Хэвлэх DOC Татаж авах
Байгаль орчны сайдын 2001 оны 261 дугаар
тушаалын 2-р  хавсралт
 
Хар ус нуур, Хустайн нурууны байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн хилийн зааг
 
Нэг. ХАР УС НУУР
              Баруун хойт захын цэг Чаргатын уул /2299,5/ тоот, түүнээс зүүн хойд Чаргатын эхэн булаг, түүнээс зүүн урагш Цагаан толгой 1400,9, 1424.7, 1501.5, Баянхайрхан уул /1557.2/, Тогоо хар уул /1286.1/, 1176.5 тоот, түүнээс зүүн тийш Цагаан олмын овоо /1129.2/, зүүн хойш 1114.5 тоот, зүүн урагш Завхан голын зүүн эргээр Сантын овоо /1282.5/ тоот хүрч, түүнээс баруун урагш Алаг толгой /1429.2/, Харгана толгой /1313.1/, Хоёр далай харагдагч толгой /1287.1/, гурван сумын хилийн уулзвар дээрх Өвөр худаг хүрч түүнээс баруун урагш нуурын эргээр Жанжин овоо /1145.1/, баруун тийш Харуул хөх толгой /1224.2/, баруун урагш 1264.0, 1337.2, 1399.0, 1565.0 тоотууд Харганын булаг /1648.0/, 1778.0, 1816.0, 1983.0, Хөтөл ус, баруун урагш 1644.0, Зэрэг, Манхан сумын хилийн дагуу баруун урагш 1116.0, 1121.0 тоот, тү/нээс баруун хойш Моонигийн улаан толгой /1303.8/, 1636.9, 1394.0, 1785.0 тоот түүнээс баруун урагш Огдой уул /2168.0/, баруун тийш 2024.0 тоот, түүнээс зүүн хойш 1710.0 тоот, Баян салаа/1772.0/, түүнээс хойшоо Морин жилийн уул /1986.0/, зүүн хойш Цагаандай хар уул /1502.0/, баруун хойш Талын толгой /1460.6/, Хавчигийн худгийн хар толгой /1584.0/, Холбоо хүрэн толгой /1506.0/, түүнээс зүүн хойш Шар хадны үзүүр /1483.0/, Ухаа овоо /1713.0/, 1521.0 тоот, Цахир уул /1762.0/ хойшоо Цахирын хараа /1642.0/, 1642.1 тоот, Яст уул /1714.4/, Чандмань хар /1456.1/ түүнээс зүүн хойш 1263.2 тоот, Ховд, Буянт сумын хилийн дагуу Буянт гол уруудан Ховд голын гүүр, 1388.9 тоот, Халзан бүрэгтэй уул 2089.0, Таван толгойн худаг/1621.5, Өртөөний уул/1801.7/, Чаргатын уул/2299.5/.
Хоёр. ХУСТАЙН НУРУУ
Лүн сумын зүүн урьд орших Дэл уул, түүнээс зүүн хойш Ацат уул, зүүн урагш Шар энгэр, түүнээс зүүн хойш Өндөр хар ямаат /1380.0/, баруун хойш Баг хар ямаат /1314,9/, 1233.5 түүнээс зүүн хойш Их цав хангай /1448.0/ түүнээс зүүн урагш Хангайн тасархай /1160.5/ түүнээс зүүн хойш 1382.0, Аргал уул /1595.9/, 1502.0 тоот, зүүн тийш Алтан уул /1295.0/ түүнээс зүүн урагш Дэндгэр уул /1524.0/, Угалзат уул /1697.0/, Баян толгой овоо /1674.6/, Хөшиг энгэр /1341.0/, Баяртын овоо түүнээс баруун урагш Дэрсэн уул /1512.2/ түүнээс зүүн урагш Аргал уул /1671.3/ түүнээс баруун урагш Хөрөн чулууны хөтөл, Тавиндай уул /1662.2/, Бор өндөр уул /1683.3/, Чулуун хүрээ уул /1653.7/, Цагаан бургаст уул /1636.6/, Чуваан дарга уул /1654.4/, Цагаан овоо /1562.3/, Оорцог уул /1424.8/, Баян өндөр уул /1542.0/, Элсний гозгор /1491.8/ түүнээс баруун хойш Сүүл хар уул /1207.2/, Туул -Улахын хар усны уулзвар, түүнээс баруун урагш Туул голын урд биеэр Улхын хар усны эх буюу сумуудын хилийн уулзвар хүрч түүнээс хойш Хөтөлийн нурамт, баруун хойш Яргайт уул 1579.9 түүнээс зүүн хойш долоон худаг /1386.7/, Хавхаастын даваа, баруун хойш Гурван далт /1592.1/ түүнээс зүүн хойш хараатын цагаан хөтөл, 1598.9 тоот түүнээс зүүн хойш 1579.7, 1481.9 тоот түүнээс баруун хойш 1457.2, Өндөр шанд уул /1497.7/, Гурван толгой уул /1323.7/, Өндөр улаан уул /1410.1/, түүнээс баруун тийш Баярт уул /1363.5/ түүнээс хойшоо Дэл уул.
 
--------оОо----