Хэвлэх DOC Татаж авах
Байгаль орчны сайдын 2001 оны 261 дугаар
тушаалын  хавсралт
Хар ус нуур, Хан хөхий - Хяргас нуур, Сийлхэмийн нуруу, Цамбагарав уулын байгалийн цогцолборт газрын дотоод бүсийн хилийн зааг
 
Нэг. ХАР УС НУУР
Онцгой бүс                                                                                  
Мандалын арлууд
Их бага Мандалын арлууд, Цагаан арал, Мааньтын жижиг арлууд, түүнээс нуурын мандал талруугаа, 3,5 км-т байгаа жижиг арлууд.
Лүнгийн хоолой
Үзүүр хар уул /1250.1/, түүнээс зүүн хойш 1157.3,. түүнээс баруун тийш Агваши уул /1404.8/, түүнээс жижиг нууруудын баруун эргөэр зүүн хойш Бүдүүн уул /1399.8/, түүнээс зүүн урагш Цувраа арлын ам /Чандмань сумын хилийн хойт захын цэг/, түүнээс баруун урагш нуурын эргээр Лүн толгой /1221.8/ түүнээс Үзүүр хар уул /1250.1/
Ховд голын зүүн цутгалан
Улаан толгой /1330.6/ түүнээс баруун тийш Шаазантын голын цутгал, түүнээс урагш нуурын эргээр 1157,3 тоот түүнээс баруун хойш 1168.5 тоот, түүнээс зүүн хойш 1990.5 тоот, түүнээс баруун хойш Улаан толгой /1330.6/.
Арлын ам
Дөргөн нуурын баруун эрэг дээрх 1141.0 тоот, түүнээс зүүн урагш нуурын эргээр Арлын амын дагуу Жанжин овоо /1145.1/, түүнээс баруун тийш 1165.0, түүнээс баруун хойш 1180.9, 1244.5, түүнээс зүүн хойш 1212.8, 1141.0 тоот.     
Жаргалант хайрхан
Хөхийн даваа, түүнээс зүүн урагш Улаан даваа /2521.0/, Вулууны шовх /2662.0/, Шивээтийн барзан /3688.0/, Нарийн бөөрөг/3122.0/, 2838.0, Залаа уул 3181.0, Халимаг толгой /3113.1/, түүнээс баруун урагш Мөстийн овоо /2822.0/, түүнээс урагш Сарвах уул /2103.0/, түүнээс баруун хойш 2521.0, Худаг улаан уул /3006.0/, Улаан тавцан уул /2300.0/, Таван түрүү уул /2761.0/, Хөхийн даваа.
Аялал жуулчлалын бүс Жаргалант хайрханы хэсэг
Хар ус нуурын зүүн эрэг дээрх Үзүүр хар уул /1250.1/, түүнээс зүүн урагш Цахир толгой /1414.7/, түүнээс зүүн хойш Дойд уул /1503.5/, түүнээс зүүн урагш Их сэрвэн /1709.0/, Ухаа толгой /1689.0/, түүнээс баруун урагш Сум суврага толгой /1751.0/, 1843.0, түүнээс цогцолборт газрын хилийн дагуу Жоншт цахир /2230.0/, түүнээс баруун тийш Сарвах уул /2103.0/, Зүлэгтэй горхи /1540.0/, түүнээс баруун хойш 1352.0, 1389.0, 2220.0, Хар ус нуурын их булан түүнээс эгц урагш сумын хилээр цогцолборт газрын хил, түүнээс баруун хойш хилийн зурвасаар 1181.0 тоот түүнээс зүүн урагш Элсэн шанаа /1156.7/, Хэрсэнгийн арал, Хөх дэлт арал, түүнээс баруун тийш Их муруйн арал, 1176.4 тоот түүнээс хойшоо 1369.0 тоот түүнээс нуурын зүүн эргээр Үзүүр хар уул 1250.1 тоот.
Акваш арлын хэсэг
Цагаан үнээт уул /1532.0/, түүнээс зүүн тийш Загийн тойруу /1196.0/, түүнээс зүүн урагш, Гурван манхан /1157.3/, нуурын хойт эргээр 1161.0 тоот, түүнээс зүүн урагш Далай нуурын баруун талын 1156.8, Мэргэн уул /1285.8/ түүнээс баруун урагш 1285.0, Бүдүүн уул /1399.0/, 1157.3, түүнээс хойшоо Хар уснуурын зүүн эргээр 1310.6, түүнээс баруун хойш Цагаан үнээт уул /1196.0/ тоот.
Хязгаарлалтын бүс
Онцгой   болон   Аялал   жуулчлалын   бүсээс   үлдсэн   бүх   газар   нутаг хязгаарлалтын бүсэд хамаарагдана.
 
Хоёр. "А" ХАНХӨХИЙН НУРУУ
Онцгой бүс
Баруун захын цэг 1825.0 цэгээс зүүн хойш Баруун туруун гол, Баруун сайлаг голын уулзвар хүрч түүнээс зүүн урагш. Баруун турууны толыг өгсөн «Жингийн голтой уулзах уулзвар хүрч түүнээс зүүн урагш 2077.0 тоот, түүнээс баруун урагш эргэж 2843.4, Хангилцагийн даваа, түүнээс баруун хойш Хангилцагийн голоо даган Өндөрхангай Цагаанхайрхан сумын хилийн зааг хүртэл яваад түүнээсээ хилийн заагаар 2224.9 тоот, 1825.0 тоот.
Аялал жуулчлалын бүс
Хойт шавартын голын эхний 1877.0 тоот, түүнээс зүүн хойш'1570.0 тоот, түүнээс зүүн урагш 1793.5 тоот, Унтаагийн улаан /2063.0/, 2054.0 тоот, түүнээс баруун урагш Согоо нуурын өмнүүр 2151.0 тоот, түүнээс баруун тийш Унтайн гол дээрх 1986.0 тоот, түүнээс Унтайн голоо даган уруудаж Баруун турууны гол, түүнээс Баруун турууны голоо даган уруудаж 1790.0 тоот, түүнээс баруун хойш Хойт шавартын эхний 1877.0 тоот.
Хязгаарлалтын бүс
Онцгой бүс болон аялал жуулчлалын бүсийн хилийн заагаас бусад бүх газар хязгаарлалтын бүсэд хамаарна.
"Б" ХЯРГАС НУУР
Онцгой бүс
Айраг нуурын усан мандлын хилээр онцгой бүс хиллэнэ. Аялал жуулчлалын бүс
1.   Хэцүүхад
Хяргас нуурын зүүн урьд талын бахлуурын 1028.5 тоотоос зүүн хойш эргийн дагуу 1028.5 тоот, түүнээс зүүн урагш 1128.9 тоот, түүнээс баруун хойш 1028.5 тоот.
2.   Баян хошуу
Зост нуурын баруун талын Сэтэрт гол дээрх 1031.3 тоот, түүнээс чанх хойш Тольвон уул /1288.8/ тоот, түүнээс чанх баруун тийш нуурын хоолойн эрэг дээрх шон № 2, түүнээс урагш нуурын эргээр Сэтэртийн гол, түүнээс Сэтэртийн голоо өгсөн 1031.3 тоот.
3.   Түвшин шанаа
Түвшин шанааны баруун талын 1126.6 тоот, түүнээс чанх хойшоо нуурын эргийн шон № 3, түүнээс зүүн тийш нуурын эргийг даган Цахир хошууны чанх баруун талын шон № 4, түүнээс баруун тийш Цахир хошуу /1157.7/ тоот, түүнээс баруун хойш 1126.6 тоот
Хязгаарлалтын бүс
Онцгой болон аялал жуулчлалын бүсийн хилтэй залгаж байгаа үлдсэн бүх газар хязгаарлалтын бүсэд хамрагдана.
Гурав. СИИЛХЭМИИН НУРУУ "А" хэсэг
Онцгой бүс
Улсын хил дээр орших 3074.2 тоот, түүнээс хойш улсын хил даган явсаар улсын дээр орших Хүрэн хайрхан /2760.4/, баруун тийш 2373.4 тоот, баруун урагш 2671.1 тоот, зүүн урагш 2744.9 тоот, Хагийн намарзангийн даваа, түүнээс баруун урагш 2740.8 тоот, баруун тийш байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагаас дотогш 2 км өргөн зурвасаар улсын хил дээр орших 3074.2 тоот.
Хязгаарлалтын бүс
Хилийн зааг нь онцгой бүс, Улсын Их Хурлын 2000 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагтай давхцана.
 
 
"Б" хэсэг
Онцгой бүс
Царигийн ногоон нуурын баруун эрэг дэх 2 дугаар багана, зүүн тийш улсын хил даган явсаар Асгатын голын урд эрэг дэх 2131.8 тоот, зүүн урагш Тэгш уулын бэлээр 2372.0; 2450.7 тоотууд, түүнээс баруун урагш Нарийн голын хойт хөндийг даган явсаар Нарийн гол, түүний эхний цутгал голын уулзвар, тэндээсээ мөн голын урд хөндийг даган явсаар 2988.0 тоот өндөрлөгийн зүүн бэлээр 2470.0 тоот, түүнээс   урагш Харт /3019.0/, Харгайт уулын зүүн бэлээр 2912.2 тоот,  баруун урагш Түргэн, Харгайт голын уулзвар, тэндээсээ Түргэн голоо өгссөөр Бага хатуугийн эхний нуурын хойт цутгал голын эх, тэндээсээ мөн голоо уруудсаар Бага хатуугийн эхний нуурын   баруун эрэг дэх 2879.0 тоот, түүнээс урагш мөн нуурын  эргээр даган явсаар Бага хатуугийн гол, тэндээсээ мөн голоо уруудсаар Бага хатуу, Түргэний нуураас эх авсан түүний цутгал голын уулзвар,  урагш голоо гаталж  Бага хатуугийн голын урд хөндийг даган явсаар 2773.3 тоот, баруун урагш Их онгорхой уулын зүүн бэлээр 2432.4 тоот, Бургаст, Их хатуугийн   голын уулзвар, тэндээсээ Бургаст голоо өгссөөр 3068.0 тоот,   баруун урагш Их онгорхой уулын өмнөд бэлзэр Их хатуугийн голын эхэн дэх 1 дүгээр багана, зүүн урагш мөн голын хөндийг даган явсаар Бага онгорхой уулын зүүн бэлээр байгалийн цогцолборт газрын хилийн зааг,  баруун хойш мөн хилийн заагаа даган явсаар Царигийн ногоон нуурын баруун эрэг дэх 2 дугаар багана.
Аялал жуулчлалын бүс
Түргэн, Харгайт голын уулзвар, түүнээс урагш Түргэн уулын зүүн бэлээр Бага хатуу, Түргэний нуураас эх авсан түүний цутгал голын уулзвар, тэндээс баруун тийш онцгой бүсийн хилийн заагийг даган явсаар Түргэн, Харгайт голын уулзвар.
Хязгаарлалтын бүс
Хилийн зааг нь онцгой болон аялал жуулчлалын бүс, Улсын Их Хурлын 2000 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагтай давхцана.
Дөрөв. ЦАМБАГАРАВ УУЛ
Онцгой бүс
Баруун захын цэг нь Ногоон нуураас баруун хойш орших 2965.0 тоот, зүүн тийш Ямаатын эх уулын хойт амны гол хүрч, тэндээсээ мөн голоо өгссөөр Ямаат голын баруун эрэг дэх 2847.0 тоот, тэндээс мөн голоо уруудсаар Хар аиа гол дахь Жаслын нуур, түүнээс зүүн тийш орших Өмнө голып эхний булаг, зүүн урагш 2417.0; 2455.2 тоотууд, түүнээс зүүн тийш ойн хойт хормойгоор Өмнө гблын зүүн гарын эхний цутгал голуудын уулзвар, түүнээс хойш орших 2773.5 тоот, түүнээс зүүн хойш ойн хойт хормойгоор 2258.4 тоот, түүнээс зүүн урагш ойн зүүн хойт зах , тэндээсээ ойн зүүн өмнөд хормойгоор Майхан уулын хойт хөндий дэх намгийн зүүн зах, түүнээс зүүн урагш Хадан цохио, Хөх хад /3030.3/, түүнээс зүүн тийш 2457.1 тоотыг дайрч, Цэцэгт, Ховд голын уулзвар, урагш Шижигтын хавцлын баруун эргээр Ховд, Баян-Өлгий аймгуудын хилийн заагийн уулзвар, түүнээс баруун тийш мөн аймгуудын хилийн зааг дахь 2573.9 тоот, түүнээс баруун тийш орших Зүрх уул /2777.3/, Баян зуслангийн голын баруун эрэг дэх 1 дүгээр багана, түүнээс баруун урагш орших 2542.0; 2810.1; 2990.1; 2862.0 тоотууд, тэндээс Баян голоо уруудсаар 2880.1; 2635.2 тоотууд, түүнээс баруун урагш байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагийг даган явсаар Цагаан гол, Битүү эргийн голын уулзвар, тэндээс Битүү эргийн голоо өгссөөр 2530.0 тоот, түүнээс баруун урагш орших 3086.0 тоот, түүнээс баруун хойш орших 3705.0 тоот, Ногоон нуураас баруун хойш орших 2965.0 тоот.
Аялал жуулчлалын бүс
Сул толгойн өмнөд амны голын эх буюу 2 дугаар багана, түүнээс баруун хойш Нурганы нуурын баруун хойд эрэг дэх 2983.7 тоот, түүнээс зүүн тийш 2857.2 тоот, түүнээс баруун урагш Ямаат нуурын зүүн эрэг, зүүн урагш Ямаат уулын зүүн хойт бэлээр Ямаат гол хүрч, мөн голоо өгссөөр түүний баруун эрэг дэх 2847.0 тоот, түүнээс баруун урагш онцгой бүсийн хилийн заагийг даган явсаар Ногоон нуураас баруун хойш орших 2965.0 тоот, Сул толгойн өмнөд амны голын эх буюу 2 дугаар багана.
Хязгаарлалтын бүс
Хилийн зааг нь онцгой болон аялал жуулчлалын бүс, Улсын Их Хурлын 2000 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагтай давхцана.
 
--------оОо--------