Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 407/265/159 тоот хамтарсан тушаалын 1-р хавсралт
 
Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээ
 
Тусламж үйлчилгээний төрөл
Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага /төгрөг/
Хувийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага /төгрөг/
1
Хэвтүүлэн       эмчлэх       тусламж үйлчилгээ
200 000
100 000
2
Өдрөөр         эмчлэх         тусламж үйлчилгээ
114 000
 
3
Амбулаторийн үйлчилгээ
9 000
 
4
Оношлогоо шинжилгээ
30 000
 
5
Уламжлалт эмчилгээ
80 000
80 000
6
Нөхөн сэргээх үйлчилгээ
50 000
50 000
7
Хөнгөвчлөх үйлчилгээ
65 000