Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны
10 дугаар сарын 30-ны өдрийн
                                                                                    268 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт
 
РАШААН СУВИЛАЛД ЭМЧИЛЖ СУВИЛАХ ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ
 
            1. Рашаан сувиллын тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж нь рашаан сувилалд   тохирох өвчний заалтын дагуу  сувилуулагч  илгээхээс шалтгаална.
 
            2. Рашаан сувилалд эмчийн заалтгүйгээр хүн өөрийн хүсэлтээр рашаан эмчилгээ  хийлгэхийг хориглоно
 
            3. Иргэд рашаан сувилалд  сувилуулахдаа рашаан сувилалд эмчлэх өвчний жагсаалтын дагуу оношоор илгээх картыг   Эрүүл мэндийн байгууллагаас авна.
 
1.Рашаан сувилалд эмчилж сувилах эмгэгийн жагсаалт
 
Өвчний олон улсын ангиллын код
 
Өвчний бүлгүүд
Рашаан сувилалд эмчилж сувилах өвчний үе шат онцлог
Рашаан сувиллын нэр
 
Зүрх судас,цусны эргэлтийн тогтолцооны  эрхтний эмгэг
 
1.
 
 
I  09
I  05
I  06
 
 
 
 
 
Зүрхний хэрэх  өвчин
 
а/ Анхдагч болон дахих эндомиокардитын хурц, хурцавтар үеэс 6-8 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, хэрэх өвчний идэвхжилгүй, цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй, зүрхний хэм алдагдлын хүнд хэлбэргүй
б/ Хос болон гол судасны хавхлагийн  гажиг: компенсацийн шатанд, хэрэх өвчний идэвхжилгүй, цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй, хэм алдагдалгүй
Оргил рашаан сувилал
 
2.
 
I  41
 
Зүрхний булчингийн үрэвсэл (Миокардит)
Зүрхний булчингийн халдвар, харшлын гаралтай үрэвслээр өвдсөнөөс хойш 6-8 сарын дараа, цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй, зүрхний хэм, дамжуулах чадвар алдагдаагүй
Оргил рашаан сувилал
3.
 
I  42
Зүрхний булчингийн эмгэг (кардиомиопати
Цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй, зүрхний хэм, дамжуулах чадвар алдагдаагүй
 Оргил, Хужирт  рашаан сувилал
4.
 
I  20
 
Зүрхний  бах (стенокарди
 Дахилт цөөнтэй, хүчдлийн  зэрэг /фк/  I-II  , цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй,  зүрхний хэм алдагдлын хүнд хэлбэргүй , артерийн даралт ихсэх өвчний I-II шатнаас хэтрээгүй
Оргил рашаан сувилал
5.
I 25
 
Зүрхний архаг ишеми
 
Зүрхний булчингийн шигдээсээр өвдсөнөөс 1 жилээс доошгүй хугацаа өнгөрсөн, тогтвортой ачааллын стенокарди I-II ү. А. Б-ээс хэтрээгүй цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй, зүрхний хэм, дамжуулалт алдагдаагүй, артерийн даралт ихдэх өвчин II шатнаас доош
Оргил рашаан сувилал
7.
I 10
 
Артерийн даралт ихдэх өвчин
 
Артерийн даралт ихдэх өвчин I-II шат: тархи, зүрх, бөөрний судас илт хатууран өөрчлөгдөөгүй,  зүрхний хэм, дамжуулалт алдагдаагүй, цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй
Оргил рашаан сувилал
8.
I  95
 
Артерийн даралт
багадах
Хүндрэлгүй
Оргил, Хужирт  рашаан сувилал
9.
I 97
 
Зүрхний мэс заслын дараахь үе
 
Зүрхний гажигт мэс засал хийлгэснээс 6-8 сар өнгөрсөн, цусны эргэлтийн дутмагшил I үеэс хэтрээгүй, хэрх өвчний идэвхжилгүй болон идэвхжил I үеэс хэтрээгүй
Оргил рашаан сувилал
10.
I 73
 
Захын артери судасны  үрэвсэл
Хүндрэлгүй, эдгэрэлтийн шат 
Оргил, Хужирт  рашаан сувилал
11.
F 45
 
Сэтгэлийн болон мэдрэлийн шалтгаант биеийн эмгэг
Зүрх судасны  үйл ажиллагааны хямралаар илрэх
 
 
Оргил, Хужирт  рашаан сувилал
Мэдрэлийн тогтолцооны эмгэг
12.
G 54
G 55
Мэдрэлийн ёзоор ба, сүлжээний эмгэг
 
а) Мэдрэлийн ёзоор, сүлжээний       үрэвслийн хурцдлын бус үе
б) Мэдрэлийн ёзоор сүлжээний дарагдал: мэс заслын эмчилгээ шаардагдахгүй, архаг явцтай, хөдөлгөөн болон аарцгийн эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа алдагдаагүй 
Хужирт
Отгонтэнгэр
Шаргалжуут
Гурван нуур  сувилал
13.
G 55-59
G 60-64
 
Захын мэдрэлийн эмгэг
 
 Янз бүрийн шалтгаант, моно- полинейропати эмгэгийн архаг хэлбэр, бүрэн бус намжмал үе.
 
Хужирт
Отгонтэнгэр
Шаргалжуут
Гурван нуур  сувилал
15.
I 60
I 61
I 63
 
Тархины цус харвалт,
шигдээс
 
Цус харвасан болон тархины шигдээсийн дараа 6 cараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, сэтгэц хэвийн , бие даах чадвартай, артерийн даралт тогтвортой байгаа
Оргил
Хужирт рашаан сувилал
16.
G 45
 
Тархины цусны эргэлтийн түр зуурын хямрал
 тархины цусны эргэлтийн түр зуурын хямралын дараа 3-4 сарын хугацаа өнгөрсөн
Оргил
Хужирт рашаан сувилал
17.
S 06
 
Гавал, тархины гэмтэл
 
Далд гэмтэл авснаас 4 сар, ил гэмтлийн дараа 4-6 сар өнгөрсөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй, уналтгүй, тархины болон артерийн даралт ихсээгүй
Хужирт рашаан сувилал
18.
S 14
S 24
S 34
Нугасны гэмтэл
 
 Нугасны бэртэл: хөнгөн хэлбэрийн тетра, парапарезтай, өөртөө үйлчлэх чадвар сэргэж байгаа болон аарцгийн эрхтний үйл ажиллагаа алдагдаагүй
Хужирт рашаан сувилал
19.
G 43
 
Мигрень
Хүндрэлгүй
Хужирт
Шаргалжуут рашаан сувила
20.
G 04
G 05
 
Энцефалит
Миелит
 
Өвчлөөд 4 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, өөртөө үйлчлэх чадвар алдагдаагүй
Хужирт рашаан сувилал
21.
A 80
 
Полиомиелит
 
Өвчлөөд 3 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн өөртөө үйлчлэх чадвар алдагдаагүй
Хужирт рашаан сувилал
22.
G 97
 
Мэдрэлийн мэс  заслын дараахь үеийн эмгэг
 
а/ Нугасанд мэс засал хийлгэснээс 4 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн аарцгийн эрхтний үйл ажиллагаа алдагдаагүй, өөртөө үйлчлэх чадвартай
б/ Захын мэдрэлийн судалд хийсэн мэс ажилбарын дараахь сэргэх үе
Хужирт рашаан сувилал
23
G 90
 
Вегетатив мэдрэлийн  эмгэг
 
Вегетативны полиневрит, солярит, ганглионитын хурц үе өнгөрсний дараа
 
 
Хужирт
Шаргалжуут
Отгонтэнгэр
Гурваннуур сувилал
24.
F 40-48
 
 
Невроз
 
 
Сэтгэцийн эмгэг илрээгүй
 
Оргил
Шаргалжуут
Отгонтэнгэр
Гурваннуур
 сувилал
Хоол шингээх эрхтний эмгэг
25.
К -20
 
Улаан хоолойн
 үрэвсэл
 
Улаан хоолойн архаг үрэвсэл, хурц бус үе
 
 
Оргил
Жанчилван
Халзан уул  сувилал
26.
К-25
К-26
Ходоод, дээд гэдэсний шархлаа
 
Ходоод , дээд гэдэсний шархлааны  идэвхжилт буурсан  болон намжмал үе,  үйл ажиллагааны алдагдалгүй, цус алдалт бусад хүндрэл илрээгүй
Жанчивлан
Халзан уул рашаан сувилал
27.
К-29
 
Ходоод, дээд гэдэсний үрэвсэл
 
а/ Ходоодны хөдөлгөөн, шүүрлийн ажиллагаа  алдагдсан архаг үрэвсэл
б/ Ходоод, дээд гэдэсний хавсарсан архаг үрэвсэл
Оргил
Жанчивлан
Халзан уул рашаан сувилал
28.
К-58
К-59
 
Нарийн бүдүүн гэдэсний эмгэг
 
a/ Нарийн бүдүүн гэдэсний  cүрьеэ, шархлаа, шимэгчийн бус гаралтай архаг үрэвсэл
б/ Гэдэсний үйл ажиллагааны хямрал /дискинез/
Оргил
Жанчивлан
Халзан уул
Рашаан сувилал
29.
К-66
 
Хэвлийн наалдац
 Хэвлийн хөндийн хагалгаа, үрэвслийн дараа үүссэн наалдац
 
Хужирт
Отгонтэнгэр
Оргил
Шаргалжуут сувилал
30.
К-80
К-81
К-83
 
Цөсний   хүүдий,
цөсний сувгийн
 эмгэг
 
a/ Цөсний хүүдий, цөсний замын архаг үрэвсэл,  хурц  бус үе
б/ Цөсний хүүдийн үйл ажиллагааны алдагдал
в/ Цөсний чулуушралын мэс заслын эмчилгээ шаардлагагүй хэлбэр
Оргил
Жанчивлан
Халзан уул сувилал
 
31.
К-73
 
Элэгний  архаг үрэвсэл
 
Элэгний үрэвcлийн идэвхжилгүй буюу идэвхжил буурсан  үе
 
 
Оргил
Жанчивлан
Халзан уул сувилал
32.
К-86
Нойр булчирхайн архаг үрэвсэл
 
Нойр булчирхайн архаг үрэвслийн хөнгөн, дунд  хэлбэр, хурцдлын бус үе
 
Оргил
Жанчивлан
Халзан уул сувилал
33.
 
К-91
 
Хоол боловсруулах эрхтний мэс заслын дараахь үе
 
а/ Ходоод дээд гэдэсний шархлаанд мэс засал хийлгэснээс 2 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, шарх бүрэн эдгэрсэн үе
б/ Цөсний замд мэс засал хийлгэснээс 3 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, шарх бүрэн эдгэрсэн, мэс заслын дараахь хам шинжийн илрэлтэй
Оргил
Жанчивлан
Халзан уул сувилал
 
 
 
Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эмгэг
34.
J 18
 
Уушигны  үрэвсэл
 
Архаг үрэвслийн сэдрэлийн бус үе, амьсгал, зүрхний дутлын 1 үеэс дээшгүй
Отгонтэнгэр
Гурваннуур сувилал
 
35.
J 41
 
Гуурсан хоолойн үрэвсэл
 
Ужиг явцтэй, мэргэжлийн шалтгаант   архаг үрэвслийн сэдрэлийн бус үе
 
Отгонтэнгэр
Гурваннуур сувилал
 
36.
J 45
 
Гуурсан хоолойн багтраа
 
а/ Багтрааны сэдрэлийн давтамж цөөн, амьсгалын дутагдал II шатнаас доош
б/ Багтрааны намжмал үед амьсгал зүрхний дутмагшил II үе шатнаас хэтрээгүй
 
Отгонтэнгэр
Гурваннуур сувилал
 
37.
 
J 47
 
Бронхо эктази
 
Хөнгөн хэлбэр, амьсгал зүрхний дутмагшил  I үе шатнаас хэтрээгүй
 
Гурван нуур сувилал
 
38.
 
J 60-64
 
Уушиг тоосжих өвчин
 
 
Амьсгал, зүрхний дутмагшил I шатнаас хэтрээгүй
 
Отгонтэнгэр
Гурваннуур сувилал
 
39
J 94
Уушигны гялтан хальсны үрэвсэл
Хуурай ба шүүдэст үрэвслийн дараахь намжмал үе, наалдац  үүссэн тохиолдол
 
 
Гурван нуур сувилал
 
Бөөр, шээс, бэлгийн замын эрхтний эмгэг
40
N 03
Бөөрний архаг үрэвслийн хам шинж
Архаг гломерулонефрит, бөөрний дутагдлын шинж байхгүй, артерийн даралт хэт ихсээгүй
Бигэр
Элсэн сувилал
41
N 11
Бөөр, давсагны архаг үрэвсэл
Бүрэн бус намжмал болон намжмал үе:
Артерийн даралт хэт ихдээгүй, бөөрний дутагдлын шинж илрээгүй
Хужирт
Рашаан сувилал
42
N 70 N71
Өндгөвч, умайн архаг үрэвсэл
Архаг үрэвслийн намжмал үе
Хужирт рашаан сувилал
43
N95
Цэвэрших үеийн хямрал
Хөнгөн, дунд явцтай
Хужирт рашаан сувилал
44.
N 97
 
Эмэгтэйн үргүйдэл
 
Аарцгийн эрхтний үрэвсэлт өвчин, умайн дутуу хөгжлийн улмаас үүссэн үргүйдэл
 
 
Хужирт рашаан сувилал
 
45.
N 99
N 39
Шээс, бэлгэсийн эрхтний  мэс заслын дараахь үе
г/ Умай, өндгөвч, дайварт мэс засал хийснээс 2  сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн , нэвчдэс,наалдац үүссэн
 
 
Хужирт
Шаргалжуут
Отгонтэнгэр
Оргил сувилал
Яc булчин, үе,  холбох нэхдэсийн эмгэг
46.
М 02
M 05
М 06
M 13
 
Үений  эмгэг
/артрит, артропати/
 
а/ Сүрьеэгээс бусад халдварын шалтгаант  үений урвалжит / реактивная артропатия / эмгэгийн намжмал болон бүрэн бус намжмал үе
 б/ Хэрх төст үений үрэвслийн намжмал үе
 үений хөдөлгөөний хязгаарлалт  II зэргээс
 хэтрээгүй
в/ Бусад шалтгаант үений үрэвсэл: үрэвслийн намжмал, бүрэн бус намжмал
Хужирт Отгонтэнгэр
Шаргалжуут
Гурваннуур сувилал
 
47.
 
М 15-19
 
Артроз
Үрэвсэл хавсраагүй
 
Хужирт Отгонтэнгэр
Шаргалжуут
Гурваннуур сувилал
48.
М  42
 
  Нурууны остеохондроз
 
Хөдөлгөөний хэт хязгаарлалт үүсээгүй, хүндрэлгүй
 
 
Хужирт Отгонтэнгэр
Шаргалжуут сувилал
49.
М 45
М 47
 
Спондилопати
 
a/ Спондилит: намжмал болон, бүрэн бус намжмал үе, бие даасан хөдөлгөөн
алдагдаагй
б/ Спондилез: хөдөлгөөний хэт хязгаарлалт үүсээгүй
Хужирт Отгонтэнгэр
Шаргалжуут
Гурваннуур сувилал
50.
М 60
М 65
M 76
Зөөлөн эдийн эмгэг
 
Архаг миозит, периартрит,  синовит,  тендинитийн хурц бус үе
 
Хужирт Отгонтэнгэр
Шаргалжуут
Гурваннуур сувилал
51.
М  84
 
Ясны хугарал
Бороожилт, ясжилт удааширсан
 
Хужирт
Шаргалжуут сувилал
52.
М  86
Ясны үрэвсэл
 
Сүрьеэгийн бус гаралтай, мэс засал, эмчилгээ шаардлагагүй, архаг хэлбэр
Хужирт
Шаргалжуут рашаан сувилал
Арьсны  эмгэг
53.
L 20
 
Нейродермит
Архаг хэлбэр
Аварга тосон
Шаргалжуут
Отгонтэнгэр
Гурваннуур
Хужирт рашаан сувилал
 
54.
L 20.8
Намарс
 
Архаг хэлбэр
55.
L 40
 
Хайрст үлд
 
Сэдрэлийн бус үе
Дотоод шүүрэл бодисын солилцоо ба булчирхайн  эмгэг
56.
E 66
 
Таргалалт
 
Экзогенно-конституциональ таргалалт
Оргил
Халзан уул сувилал
57.
Е 14
 
Чихрийн
   шижин
 
Хөнгөн дунд хэлбэр
Оргил
Халзан уул сувилал
 
Оргил рашаан сувиллын клиник тасагт эмчлэх өвчний жагсаалт
1.
G 50
Нүүрний мэдрэлийн үрэвсэл
 
а/ Үрэвслийн эхэн үе /стационарын эмчилгээний дараа
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
2.
 
I 21
 
Зүрхний булчингийн шигдээс
 
а/ Өвчин хурц үедээ хүндрээгүй анхдагч ба дахисан жижиг голомтот шигдээсээр өвчилснөөс хойш 28 хоногийн дараа
б/ Анхдагч ба дахисан том голомтот  шигдээсийн хурц үе өнгөрснөөс хойш 1,5-2 сарын дараа
в/ Зүрхний булчингийн шигдээс өвчний эдгэрэх шат: титэм судасны архаг дутмагшилтай, цусны эргэлтийн дутмагшил IIА үеэс хэтрээгүй,  артерийн даралт ихдэх өвчин I-II шатанд байх, зүрхний хэм, дамжуулах чадвар алдагдлын хүнд хэлбэргүй байх
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
I 97
 
Зүрхний мэс заслын дараахь үе
 
Зүрхний  гажигт мэс засал хийлгэсний дараа 1-6 сар, хэрэх өвчний идэвхжилгүй, цусны эргэлтийн дутмагшил II А үеэс хэтрээгүй
 
 
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
G 45
 
Тархины цусны эргэлтийн түр зуурын хямрал
 
Тархины  цусны эргэлтийн түр зуурын хямралын  дараахь  эрт үе
 
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
I 60
I 61
I 63
 
Тархины цус харвалт,
шигдээс
 
 Цус харвасан болон тархины шигдээсийн дараа 1-1,5 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, артерийн даралт тогтвортой, бусад хүндрэлгүй, сэтгэц хэвийн, өөртэй үйлчлэх чадвар сэргэж буй үе
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
G 97
 
Мэдрэлийн мэс  заслын дараахь үеийн эмгэг
 
а/ Тархинд цус харваснаас хийсэн мэс ажилбарын дараа 1-1,5 сараас доошгүй хугацаа өнгөрсөн, шарх эдгэрсэн, артерийн даралт тогтворжсон, бусад хүндрэлгүй, өөртөө үйлчлэх чадвар сэргэж байгаа
б/ Захын мэдрэлийн судалд хийсэн мэс ажилбарын дараахь сэргэх үе
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
К-25
К-26
Ходоод, дээд гэдэсний шархлаа
 
Ходоод , дээд гэдэсний шархлааны  идэвхжилт буурсан  болон намжмал үе,  үйл ажиллагааны алдагдалгүй, цус алдалт бусад хүндрэл илрээгүй
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
 
К-91
 
Хоол боловсруулах эрхтний мэс заслын дараахь үе
 
а/ Ходоод, дээд гэдэсний шархлаанд мэс засал хийсний дараахь эрт үе: үрэвсэл, халдвар, хүндрэлийн шинж илрээгүй байх
б/ Цөсний замд мэс засал хийлгэсний дараахь эрт үе: үрэвсэл, халдвар, хүндрэлийн шинж илрээгүй байх
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
 
 
 
 
N 99
N 39
Шээс, бэлгэсийн эрхтний  мэс заслын дараахь үе
а/ Умай, дайвар, өндгөвчний хагалгааны дараахь эрт үе, үрэвсэл, хүндрэлийн шинж илрээгүй
б/ Түрүү булчирхайн мэс заслын дараа
 14-21 хоног өнгөрсөн
в/ Бөөр, давсаг чулуужих өвчин, бөөр усжилтын улмаас мэс засал хийлгэсний эрт үе, хагалгааны шарх эдгэрэх шатанд, үрэвсэл, хүндрэлийн шинж илрээгүй байх
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 
 
 
Е 07
 
Бамбай булчирхайн мэс заслын дараахь үе
Хагалгааны дараахь эрт үе: үрэвсэл, хүндрэл, хордлогын шинж илрээгүй байх
Оргил рашаан сувиллын
Клиникийн тасаг
 

 
Рашаан сувилалд эмчилж сувилахад хориглох эмгэгүүд
1.
Амьсгалын замын эрхтний эмгэг
Амьсгалын дутмагшил II үеэс дээш  хүндрэлтэй амьсгалын эрхтний өвчин
 
 
Их хэмжээний идээт цэр ялгаралттай  бронхоэктази, архаг буглаа
 
 
Гуурсан хоолойн багтрааны сэдрэлийн үе
 
 
Цустай цэр  ялгарч буй өвчин
 
 
Гялтанд шингэн үүссэн өвчин
 
 
Бүх төрлийн сүрьеэ
2.
Зүрх судасны эрхтний эмгэг
  Хэрх гаралтай эндомиокардит идэвхжлийн үед
 
 
Зүрхний шигдээсийн хурц үе /Оргил- клиник тасгаас бусад/
 
 
Тогтвортой бус зүрхний бах III, IV ү.а.б
 
 
Зүрх судасны дутмагшил  IIA үеэс дээш
 
 
Зүрхний хэм алдагдлын хүнд хэлбэр
 
 
Артерийн даралт ихдэх өвчний III шат
 
 
Захын судасны үрэвслийн тархмал, үжил үүссэн хүнд хэлбэр
 
 
Зүрх, гол судас, судасны аневризм
3.
Хоол шингээх эрхтэн тогтолцооны  эмгэг
Хоол боловсруулах эрхтнүүдийн өвчний хурц, сэдрэлийн үе
 
 
Цус алдалт, цооролт , хавдарт шилжиж буй хүндрэл бүхий ходооодны шарх, шархны сэдрэл
 
 
Сорвижилтоос үүссэн улаан хоолойн нарийсал
 
 
Ходоодны хагалгааны дараахь хүндрэлүүд
 
 
Архаг цусан суулгалт,  гэдэсний  шархлаат  үрэвсэл
 
 
Идэвхжилттэй элэгний үрэвсэл
 
 
Элэгний цирроз
 
 
Шарлах хам шинж бүхий элэгний архаг
 
 
Нойр булчирхайн үрэвслийн хүнд хэлбэр
4.
Мэдрэлийн тогтолцооны  эмгэг
Мэдрэлийн тогтолцооны өвчний хүнд, хурц хэлбэр
 
 
Хөдөлгөөн, мэдрэхүйн алдагдал, саажилтын улмаас өөртөө үйлчлэх чадваргүй  , аарцгийн эрхтний үйл ажиллагаа алдагдсан  өвчин
 
 
Эпилепси уналт
 
 
Сэтгэцийн  өөрчлөлт илэрсэн байдал
5.
Бөөр шээс, бэлгийн  замын эрхтний эмгэг
Бөөрний дутагдал бүхий өвчин
 
 
Мэс заслын эмчилгээ шаардлагатай бөөрний чулуу
 
 
Шээс дамжуулах замын нарийсал
 
 
Эмэгтэйчүүдийн хавдрын урьдал өвчин
 
 
Өндгөвч, умайн хүзүү, умайн  хоргүй хавдар
 
 
Эмэгтэйсүүдийн дисфункциональ цус алдалт
 
 
Макрогемотури илрэлтэй өвчнүүд
 
 
Жирэмсэн
  6.
Дотоод шүүрэл бодисын солилцооны ба булчирхайн    эмгэг
Хордлогот бамбай
 
 
Чихрийн шижин декомпенсацийн шатанд
 
 
Дотоод шүүрлийн эрхтний хавдрын гаралтай таргалалт
 
 
Таргалалтын III-IV  зэрэг  зүрх, судасны дутмагшил II шатнаас дээш хавсарсан
 
 
Бамбай булчирхайн дутмагшил /гипотгреоз/
 
 
Бамбайн дайвар булчирхайн дутмагшил / гипопаратиреоз/
 
 
Тураалтай
7.
Нүд ба түүний дайврын эрхтний эмгэг
Нүдний даралт ихдэх өвчин
8.
Бусад
Бүх өвчний хурц үе, архаг өвчний хурцдлын үе, идээт процесс
 
 
Хурц халдварт өвчин
 
 
Нян тээгч тогтоогдсон тохиолдол
 
 
Арьс ,өнгөний  халдварт өвчний халдвар тараах, сэдрэлийн шат
 
 
Сэтгэцийн өвчин, архи, мансууруулах бодист донтогч
 
 
 Цусны өвчин
 
 
 Хорт хавдар
 
 
Стационарын эмчилгээний дараахь өөртөө үйлчлэх, бие даах чадвар сэргээгүй