Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХЗДХС, ХХААХҮС, БХС-ын хамтарсан2018 оны А/82,А-78,А/132 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд,

Батлан хамгаалахын сайдын хамтарсан

2003 оны тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

УЛСЫН ХИЛ НЭВТЭРСЭН АЛДУУЛ МАЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

ОРОН НУТГИЙН САЛБАР КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Дарга:

-Хилийн болон шалган нэвтрүүлэх отрядын дарга

Орлогч дарга:

-Хилийн албаны дарга буюу шалган нэвтрүүлэх отрядын ар талын дарга

Нарийн бичгийн дарга:

-ХАА-н албаны дарга буюу хилийн отрядын малын эмч

Гишүүд:

-Хилийн отрядын ар талын дарга

-Уулзалт, шалган нэвтрүүлэх албаны офицер

-Санхүүгийн албаны дарга

-Тухайн орон нутгийн мал эмнэлгийн алба, тасгийн эрхлэгч

-Тухайн чиглэлийн заставын дарга

-Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтсийн орон нутаг дахь мал эмнэлгийн хяналтын Улсын байцаагч