Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2009 оны 26 дугаар зарлигийн хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

Д/д

Албан тушаал

Зэрэглэл

Бүтэц

1.

Тамгын газрын дарга бөгөөд Улс төр, цэргийн бодлого хариуцсан ахлах зөвлөх

ТӨ-ҮA

1

2.

Ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд:

/Хуулийн бодлого, Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн бодлого, Гадаад харилцааны бодлого, Үндэсний аюулгүй байдлын бодлого, Хүний эрх, иргэний оролцооны бодлого, Төсөв, мөнгө, татварын бодлого, Олон нийтийн харилцаа, нийтлэг бодлого, Хот, хөдөөгийн хөгжлийн бодлого, Эрүүл мэнд, боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн бодлого, шашны асуудал, Байгаль орчин, амьдрах орчны бодлого, Хөгжлийн эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого/

ТӨ-VA

11

3.

Ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн төлөөлөгч

ТӨ-ҮА

1

4.

Ерөнхийлөгчийн шадар туслах, туслах:

/Ерөнхийлөгчийн шуурхай зохицуулалт хариуцсан шадар туслах, Ерөнхийлөгчийн судалгаа, орчуулгын асуудал хариуцсан шадар туслах, Ерөнхийлөгчийн хуулийн асуудал хариуцсан туслах/

АА-7

3

5.

Тамгын газрын дэд дарга

АА-1

2

6.

Албаны дарга

АА-2

3

7.

Ахлах референт

АА-5

1

8.

Референт

АА-6

19

9.

Ахлах шинжээч

АА-7

1

10.

Шинжээч

АА-7

1

11.

Бичиг хэргийн ахлах зааварлагч, редактор

АА-9

1

12.

Тамгын газрын даргын нарийн бичиг, туслах

АА-10

2

14.

Үйлчилгээний ажилтан:

/бичээч, гадаад хэлний бичээч, техник болон программ хангамж хариуцсан ажилтан/

/шагналын холбогдолтой архив, судалгааны ажилтан/

ТҮ-4

 

ТҮ-9

4

ДҮН 

 

50

 

/2009 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 55 дугаар зарилгаар хүчингүй болсонд тооцсон./

/2009 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 115 дугаар зарлигаар өөрчлөлт оруулсан./