сум
 
8.
Завхан аймаг дахь
Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Завхан аймаг
-Улиастай сум
 
9.
Орхон аймаг дахь
Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Орхон аймаг
-Булган аймаг
-Баян-Өндөр сум
 
10.
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Өвөрхангай аймаг
-Архангай аймаг
-Баянхонгор аймаг
-Өлгий сум
 
11.
Увс аймаг дахь
Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Увс аймаг
-Улаангом сум
 
12.
Хэнтий аймаг дахь
Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Хэнтий аймаг
-Дорнод аймаг
-Сүхбаатар аймаг
-Өндөрхаан сум
 
13.
Хөвсгөл аймаг дахь
Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Хөвсгөл аймаг
-Өлгий сум
 
14.
Ховд аймаг дахь
Шийдвэр гүйцэтгэх алба
-Ховд аймаг
-Ховд сум
 
 
 
 
 
 
 
-----------оОо------------